Wypadki na placach zabaw, choć niefortunne, są rzeczywistością, z która muszą zmierzyć się rodzice i władze. Place zabaw są niezbędnymi przestrzeniami do rekreacji i rozwoju dzieci, ale również niosą ze sobą nieodłączne ryzyko wypadków i kontuzji. W Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo placów zabaw jest regulowane przez konkretne prawa i przepisy, aby zapewnić dobrobyt dzieci podczas zabawy.

Zasady i przepisy bezpieczeństwa na placu zabaw

Place zabaw w Wielkiej Brytanii podlegają rygorystycznym przepisom bezpieczeństwa, mającym na celu minimalizowanie ryzyka wypadków. Place zabaw w Wielkiej Brytanii podlegają różnym przepisom prawnym, w tym:

  • Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie pracy z 1974 roku: Nakłada obowiązek na pracodawców i osoby kontrolujące teren, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. [2]
  • Rozporządzenie dotyczące placów zabaw z 1998 roku: Określa standardy projektowania, instalacji i konserwacji sprzętu na placach zabaw, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. [3]

Te regulacje często obejmują takie aspekty jak projektowanie urządzeń, instalacja, konserwacja i nadzór. Na przykład, sprzęt do placów zabaw powinien spełniać brytyjskie i europejskie standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić trwałość i zmniejszyć ryzyko urazów. Regularne inspekcje i rutynowe prace konserwacyjne są niezbędne, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać potencjalne zagrożenia.

Zrozumienie wypadków na placu zabaw

Pomimo środków bezpieczeństwa, wypadek na placu zabaw jest nadal dosyć częstym zdarzeniem. Według statystyk Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), około 40,000 dzieci poniżej 15 roku życia, rocznie, wymaga pomocy medycznej, z powodu urazów na placach zabaw w Wielkiej Brytanii. Te wypadki obejmują drobne zadrapania, aż po poważniejsze złamania i urazy głowy. Częstymi przyczynami są upadki z urządzeń, kolizje z innymi dziećmi i uwiezienie w urządzeniach.

 

Ostatni Przypadek

W sierpniu 2023 roku młoda dziewczyna doznała złamania ręki, bawiąc się na zjeżdżalni, na lokalnym placu zabaw. Incydent, w którym ucierpiała wnuczka legendarnego piłkarza Rogersów, Johna “Bombera” Browna, stanowi przypomnienie o potencjalnych zagrożeniach, obecnych na placach zabaw. Pomimo starań, mających na celu utrzymanie standardów bezpieczeństwa, wypadki mogą nadal zdarzać się niespodziewanie, prowadzać do obrażeń fizycznych, oraz stresu emocjonalnego dla dotkniętego dziecka i jego rodziny. [1]

 

Środki zapobiegawcze

Zapobieganie wypadkom na placach zabaw wymaga wspólnego wysiłku rodziców, opiekunów, władz i projektantów placów zabaw. Pozyskanie profesjonalnej porady, dotyczącej projektu i układu, wybór sprzętu spełniającego standardy bezpieczeństwa, oraz regularne inspekcje i konserwacja – są kluczowymi krokami w tworzeniu bezpiecznego środowiska zabaw. Dodatkowo użytkownicy powinni aktywnie sprawdzać place zabaw, pod kątem zagrożeń, i zgłaszać wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa odpowiednim władzom, w celu szybkiej interwencji.

Poprawa stanu placów zabaw dla dzieci i bezpieczeństwa

Zarówno dostawcy, jak i użytkownicy odgrywają istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa placów zabaw. Dostawcy powinni uzyskać profesjonalną radę, dotyczącą projektu, wybierać – zgodne z przepisami urządzenia, przeprowadzać regularne kontrole i efektywnie utrzymywać plac zabaw w jak najlepszej kondycji. Z kolei, użytkownicy, powinni aktywnie sprawdzać place zabaw, pod kątem zagrożeń, i zgłaszać wszelkie problemy lokalnym władzom. Dzięki współpracy obu stron, zarówno dostawcy, jak i użytkownicy, mogą przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszego środowiska na placach zabaw dla dzieci.


Gdzie znajdował się najbardziej niebezpieczny plac zabaw?

Podczas analizy rad miejskich, w których łącznie odnotowano najwyższy poziom wypadków i skarg, okazuje się, ze Eastleigh w Hampshire zajmuje pierwsze miejsce na liście najniebezpieczniejszych publicznych placów zabaw w Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę łączną liczbę 240 skarg i wypadków, zgłoszonych w latach 2019–2022, nic dziwnego, że ta historyczna miejscowość w Hampshire została uznana za najgorsze miejsce pod względem wypadków dziecięcych. Tylko w 2021 r. do rady wpłynęło 88 skarg dotyczących bezpieczeństwa sprzętu na ich placach zabaw. [4]

 

Gdzie znajdował się najbezpieczniejszy plac zabaw?

Przechodząc do obszarów z najbezpieczniejszymi placami zabaw, stwierdzono, że 23 rady miejskie nie odnotowały żadnych skarg i wypadków w swoich parkach w latach 2019-2022. Rada Miasta Leicester, która zarządza łącznie 184 parkami, oraz Rada Dzielnicy Camden, która zarządza 155, znalazły się wśród najbezpieczniejszych obszarów. Oxfordshire i Cambridgeshire znalazły się w pierwszej piątce, pod względem najniższej liczby wypadków i skarg dotyczących bezpieczeństwa. Jednakże to West Midlands okazało się mieć najbezpieczniejsze place zabaw, z najniższą liczba wypadków i skarg.[4]


Poszukiwanie porad prawnych

Rodzice mogą zastanawiać się, czy istnieje możliwość podjęcia kroków prawnych, jeśli ich dziecko zostało zranione na placu zabaw. Odpowiedź brzmi tak, ale tylko w określonych okolicznościach. Jeśli zaniedbanie ze strony właściciela placu zabaw, producenta sprzętu lub nadzorującego dorosłego przyczyniło się do urazu dziecka, podjęcie działań prawnych może być uzasadnione. Jednak udowodnienie zaniedbania może być skomplikowane i wymaga dowodów, potwierdzających odpowiedzialność.

Podsumowując, wypadki na placach zabaw są niepokojącą rzeczywistością, wymagającą uwagi wszystkich zaangażowanych stron. Przestrzegając przepisów bezpieczeństwa, wprowadzając środki zapobiegawcze, oraz rozumiejąc prawa ustawowe, możemy dążyć do stworzenia bezpieczniejszych placów zabaw dla naszych dzieci.

Jeśli Państwa dziecko doznało obrażeń w wypadku na placu zabaw, porada prawna od renomowanego prawnika ds. obrażeń ciała, może zapewnić jasność co do Państwa opcji i pomoc Państwu skutecznie poruszać się w procesie prawnym.

Źródła:

[1] The Scottish Sun – https://www.thescottishsun.co.uk/news/11167364/john-brown-rangers-granddaughter-school-accident/

[2] Health and Safety at Work Act 1974

[3] The Playground Regulations 1998

[4] Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)