Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów transakcji takich jak sprzedaż lub kupno domu oraz ogólnie nieruchomości, szczególnie dla kupujących i sprzedających po raz pierwszy, może być liczba zaangażowanych w proces stron. Może to powodować wiele nieporozumień, dotyczących ról i obowiązków. W praktyce badania wykazują, że ponad połowa kupujących po raz pierwszy uważa ten proces za zagmatwany, co podkreśla skalę problemu.

Ten przewodnik po kupnie i sprzedaży domu przedstawi każdą ze stron tworzących ogniwa łańcucha, wyjaśniając, jaka jest jej rola i jak wpisuje się w proces przenoszenia nieruchomości.

Prawnicy – Conveyancers

Rola prawnika sporządzającego przeniesienie tytułu własności jest jednym z najbardziej mylących aspektów procesu kupna i sprzedaży. „Conveyancing” to termin używany do opisania przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości. Rolą takiego prawnika jest doradzanie kupującemu lub sprzedającemu we wszystkich aspektach tego procesu. Twój prawnik będzie zaangażowany na wszystkich etapach procesu i będzie w kontakcie z szeregiem innych stron w łańcuchu.

Przykładem niezbędnej pracy Twojego prawnika jest organizowanie tzw. wyszukiwań (searches) przy zakupie nieruchomości. Jednak według badań, dwie trzecie kupujących po raz pierwszy błędnie uważa, że robi to rzeczoznawca lub agent nieruchomości.

Przeprowadzanie wyszukiwań jest kluczową częścią zbierania informacji o nieruchomości. Może to uwydatnić szereg problemów, w tym wszelkie lokalne wnioski planistyczne lub zanieczyszczenie otaczającej ziemi, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości.

Twój prawnik będzie również zgłaszał lub odpowiadał na pytania, współpracując z prawnikiem drugiej strony, a następnie przedstawi klientowi końcowy raport (report on title. Ten raport jest jednym z najważniejszych dokumentów sporządzonych przez twojego prawnika, ponieważ będzie zawierał zapis wszystkich istotnych ustaleń zebranych podczas wyszukiwań i zbierania informacji na temat nieruchomości.

Wymiana i sfinalizowanie to często najbardziej stresujące etapy całego procesu, więc prawnicy odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu kupujących i sprzedających przez ten proces. Powinieneś jak najszybciej poinstruować swojego prawnika, ponieważ ma on do odegrania kluczową rolę. Pomoże Ci to w uniknięciu opóźnień i uzyskaniu wszelkich wskazówek potrzebnych do sfinalizowania sprzedaży z powodzeniem.

Agenci nieruchomości – Estate Agents

Podstawową rolą agenta nieruchomości w obrocie nieruchomościami jest sprzedaż nieruchomości i zabezpieczenie ceny sprzedaży. Jednak, podobnie jak prawnicy, agenci nieruchomości mają wiele obowiązków w całym procesie transakcji. Ich rola wykracza dalej niż do momentu przyjęcia oferty. Agenci nieruchomości powinni być pod ręką, aby zapewnić postęp transakcji i pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów w miarę ich pojawiania się.

Agenci nieruchomości zazwyczaj najpierw współpracują ze sprzedającym, aby przedstawić wycenę, a następnie wprowadzić nieruchomość na rynek. Może to obejmować organizowanie oglądania i odpowiadanie na wszelkie pytania, jakie mogą mieć potencjalni nabywcy. Agenci nieruchomości mogą pełnić rolę punktu kontaktowego zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, i oczekuje się od nich prowadzenia negocjacji między stronami. Gdy oferta zostanie zaakceptowana, pośrednik w obrocie nieruchomościami przekaże poinstruowanym prawnikom „memorandum sprzedaży” (memorandum of sale). Zapewni to każdemu prawnikowi dostęp do danych drugiej strony.

Agenci nieruchomości są zaangażowani aż do zakończenia transakcji, kiedy to zorganizują odbiór kluczy.

Brokerzy – Brokers

Chociaż nie są zaangażowani w każdą transakcję, brokerzy kredytów hipotecznych często pomagają kupującym znaleźć najbardziej odpowiedni kredyt hipoteczny. Biorąc pod uwagę finanse pożyczkobiorcy i długoterminowe potrzeby, pośrednik będzie mógł zidentyfikować odpowiednie opcje hipoteczne i przedstawić pożyczkobiorcę pożyczkodawcy. Pośrednik kredytów hipotecznych może być również zaangażowany w proces transakcji, przekazując pożyczkodawcy dokumentację pożyczkobiorcy.

Korzystanie z usług brokera może mieć kilka zalet: może pomóc ograniczyć opóźnienia w całym procesie składania wniosku i zapewnić pożyczkobiorcy pomocną poradę. Niektórzy brokerzy mają nawet ekskluzywne umowy z pożyczkodawcami, które w innym przypadku mogą nie być dostępne.

 

 

Kredytodawcy – Lenders

Podczas gdy niektórzy kredytobiorcy decydują się na skorzystanie z pośrednika, możliwe jest również skontaktowanie się bezpośrednio z kredytodawcą hipotecznym. Kredyty hipoteczne to forma kredytu wykorzystywana na zakup nieruchomości. Interes pożyczkodawcy jest chroniony poprzez obciążenie nieruchomości, które będzie obowiązywać do czasu spłaty hipoteki. Oznacza to, że jeśli nie będziesz nadążał za spłatami, Twój pożyczkodawca może przejąć i sprzedać Twoją nieruchomość.

Ważnym aspektem przeniesienia własności jest to, że jeśli kupujesz nieruchomość z kredytem hipotecznym, Twój prawnik będzie również reprezentował Twojego pożyczkodawcę. Wzmacnia to znaczenie prawnika przeprowadzającego dokładne wyszukania i dochodzenia, ponieważ musi on również upewnić się, że pożyczkodawca ma odpowiedni i zbywalny tytuł własności – na wypadek gdyby pożyczkodawca był zobowiązany do przejęcia i sprzedaży.

Przydatną wskazówką jest upewnienie się, że Twój prawnik jest zatwierdzonym członkiem panelu kredytodawcy. Jeśli twój prawnik nie znajduje się w panelu Twojego pożyczkodawcy, Twój pożyczkodawca będzie musiał poinstruować osobną reprezentację – co może skutkować dodatkowymi opłatami.

Gdy kredytobiorca otrzyma ofertę kredytu hipotecznego i jego warunki zostaną wyjaśnione przez prawnika w raporcie hipotecznym, prawnik poprosi kredytobiorcę o podpisanie aktu hipotecznego. Po zakończeniu, prawnik przekaże zaliczkę hipoteczną do prawnika sprzedającego i zarejestruje obciążenie pożyczkodawcy na tytule nieruchomości.

Rzeczoznawcy – Surveyors

Jedną z podstawowych zasad zakupu nieruchomości jest „caveat emptor”, co oznacza „kupujący uważaj!”. Oznacza to, że na kupującym spoczywa odpowiedzialność za zbadanie wszelkich wad fizycznych nieruchomości. W związku z tym zlecenie przprowadzenia odpowiedniego przeglądu (survey) ma wiele zalet. Pomaga to nie tylko zapewnić, że nieruchomość jest bezpieczna do zamieszkania, ale może również dać kupującemu pewność, że płaci odpowiednią kwotę za nieruchomość. Na przykład, jeśli raport wykaże, że trzeba wydać pieniądze na naprawy, kupujący miałby podstawy do renegocjacji ceny zakupu lub zażądania naprawy od sprzedającego.

Przegląd przeprowadza rzeczoznawca, którego rolą są oględziny nieruchomości i sporządzenie raportu z przeglądu. Raport z przeglądu podkreśli wszelkie problemy strukturalne i będzie zawierał zalecenia dotyczące ich naprawy. Przegląd jest zazwyczaj przeprowadzany po przyjęciu oferty. Każdy rodzaj przeglądu ma inny poziom szczegółowości. Dla nabywcy ważne jest, aby wziąć pod uwagę wiek i wartość nieruchomości – między innymi – przy podejmowaniu decyzji o wyborze przeglądu.

Podsumowując…

Transakcje dotyczące nieruchomości są wieloaspektowe i wymagają wkładu wielu stron. Często może to być niekorzystne dla osób, które nie są zaznajomione z procesem, powodując zamieszanie i niepokój. Rozwijając podstawową wiedzę o kluczowych zaangażowanych podmiotach, kupujący wiedzą, jakie role pełni każda ze stron i czego mogą się spodziewać, co pozwala im negocjować z większą pewnością w tym złożonym obszarze.

Jak Optimal Solicitors mogą pomóc

W Optimal Solicitors zapewniamy profesjonalnego, oddanego prawnika, który pomoże i poprowadzi Cię przy sprzedaży lub zakupie domu. Dysponujemy zespołem bardzo doświadczonych prawników, którzy mogą pomóc w transakcji. Nasz zespół będzie ciężko pracować, aby upewnić się, że proces sprzedaży lub kupna nieruchomości będzie dla Ciebie łatwy i prosty.

Aby uzyskać wycenę lub dalsze porady dotyczące procesu kupna, sprzedaży lub refinansowania nieruchomości, skontaktuj się z naszym zespołem ds kupna, sprzedaży lub refinansowania nieruchomości pod numerem telefonu 0161 250 7771 lub za pośrednictwem naszego internetowego formularza kontaktowego.