Finansowanie kosztów postępowania sądowego” to ważny aspekt, zwłaszcza jeśli jestem zależna od byłego partnera. Czy mogę ubiegać się o tymczasowe finansowanie kosztów sądowych, aby zagwarantować sobie równy dostęp do reprezentacji prawnej? W zależności od okoliczności możesz ubiegać się o tymczasowe finansowanie kosztów. Oznacza to, że możesz oczekiwać od swojego byłego partnera pokrycia kosztów postępowania.

 

Od czego zacząć

Przepisy dotyczące kosztów postępowania sądowego opisane są na str. 22 ZA – 22 ZB w MCA z roku 1973, choć w niektórych przypadkach nie mają one zastosowania. Zamiast tego sąd uwzględni zasady opisane w precedensie.

 

Sprawa o alimenty

Rozważając ustalenia z Załącznika 1 (CA z roku 1989) oraz ustalenia dotyczące ulg o rozwodzie za granicą (część III MFPA z roku 1984), sąd może zarządzić tymczasowe pokrycie kosztów postępowania sądowego. Podejmując taką decyzję, kieruje się wcześniejszym podobnym przypadkiem. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sąd wcześniej zgodził się włączyć koszty postępowania do alimentów przyznanych żonie, której wypłacano pomoc prawną (A v A [2000]). Sprawa Currey vs Currey [2006] obejmowała podobne kwestie i zawierała sporo wskazówek na ten temat.

Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Czy wnioskodawca posiada majątek, którym mógłby pokryć koszty postępowania?
• Czy wnioskodawca może pokryć koszty kwotą z Sears Tooth (część rozliczenia byłaby przypisana obrońcy wnioskodawcy)?
• Czy wnioskodawca może uzyskać pożyczkę na koszty postępowania sądowego?
• Czy wnioskodawca jest w stanie otrzymać dofinansowanie, które umożliwiłoby pokrycie porady prawnej i reprezentację prawną na odpowiednim poziomie?
• Sąd rozważy również czy wnioskodawca podjął nieuzasadnione kroki, które skutkowałyby tym, że bezzasadne byłoby pokrycie kosztów przez sąd.

Musimy upewnić się, że odpowiedzi na te pytania przekonają sąd, że powinnaś otrzymać tymczasowe świadczenie alimentacyjne. Przygotujemy również budżet, który dołączymy do wniosku. W ten sposób kompleksowo rozwiążesz problem finansowy, przekonując sąd, że powinien pozytywnie rozpatrzyć wniosek. W normalnych okolicznościach przyznanie finansowania ogranicza się tylko do rozprawy FDR. Ma to na celu przekonanie wnioskodawcy do podjęcia próby rozwiązania konfliktu bez ponoszenia kosztów związanych z ostateczną rozprawą.

Wniosek o przyznanie obsługi prawnej

Jeśli chodzi o postępowanie w sprawach dotyczących ulg finansowych, sytuacja jest inna. W postępowaniu separacyjnym (rozwód, separacja formalna, anulowanie małżeństwa) sąd nie przyznaje alimentów na pokrycie kosztów postępowania. Zamiast tego, zgodnie ze str. 22 ZA – 22 ZB MCA z roku 1973, sąd może przyznać obsługę prawną. Jest to rodzaj płatności dokonywanej przez byłego partnera na pokrycie kosztów postępowania, która może być wypłacana ryczałtem lub w ratach. Możliwe jest również zabezpieczenie płatności nieruchomością pozwanego. Tak zdarza się, gdy nie ma innego majątku.

Podczas składania takiego wniosku należy wykazać, że:

• Wnioskodawca nie może zabezpieczyć ewentualnej pożyczki na pokrycie kosztów sądowych.
• Jest mało prawdopodobne, aby wnioskodawca być w stanie uzyskać pomoc prawną, obciążając swój majątek (np. nieruchomość), które mógłby potem odzyskać.
• Wnioskodawca nie jest w stanie pozwolić sobie na obsługę prawną na odpowiednim poziomie.

 

Sąd

Sąd rozważy cel nadrzędny (FPR 1.1) oraz inne kwestie podczas podejmowania decyzji odnośnie do wniosku.
Weźmie pod uwagę:

• Dochód, możliwości zarobkowe, nieruchomości i inne aktywa, które wnioskodawca i strona wypłacająca roszczenie posiada lub może posiadać w dającej się przewidzieć przyszłości.
• Potrzeby finansowe, zobowiązania i obowiązki, które wnioskodawca i strona wypłacająca roszczenie ma lub może posiadać w dającej się przewidzieć przyszłości.
• Przedmiot postępowania i wszystkie występujące w nim kwestie.
• Czy strona wypłacająca roszczenie jest prawnie reprezentowana w postępowaniu.
• Wszelkie kroki podjęte przez wnioskodawcę w celu uniknięcia całości lub części przedmiotu postępowania, np. proponując lub rozważając mediację
• Zachowanie wnioskodawcy podczas postępowania
• Wszelkie kwoty należne pozwanemu ze strony wnioskodawcy – w związku z kosztami postępowania (tego lub innego).
• Wpływ wniosku na stronę wypłacającą roszczenie.
S. 22 ZB (1) (a-h) MCA 1973

Skontaktuj się z Optimal Solicitors, nr telefonu: 0161 250 7771 i uzyskaj pomoc w całym procesie. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możesz więc bezstresowo odpocząć, wiedząc, że masz po swojej stronie wykwalifikowanych specjalistów.