Przestępstwo z zakresu prawa karnego, sankcjonowane w zależności od stopniowalności szkodliwości społecznej oraz podlegające instytucji CICA.

Napaść i pobicie

Chris Germaine 03/14/2018 - 11:51

Odszkodowania dla ofiar pobicia w UK

Jeżeli zostaliśmy ofiarą przestępstwa i doznaliśmy urazu fizycznego lub psychicznego CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) może być instytucją dla nas.

CICA to fundusz rządowy który zapewnia odszkodowania dla niewinnych ofiar przestępstw w Anglii, Szkocji oraz Walii. Został powołany celem pomocy osobom które odniosły uszczerbek psychiczny lub fizyczny w wyniku przestępstwa.

Zasady dotyczące przyznawania odszkodowań ustalane są przez Parlament. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku oraz ustalana jest na podstawie tzw. “cennika” który wskazuje przedziały kwotowe przypisane odpowiednim uszczerbkom.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:28

Mediacje w roszczeniach o szkody osobowe

Wielu ludzi sądzi, że roszczenia można rozstrzygnąć wyłącznie za pośrednictwem reprezentantów prawnych lub w trakcie procesu przez sędziego. Jeśli sprawa rzeczywiście wejdzie na wokandę, może się zakończyć nawet kilka lat po zdarzeniu, co jest oczywiście stresujące i niezbyt wygodne dla obu stron. Mimo że osiągnięcie porozumienia pomiędzy ich reprezentantami prawnymi często jest trudne, to wytoczenie procesu powinno być ostatecznością. Mediacje są czymś, co obie strony muszą uwzględnić w swoich działaniach.