Zmiana nazwiska dziecka to często skomplikowany proces, który może stanowić prawniczą drogę przez mękę dla jednego z rodziców. W celu ułatwienia i dostarczenia informacji na ten temat przygotowaliśmy ten artykuł.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Jak rejestruje się imię i nazwisko dziecka?

Zacznijmy od tego, w jaki sposób nadaje się dziecku oficjalne imię i nazwisko. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej urodzenie dziecka musi być zgłoszone w ciągu 42 dni od porodu. Zwykle robi się to jeszcze szpitalu przed wypisaniem do domu lub w lokalnym urzędzie stanu cywilnego w miejscu narodzin dziecka. Nadane dziecku imię zostaje oficjalnie zarejestrowane w akcie urodzenia. Zapisuje się w nim również datę urodzenia dziecka oraz dane rodziców. Zwykle danymi niezbędnymi do zarejestrowania narodzin dziecka są dane osobowe rodziców (imiona i nazwiska, adresy, zawody, daty i miejsca urodzenia). Bardzo ważne jest, aby podczas rejestrowania dziecka mieć przy sobie dowód tożsamości (np. paszport).

Co w sytuacji, gdy rodzice chcą zmienić nazwisko dziecka?

Jeśli rodzice (oboje) mają władzę rodzicielską, w pierwszej kolejności muszą sporządzić dokument, w którym wyrażają zgodę na zmianę nazwiska.

Jeśli dwójka rodziców zgadza się na zmianę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było zacząć od razu używać nowego nazwiska. Nadal jednak dobrze jest mieć zgodę na piśmie, co w przyszłości może zapobiec nieporozumieniom i ewentualnym sporom. Należy również pamiętać, że urzędy państwowe często wymagają oficjalnego dokumentu. Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu takiego dokumentu, chętnie Ci w tym pomożemy.

Akt prawny zmiany nazwiska może być „zarejestrowany” lub „niezarejestrowany”. W pierwszym przypadku należy postępować zgodnie z określonym procesem składania wniosku, aby zmiana nazwiska mogła być zarejestrowana i umieszczona w oficjalnych rejestrach (Royal Courts of Justice).

Co, jeśli jedno z rodziców się nie zgadza?

W takim przypadku zawsze staramy się doprowadzić do kompromisu stron, aby nie nastąpiła eskalacja konfliktu, która może skończyć się postępowaniem sądowym. Jeśli nie jest to możliwe, dokładnie rozważamy wszelkie szczególne okoliczności Twojego przypadku i doradzamy w kwestii zasadności złożenia formalnego wniosku. Jeśli zdecydujesz się na jego złożenie, w Twoim imieniu będziemy starać się o zgodę sądu na zmianę nazwiska dziecka.

W sprawach tego typu sąd zawsze uznaje dobro dziecka za najważniejsze. Ma obowiązek zbadać, czy nie ma lepszego niż zmiana nazwiska wyjścia z sytuacji.

Sąd bierze pod uwagę również następujące czynniki:

  • Jakie jest obecne nazwisko dziecka i jaki jest powód chęci jego zmiany.
  • Czym będzie skutkowała zmiana teraz i w przyszłości.
  • Jakie okoliczności sprawiły, że rodzic wnioskuje o zmianę nazwiska.
  • Argumenty drugiego rodzica oraz informację, który z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W przypadku sporu wniosek najczęściej kończy się rozprawą sądową, w której biorą udział obie strony oraz ich prawni przedstawiciele.

Jeśli potrzebujesz pomocy, wesprzemy Cię w całym procesie i pomożemy osiągnąć zamierzony cel. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację.