Dotychczasowa forma urlopu tymczasowego (furlough) przestała obowiązywać wraz z 30 czerwca 2020 roku. Nowa nazywa to urlop elastyczny.

Zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi przez rząd, od 1 sierpnia 2020 roku pracodawcy mogą przywrócić pracowników do pracy, jeśli są pewni, że nie ma zagrożenia w związku z COVID-19. Oznacza to, że pracodawca może przywrócić osoby, które zostały wysłane na urlop tymczasowy, do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Pracownicy mogą zostać przywróceni do pracy w ustalonym przez pracodawcę wymiarze godzin, a także w dowolnej formie zatrudnienia, włączając w to pracę zmianową.

 

Uprawnieni do powrotu pracownicy
Pracownicy mogą zostać wysłani na urlop tymczasowy od 1 lipca (lub później) i zostać przywróceni do pracy doraźnie lub w niepełnym wymiarze godzin, jeśli:

•    pracodawca z powodzeniem ubiegał się o wcześniej obowiązującą dotację od rządu na okres przynajmniej 3 kolejnych tygodni między 1 marca 2020 roku a 30 czerwca 2020 roku dla pracownika;
•    wrócił z ustawowego urlopu rodzicielskiego po 10 czerwca 2020 roku.

 

Pierwszym krokiem, który musi podjąć pracodawca, jest uzgodnienie warunków powrotu do pracy z pracownikiem, a kolejnym spisanie uzgodnionych warunków i przechowywanie ich do wglądu na okres pięciu lat.

Pracodawca musi zapłacić pracownikowi za przepracowane godziny. Może też ubiegać się, poprzez CJRS, o uznanie czasu wolnego od pracy, jeśli przywróci pracownika do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub jeśli powrót będzie przebiegał stopniowo.

Co więcej, nie będzie już co najmniej 3 tygodniowego okresu na złożenie wniosku dla pracowników na urlopie tymczasowym, okres ten skrócony został do minimum 1 tygodnia.

Pracodawca powinien być świadomy, że od 1 sierpnia 2020 roku kwota dofinansowania rządowego będzie stopniowo redukowana.

 

Postępowanie w przypadku nowej formy urlopu bezpłatnego 

•    31 lipca 2020 roku – ostateczny termin złożenia wniosku (za okres do 30 lipca włącznie) przez pracodawcę.
•    1 sierpnia 2020 roku – od tego dnia CJRS nie będzie już finansować żadnych kosztów pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany do płacenia wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i składek emerytalnych. Pracodawca nadal może jednak ubiegać się o zwrot 80% kosztów wynagrodzeń (maksymalna kwota w każdym miesiącu to 2500 funtów).
•    1 września 2020 roku – od tego dnia za wszystkie godziny, w których pracownik nie pracował, CJRS wypłaci tylko 70% wynagrodzenia, maksymalnie 2187,50 funtów miesięcznie. Pracodawca będzie zobowiązany dopłacić 10%, aby uzupełnić niedobór do 80% (maksymalnie 2500 funtów miesięcznie), a także pokryć składki na ubezpieczenie społeczne i składki emerytalne.
•    1 października 2020 roku – od tego dnia za wszystkie godziny, w których pracownik nie pracował, CJRS wypłaci jedynie 60% wynagrodzenia, maksymalnie 1875 funtów miesięcznie. Pracodawca będzie zobowiązany dopłacić 20%, aby uzupełnić niedobór do 80% (maksymalnie 2500 funtów miesięcznie), a także pokryć składki na ubezpieczenie społeczne i składki emerytalne.

Dodatkowe informacje dla pracodawców

Wnioski w ramach nowego programu można składać od 1 lipca:

•    Okres, którego dotyczy wniosek, musi zaczynać się i kończyć w tym samym miesiącu (np. jeden wniosek nie może uwzględnić i sierpnia i września).
•    Pracodawca musi więc uwzględnić okresy wypłat, które nie pokrywają się całkowicie z końcem miesiąca kalendarzowego.
•    Rząd poinformował również, że firmy, które nie potrzebują już wcześniej przyznanych dofinansowań od CJRS, mają możliwość dobrowolnego ich zwrotu.

W Optimal Solicitors cały czas jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i jak najszybciej Ci pomóc. Jesteśmy dostępni pod numerem 0161 250 7771.