Stając w obliczu rozwodu, w naszych głowach kłębi się dużo myśli i jeszcze więcej pytań. I pomimo tego, iż sądy maksymalnie upraszczają procedurę to i tak osoby chcące złożyć pozew rozwodowy stają przed poważnym pytaniem: czy można rozwieść się w Wielkiej Brytanii, uprzednio zawierając związek małżeński poza granicami UK?

Spieszymy z odpowiedzią: prawo brytyjskie pozwala na przeprowadzenie w takich wypadkach rozwodu na Wyspach. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność mieszkania przynajmniej jednej osoby w Wielkiej Brytanii.

Oto przykład:

Jeżeli wzięliśmy ślub w Polsce, żyliśmy ze współmałżonkiem w Wielkiej Brytanii, a potem nasz związek rozpadł się i jedno z nas wyprowadziło się na przykład do Polski, to osoba, która została w Wielkiej Brytanii, wciąż może wziąć rozwód tutaj.

Rozwód taki, będzie także obowiązywał w m.in. Polsce. Wszystko dzięki traktatom międzynarodowym, zgodnie z którymi postanowienia sądu Państwa Członkowskiego są uznawane w innych sądach Unii Europejskiej.

Dlaczego zatem warto wziąć rozwód w Wielkiej Brytanii, a nie fatygować się na przykład do Polski?

Rozwód w Polsce może być procesem długotrwałym, który zajmie lata. Może się on zdecydowanie przedłużyć, jeśli zaaplikujemy o wydanie orzeczenia sądowego wskazującego winę współmałżonka za rozpad małżeństwa. Rozstrzygnięcie sądowe ze wskazaniem winnego opiera się na rozwodzie, podczas którego udowadnia się niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków (wraz z przykładami).

Co więcej rozprawy sądowe w Polsce zobowiązują zarówno pozwanego, jak i powoda do stawiennictwa, a także do przedstawiania dodatkowych dowodów, jeżeli rzecz jasna sąd sobie tego zażyczy.

W gestii sędziego leży decyzja czy winę za rozpad małżeństwa ponosi jeden z małżonków, oboje ewentualnie żadne z nich może nie zostać wskazane jako osoba odpowiedzialna. Nieco inaczej sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii, gdyż rozwód tu polega głównie na wypełnieniu odpowiednich dokumentów (w tym między innymi petycji rozwodowej), które potem przesyłane są do sędziego. Zazwyczaj żadna ze stron nie jest zobowiązania do osobistego stawiennictwa się na rozprawie.

Ponadto, jeżeli poinstruujemy prawnika, żeby pomógł nam wypełnić dokumenty, koszty rozwodu mogą okazać się stosunkowo niskie w porównaniu do tego, co musielibyśmy zapłacić w razie wikłania się w długotrwały proces sądowy. Bez wątpienia, brak procesu to mniej stresu.

W Wielkiej Brytanii, jeżeli chcemy dowodzić, że współmałżonek miał romans lub zachowywał się nieodpowiednio, należy wytłumaczyć to w dokumentach, które przesyłamy do sądu. Jeżeli współmałżonek nie będzie chciał wyrazić zgody na rozwód, sąd może w pewnych sytuacjach pozwolić na kontynuowanie procedury, tak jakby spór nie istniał.

Spory na tle rozwodu są w Wielkiej Brytanii rzadkością i najczęściej I tak prowadzą do orzeczenia rozwodu. Sędziowie dążą, w ten sposób, do zaoszczędzenia kosztów i czasu, przekonując niechętnego małżonka do zgody na rozwód.

Dla wiele osób procedura rozwodowa jawi się jako proces kosztowny i długotrwały. Jednak nie zawsze musi tak być. Rozwód w UK to prawnie wiążący rozpad małżeństwa zatwierdzany ostatecznie przez sąd. Podział majątku to oddzielna procedura, niekoniecznie rozstrzygana razem z rozwodem.

Zachęcamy także do kontaktu z nami pod numerem 0161 250 7771.