Szykują się spore zmiany w odszkodowaniach! Wprowadzona zostanie reforma systemu (tzw. ‘whiplash reforms’), która wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 roku w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie zmiany miały wejść już 1 kwietnia 2019 roku, jednak brytyjski Minister  Sprawiedliwości (The Minister of Justice) przesunął termin o rok. Swoją decyzję tłumaczył koniecznością zweryfikowania, czy nowy system odszkodowań będzie zrozumiały dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać. Nie bez znaczenia pozostawała konieczność przetestowania platformy do przetwarzania roszczeń.

Jakie będą zmiany w odszkodowaniach w UK?

Największą różnicą w odniesieniu do dotychczasowego systemu będzie wprowadzenie taryf odszkodowawczych. Będą dotyczyły urazów tkanek miękkich szyi i górnej części pleców w wyniku nagłego wstrząsu (ang. ‘whiplash’ – od tego słowa wzięła się nazwa reform), które utrzymują się do 24 miesięcy. Reforma poskutkuje znaczącą obniżką wysokości przyznawanych odszkodowań względem obecnych stawek.

Taryfy whiplash od 1 kwietnia 2020 roku

Zmiany w odszkodowaniach dotkną szczególnie te osoby, które nie doznały poważniejszych uszkodzeń ciała w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z obecnymi Wytycznymi Kolegium Sądownictwa (ang. Judicial College Guideline), za urazy trwające poniżej 2 lat przysługuje nie więcej, niż 6 600 funtów odszkodowania. Od 1 kwietnia 2020 roku będzie to znacznie mniej, ponieważ najwyższa wysokość rekompensaty wyniesie 3 910 funtów.

‘Reformy whiplash’ przewidują w sumie wprowadzenie 7 następujących taryf odszkodowawczych:

  1. Urazy utrzymujące się poniżej 3 miesięcy – 235 funtów.
  2. Urazy utrzymujące się od 3 do 6 miesięcy – 470 funtów.
  3. Urazy utrzymujące się od 6 do 9 miesięcy – 805 funtów.
  4. Urazy utrzymujące się od 9 do 12 miesięcy – 1 250 funtów.
  5. Urazy utrzymujące się od 12 do 15 miesięcy – 1 910 funtów.
  6. Urazy utrzymujące się od 15 do 18 miesięcy – 2 790 funtów.
  7. Urazy utrzymujące się od 18 do 24 miesięcy – 3 910 funtów.

Wyższy limit drobnych roszczeń w UK

Wprowadzenie taryf nie będzie jedyną zmianą w odszkodowaniach w UK. Podniesiony zostanie również próg tzw. drobnych roszczeń. Obecnie wynosi on 1 000 funtów, natomiast od 1 kwietnia 2020 roku będzie wynosić 5 000 funtów. Oznacza to w praktyce, że w przypadku wnioskowania o odszkodowanie poniżej tego progu nie będzie można starać się dodatkowo o zwrot kosztów prawnych. W konsekwencji poszkodowani mogą mieć utrudniony dostęp do pomocy prawnej, a wielu z nich może zrezygnować z dociekania swojego roszczenia.

Dlaczego rząd zaproponował zmiany w odszkodowaniach?

Założeniem systemu odszkodowań w Wielkiej Brytanii jest zapewnienie możliwości dochodzenia rekompensaty za zdarzenia, na które nie masz wpływu. Istnieje niestety część osób, która nadużywa tego prawa, próbując wyłudzić odszkodowania. Często poprzez dokonanie fałszywego roszczenia, a nawet aranżowanie kolizji.

Okazuje się, że w latach 2017-2018 ok. 85% wszystkich wypłaconych odszkodowań dotyczyło urazów tkanek miękkich kręgosłupa. Wprowadzenie tzw. ‘reform whiplash’ drastycznie obniży wysokość rekompensat za tego typu uszkodzenia ciała. Pomysłodawcy tych zmian argumentują konieczność ich wdrożenia tym, że poprzez takie działanie oszustwo związane z dokonaniem fałszywych roszczeń będzie mniej atrakcyjne, a co za tym idzie – mniej będzie prób wyłudzenia odszkodowania za wypadek.

Okres przedawnienia roszczeń pozostaje bez zmian

Warto pamiętać, że zmiany w odszkodowaniach dotkną wyłącznie urazów tkanek miękkich. Chcąc jednak uzyskać wysokość rekompensaty jeszcze na starych, atrakcyjniejszych zasadach, należy złożyć wniosek już dzisiaj.

Nie ulegnie za to zmianie okres przedawnienia, który wynosi 3 lata. W praktyce oznacza to możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie na starych zasadach, o ile doznałeś wypadku nie dawniej, jak 3 lata temu. Zgłaszając roszczenie już dzisiaj, możesz liczyć na przyznanie wyższej rekompensaty. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w tej sprawie.