Tradycyjny model rodziny wciąż istnieje w wielu kręgach. Z czasem ewoluuje jednak nowoczesny model rodziny, głównie dzięki ciągłym zmianom w społeczeństwie. Mamy do czynienia z różnymi rodzinami: z obojgiem rodziców, z jednym rodzicem, rodzinami wielopokoleniowymi, rodzinami mieszkającymi z dziadkami, rodzinami przybranymi itd.

Artykuł “Usługi prawne dla nowoczesnych rodzin” powstał, aby pokazać, że prawo rodzinne nadąża za tymi zmianami. Nasz zespół ma na co dzień do czynienia z różnymi modelami rodzin, zarówno na stopie profesjonalnej, jak i prywatnej. Dlatego wiemy, że najważniejszym spoiwem rodziny jest miłość i wspólne szczęście.

Wypracowaliśmy sobie model pracy, w którym klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Staramy się być troskliwi, sumienni i wyrozumiali, aby zapewnić Ci jak najlepszą jakość usług prawnych. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że członkowie naszego zespołu pochodzą z różnych środowisk, zarówno jeśli chodzi o narodowość i rasę, kulturę, płeć itd. Wszyscy są inteligentni, pracowici i mówią wieloma językami (włączając w to: język polski, rumuński, łotewski, litewski, włoski, francuski, punjabi, urdu, hindi i suahili).

Rozumiemy, że czasem podejście prawników może wydawać się zniechęcające, a sami prawnicy zimni, niedostępni i „robotyczni”. Chcemy jednak to zmienić i pokazać Ci ludzką stronę naszego zespołu. Dla naszego personelu jesteś człowiekiem, nie numerem sprawy!

Jesteśmy nowoczesną kancelarią w zupełności poświęconą klientom. Możesz skontaktować się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, Twittera i Facebooka oraz Skype i czatu na naszej stronie.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!