Legalność związków partnerskich w Anglii i Walii stanowi ważny krok w kształtowaniu przyszłości dla par. Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego otwiera drogę do równości w prawach dla wszystkich. Zmiany społeczne i statystyki wskazują na rosnące zainteresowanie związkami partnerskimi. Czy to oznacza nową erę dla Anglii i Walii?

W przyszłości każda para w Anglii i Walii będzie mogła wybrać pomiędzy małżeństwem a związkiem partnerskim, formalizując w ten sposób relację ze swoim partnerem.

 

Sprawa Steinfeld i Keidan przeciwko Secertary of State for International Development (w zastępstwie  za Home Secretary i Education Secretary) [2018] UKSC 32.

Osoby pozostające w związkach partnerskich będą mogły uzyskać podobne prawa w kwestiach związanych z emeryturą czy rozliczaniem podatków co małżeństwa. Dzięki temu pary jednopłciowe same będą mogły zdecydować czy wolą pozostać w oficjalnym związku partnerskim, czy zdecydują się na małżeństwo.

W czerwcu 2018 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał tę kwestię związaną z tym i stwierdził, że p.1 i p.3 ustawy o partnerstwie cywilnym z 2004 r. są niezgodne z art. 8 (Prawo do Życia Prywatnego) i art. 14 (Zapobieganie Dyskryminacji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sąd Najwyższy otworzył w ten sposób drogę, dochodząc do wniosku, że stanowisko, które uniemożliwia heteroseksualnym parom zawiązanie związku partnerskiego, nie może już obowiązywać.

Niezwykle proroczo w tym kontekście brzmią słowa Lady Hale, która komentując prawodawstwo w Anglii i Walii i porównując je do szkockiego, stwierdziła:

„Szkockie prawodawstwo osiągnęło wiele w kwestiach związanych ze związkami partnerskimi, ale mieszkańcy Anglii oraz Walii zasługują dokładnie na to samo”.

 

Czy to oznacza, że teraz pora na Anglię i Walię, aby nadrobiły zaległości?

 

Zmiany w społeczeństwie?

  • Krajowe Biuro Statystyczne publikując swoje dane, pokazało, iż w ostatnim czasie obserwuje się “znaczący wzrost liczby osób pozostających w związkach”. Wydany w lipcu 2017 roku Biuletyn tej instytucji z 27 lipca 2018 r. potwierdził, że liczba pojedynczych i nigdy niezamężnych osób zamieszkujących Anglię i Walię wzrosła o 3,9 miliona w latach 2002-2017. Co więcej, 1 na 10 osób mieszkało razem jako para wcześniej, nie zawierając małżeństwa czy nie wchodząc w związek partnerski.
  • NatCen Panel Survey, na zlecenie prof. Barlow, wykazał, że ponad 70% respondentów opowiedziało się za rozszerzeniem związków partnerskich na pary heteroseksualne.
  • Organizacja The Resolution, która zrzesza 6500 specjalistów z dziedziny prawa rodzinnego, powiedziała,  ​​”… pomimo tego, iż jedna na sześć par obecnie mieszka razem bez małżeństwa, to i tak dla ogromnej liczby z nich rozstanie staje się sytuacją niezmiernie stresującą…”.
  •  Fundacja The Marriage wspiera upowszechnianie związków partnerskich  między parami heteroseksualnymi, stwierdzając, że są one “zdecydowanie lepsze od ryzykownych związków, które nie są prawnie zalegalizowane”.

Przyszłość…

Postępowe zmiany w społeczeństwie wydają się odzwierciedlać statystyki. Urząd Statystyczny w swoich danych wskazuje, iż ten rok cechuje się wzrostem liczby zawieranych związków partnerskich o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Można uważać, że zbliżające się zmiany mogą doprowadzić do wzrostu liczby zawieranych związków partnerskich, ale dopiero czas pokaże, czy związki partnerskie będą uważane za realną i akceptowalną alternatywę dla małżeństw

Podejście rządu do zmiany poglądów społecznych i orzecznictwa było bardziej opieszałe, niż się tego początkowo się spodziewano. Ostatnie ustalenia sprawiają jednak, iż można przypuszczać, że rząd wprowadzi zmiany tak szybko, jak to możliwe i bez dalszych czasochłonnych konsultacji.

Premier Teresa May obiecała, że zmiany zostaną wprowadzone bez zbędnych opóźnień, gdyż: „pomogą one chronić interesy różnych par płciowych, które chcą się zaangażować, chcą sformalizować swój związek, ale niekoniecznie chcą zawrzeć związek małżeński …”

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie:  https://www.optimalsolicitors.com/.

Zachęcamy także do kontaktu z nami pod numerem 01612507771.

 

How do you seek to formalise your relationship?

Visit our website https://www.optimalsolicitors.com/ or contact us on 0161 250 7771