Każdy z nas staje w ciągu swojego życia w momencie, kiedy musi podjąć decyzję trudną i stresującą. Bezdyskusyjnie jedną z nich jest rozwód w UK, dla tych przebywających na wyspach. Zakończenie związku małżeńskiego wiąże się z dużym napięciem, ale również wątpliwościami wobec całego procesu. Poniższy artykuł może okazać się pomocny osobom, które rozważają taki proces.

Rozwód w Anglii i Walii, ponieważ o takiej jurysdykcji będziemy tutaj mówić, jest procedurą, można powiedzieć, administracyjną. Oznacza to, że w większości przypadków istnieje możliwość rozwiązania związku małżeńskiego za pomocą informacji zawartych w dokumentach bez konieczności stawiania się w sądzie.

Najważniejszym tak naprawdę krokiem całego procesu jest rozpoznanie i zrozumienie procesu. Warto już na tym etapie skorzystać z pomocy prawnika, który będzie mógł doradzić na gruncie całego procesu.

Osoba, która składa pozew rozwodowy, to Petitioner (odpowiednik powoda w polskim procesie), natomiast druga strona procesu to Respondent (odpowiednik pozwanego w polskim procesie). Aby strony mogły rozpocząć proces rozwodowy, niezbędnym jest, aby małżeństwo trwało przynajmniej rok. Miejsce, gdzie zostało zawarte małżeństwo, nie ma znaczenia tak długo, jak zostają spełnione pewne przesłanki jurysdykcyjne – oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron procesu musi mieszkać na stałe na terenie Anglii bądź Walii.

Sądowe procedury rozwodowe

Procedury sądowe, jeśli chodzi o rozwód w UK, są proste i administracyjne tak długo, jak Respondent nie złoży wniosku o nieudzielenie rozwodu, doprowadzając tym samym do tzw. zaprzeczonych procedur (z ang. defended proceedings). Jest to całkowicie inny proces, jednakże jest jednocześnie kosztowny i, na szczęście, bardzo rzadki. Dokumentem najważniejszym jest akt małżeństwa (wraz z certyfikowanym tłumaczeniem, jeżeli został on wydany w języku innym niż polski). Jest on swoistym dowodem na to, że małżeństwo zostało zawarte legalnie. Dodatkowo należy pamiętać o pozyskaniu danych personalnych i miejsca zamieszkania drugiej strony procesu w celu dostarczenia pozwu.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia procedur rozwodowych jest przygotowanie pełnej dokumentacji, która następnie jest przesyłana do sądu w celu rozpoczęcia procedur i nadania sprawie numeru referencyjnego. Następnie sąd wysyła pozew do drugiej strony procesu wraz z formularzem potwierdzającym dostarczenie dokumentów (z ang. Acknowledgement of Service). Musi on zostać wypełniony przez Respondenta i dostarczony do sądu. Na tym etapie proces zaangażowania drugiej strony w procedury rozwodowe się kończy.

Następnym krokiem jest przygotowanie oświadczenia podtrzymującego pozew rozwodowy (z ang. Statement in Support), który jest wypełniony przez powoda w sprawie. Forma ta jest potwierdzeniem, że wszystkie informacje podane w dokumentach są zgodne z prawdą i pozwala na przekazanie dodatkowych informacji od strony technicznej (np. czy strony procesu mieszkały razem od momentu złożenia pozwu). Dodatkowo składamy również formalną aplikację o pierwszy, warunkowy wyrok rozwodowy (z ang. Decree Nisi). Jest to bardzo duży krok do sfinalizowania procedury rozwodowej. Na tym etapie sąd zapoznaje się z pełną dokumentacją rozwodową i upewnia się, że spełnia ona wszelkie przesłanki do orzeczenia o rozwodzie. Jeżeli tak się stanie, sąd wyda wyrok warunkowy, potwierdzający, że małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie, a strony kwalifikują się do orzeczenia o rozwodzie.

Z formalnego punktu widzenia strony nadal są małżeństwem, ponieważ nie jest to jeszcze wyrok ostateczny. Na każdym etapie sprawy sąd może poprosić o klaryfikację dokumentów, co oznacza, że pozew rozwodowy i wszelkie dodatkowe wnioski mogą zostać zwrócone w celu nałożenia poprawek bądź dokonania klaryfikacji i złożenia do sądu do ponownego rozpatrzenia. Decree Nisi wydawane jest na drodze procesu jawnego. Oznacza to, że pomimo iż nie ma obowiązku stawiennictwa na rozprawie, każda ze stron ma możliwość uczestnictwa. Interesującym punktem jest również fakt, że od ogłoszenia wyroku warunkowego, sąd ma możliwość wydania orzeczenia w odniesieniu do podziału majątku, jednakże nie zrobi tego, dopóki nie zostanie złożona odpowiednia, odrębna aplikacja.

Od dnia ogłoszenia Decree Nisi, należy poczekać 6 tygodni i jeden dzień, aby powód mógł złożyć aplikacje o sfinalizowanie rozwodu, czyli Decree Absolute. Jest to prawomocny wyrok rozwodowy i kończy formalnie związek małżeński. Zanim takowa aplikacja zostanie złożona, warto rozważyć wszelakie kwestie związane z rozwodem, np. kwestie finansowe czy zagadnienia odnośnie do opieki nad dziećmi. Pozwany nabywa prawo do złożenia wniosku o Decree Absolute po 4,5 miesiąca od ogłoszenia warunkowego wyroku rozwodowego.

Rozwód w UK – koszty procesu rozwodowego

Koszta procesu rozwodowego wynoszą £550.00 kosztów sądowych, które można postarać się zmniejszyć bądź całkowicie anulować biorąc pod uwagę wysokość dochodu, oszczędności i posiadanie określonych benefitów. Nasze koszta wynoszą natomiast £660.00 z możliwością rozłożenia płatności na dogodne raty. Pozwoli to na przeprowadzenie prostego i nieskomplikowanego rozwodu na całym etapie procesu.

Na zakończenie warto wspomnieć, że nie ma dwóch takich samych procedur toczących się na gruncie prawa rodzinnego. Każdy z nich jest indywidualny, ponieważ bierze pod uwagę odrębne osobowości, sytuacje i powody rozpadu małżeństwa. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości na jakimkolwiek etapie procesu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże i przeprowadzi Państwa przez ten niewątpliwie trudny i stresujący czas.