Niezliczone roszczenia z tytułu wypadków w pracy, za sobą i mogę śmiało powiedzieć, że dowody są absolutnie kluczowe w zapewnieniu zwycięstwa. Podczas gdy tego typu roszczenia są zazwyczaj rozstrzygane poza sądem, ostatnio pomogłem klientowi wygrać sprawę, która trafiła na wokandę. A wszystko sprowadziło się do odpowiedniego przygotowanego materiału dowodowego.

Tutaj, wyjaśnię dlaczego – wyszczególniając przedmiotowe roszczenie, jak zostało rozpatrzone i co wydarzyło się w sądzie.

 

Opis sytuacji

Mój klient trafił do Optimal Solicitors po wypadku na budowie. Jego przełożony kazał mu użyć określonego narzędzia do wykonywania pracy, jednak nie było to właściwe narzędzie. Kawałek sprzętu odłamał się i wystrzelił w prawe udo mojego klienta. Mężczyzna potrzebował natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Chociaż było to przypadkowe wydarzenie, w rzeczywistości mój klient nigdy nie powinien był używać tego narzędzia w pracy.

Pracodawca przekonywał, że biorąc pod uwagę doświadczenie mojego klienta na budowach, powinien on już wiedzieć, jakich narzędzi użyć do tej konkretnej pracy. Jednak mój klient posiadał tylko podstawową kwalifikację CSCS i byłoby niesprawiedliwe zakładać, że miał taką wiedzę. Potrzebowałby dodatkowego szkolenia od firmy, które nie zostało zapewnione. W rzeczywistości szkolenie mojego klienta nie obejmowało informacji na temat używania odpowiednich narzędzi.

Dlatego też mój klient zwrócił się do Optimal Solicitors o pomoc w podjęciu kroków prawnych przeciwko pracodawcy.

 

Proces roszczenia z tytułu wypadku w pracy

Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy przekazaliśmy ją do rozpatrzenia na Portalu Roszczeń Ministerstwa Sprawiedliwości. Pracodawca odmówił wzięcia na siebie odpowiedzialności. Następnie sprawa trafiła do naszego działu procesowego, gdzie zapoznałem się z nią i  stwierdziłem, że warto walczyć sądownie. Nie było dokumentacji potwierdzającej przeszkolenie mojego klienta, co potwierdzało, że wina leży po stronie pracodawcy.

Następnie przejrzałem dokumentację medyczną, aby sprawdzić, czy to, co mówi, było wsparte dowodami. Uzyskałem również raport od chirurga ortopedy, który szczegółowo opisywał obrażenia mojego klienta. Następny krok to przygotowanie pism sądowych potrzebnych do wszczęcia postępowania, czym zajmujemy się w firmie Optimal Solicitors.

Po rozpoczęciu postępowania sądowego sąd ustalił harmonogram postępów w sprawie, który obejmował przygotowanie oficjalnego zeznania świadka, w którym przedstawiliśmy, co wydarzyło się w czasie wypadku i wynikającego z niego urazu.

Sprawa trafiła na wokandę – na ostateczną rozprawę wyznaczyliśmy doświadczonego adwokata do reprezentowania mojego klienta. Po otrzymaniu dokumentów adwokat zgodził się, że jest to zdecydowanie sprawa, której nie można wyjaśnić poza sądem i należy walczyć.

Dojście do ostatecznej rozprawy zajęło prawie 4 lata.  Zwykle sprawy odbywają się znacznie szybciej, lecz w tym wypadku opóźnienie spowodowane było przez zaległości sądowe wynikające z COVID-19.

 

Sprawa sądowa

Mój klient wygrał sprawę dzięki rzetelnie przygotowanej sprawie i silnym dowodom. Świadkowie pozwanego przyznali, że szkolenie, które otrzymał mój klient, było niewystarczające. Ich dowody potwierdzały również pogląd, że ocena ryzyka przez pracodawcę nie była wystarczająca –  nie brano pod uwagę ryzyka użycia niewłaściwego rodzaju narzędzia do wykonania danej pracy. To miało bardzo negatywny wydźwięk w sądzie świadczący przeciwko pracodawcy.

Ostatecznie była to kwestia złego szkolenia, a klient otrzymał sprawiedliwość, na którą zasłużył. Sąd przyznał mu odszkodowanie za szkody osobiste i straty:

• Odszkodowania ogólne (roszczenie z tytułu obrażeń)

Odszkodowania specjalne (roszczenie o utratę zarobków)

• Odsetki od odszkodowania

• Utrata dziennego wynagrodzenia (za dzień rozprawy)

• Koszty prawników (nasze koszty, w tym uzyskanie raportów medycznych itp.)

 

Moje wskazówki dotyczące roszczeń z tytułu wypadku w pracy

Ponieważ mój klient musiał uzyskać natychmiastową pomoc medyczną z powodu poważnego urazu, miał wiele dowodów wymaganych do wygrania tej sprawy. Oczywiście sytuacje są różne, dlatego, aby dodać wagi Twojemu roszczeniu, zalecam następujące czynności:

• Upewnij się, że wypadek został zgłoszony lub zarejestrowany tego samego dnia (jeśli to możliwe)

• JAK NAJSZYBCIEJ Zrób zdjęcia (zależy to od obrażeń, o których mowa – niektórzy ludzie nie mają szansy na zrobienie ich tego samego dnia, jeśli muszą udać się do szpitala)

• Uzyskaj pomoc medyczną (najlepiej tego samego dnia)

• Zbierz wszelkie możliwe dowody i zachowaj je (może się przydać później)

Myślę, że kluczową kwestią jest jak najszybsze zgłoszenie wypadku w pracy. Wiele osób odkłada to na później, a ich sprawa nie ma takiego wsparcia dowodowego, jak powinna.

 

Uzyskaj wsparcie od Optimal Solicitors

Jeśli miałeś wypadek w pracy lub chciałbyś porozmawiać o innej kwestii prawnej, skontaktuj się z nami.

Chętnie zorganizujemy bezpłatną wstępną konsultację i sprawdzimy, czy możemy wesprzeć Cię w Twoim roszczeniu.