Klauzule umów handlowych stanowią fundamenty solidnych relacji biznesowych, szczególnie w kontekście umów B2B. Jednym z kluczowych aspektów, który wymaga szczególnej uwagi, jest stopa procentowa za opóźnienia w płatnościach. Jej klarowne określenie staje się kluczowym elementem gwarantującym uczciwość i przejrzystość dla obu stron umowy.

Podczas negocjacji umowy z dostawcą (B2B), istotne jest precyzyjne zdefiniowanie stopy procentowej za opóźnienia w płatnościach. Rekomendujemy naszym klientom elastyczne ustalanie oprocentowania w zakresie od 3 do 5% w skali roku, dostosowanej do wartości kontraktu. Niemniej jednak zawsze warto dążyć do terminowej płatności, co umożliwia utrzymanie pozytywnych relacji biznesowych z partnerami handlowymi.

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że zaniedbanie klauzuli dotyczącej stóp procentowych zwolni ich z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnione płatności. W rzeczywistości jednak, w przypadku braku jasnego określenia stóp procentowych w umowie, dostawca ma prawo zastosować ustawowe odsetki na poziomie 8%, powiększone o bazową stopę oprocentowania Banku Anglii (w skali rocznej) w transakcjach między przedsiębiorstwami.

Zaniedbanie kwestii klauzul dotyczących stóp procentowych może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. W celu uniknięcia nieporozumień i utrzymania pozytywnych relacji biznesowych zawsze zalecamy jasne i dokładne określenie warunków umownych. W Optimal Solicitors specjalizujemy się w tworzeniu umów handlowych, dbając o skuteczną ochronę interesów biznesowych i kształtowanie trwałych partnerstw. Skontaktuj się z nami pod numerem 0161 250 7771.