Jazda pod wpływem alkoholu jest ekstremalnie niebezpieczna. Zarówno dla Ciebie, jak i pozostałych osób na drodze. To samo dotyczy sytuacji, w której, gdy sprawujesz nadzór nad samochodem, który jest uczestnikiem ruchu drogowego. Z tego powodu brytyjskie prawo przewiduje bardzo surowe kary dla kierowców, których przyłapano podczas tzw. jazdy na podwójnym gazie. Jesteśmy w stanie udzielić Ci wsparcia, jeżeli grożą Ci jakiekolwiek sankcje z tego powodu.

Za co mogą Ci grozić konsekwencje prawne?

Brytyjskie prawo przewiduje różne rodzaje konsekwencji prawnych w zależności od tego, czy kierujesz autem pod wpływem alkoholu, usiłujesz to zrobić czy jesteś osobą odpowiedzialną za pojazd, będący w ruchu drogowym. Zgodnie z kodeksem drogowym (s. Road Traffic (RTA1988)), prawo przewiduje następujące sytuacje:

  1. Jeżeli osoba

a) Kieruje lub próbuje kierować samochodem lub

b) Sprawuje nadzór nad pojazd em będącym w ruchu drogowym, 

po spożyciu alkoholu w ilości przekraczającej dopuszczalne limit podlega karze.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami, z tych dwóch punktów znacznie częściej popełnianym przestępstwem są przypadki określone w podpunkcie (a) sekcji 5 aktu RTA1988. Funkcjonariusze policji jednak mogą mieć niekiedy wątpliwości, czy faktycznie znajdowałeś się pod wpływem alkoholu próbując kierować lub kierując samochodem. W takich przypadkach najprawdopodobniej zastosują niższą karę, wynikającą z podpunktu (b).

Warto przy tym szerzej wyjaśnić, na czym polegają zdarzenia wynikające z podpunktu (b). Może się zdarzyć, że faktycznym kierowcą samochodu będzie osoba, która ze względu na wiek (lub inne okoliczności) musi pozostawać pod opieką bardziej doświadczonej osoby. Jeżeli sprawujesz nadzór w takich przypadkach i znajdujesz się pod wpływem alkoholu, w świetle brytyjskiego prawa popełniasz przestępstwo.

Jakie są dopuszczalne limity alkoholu?

Brytyjskie prawo dopuszcza pewną ilość alkoholu w organizmie, po której możesz swobodnie kierować pojazdami. Należy jednak mieć świadomość, że nieco inaczej te progi kształtują się w Szkocji, niż w pozostałych krajach wchodzących w skład Królestwa. Dopuszczalne limity znajdziesz w tabeli poniżej.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu lub odpowiadanie za samochód w stanie nietrzeźwości?

Zdecydowanie poważniejszych konsekwencji karnych powinieneś się spodziewać w momencie, gdy zostaniesz przyłapany na jeździe lub usiłowaniu jazdy znajdując  pod wpływem alkoholu. Brytyjskie prawo przewiduje trzy możliwe konsekwencje s.5(1)(a):

  1. Pozbawienie wolności do 6 miesięcy.
  2. Mandat bez żadnych ograniczeń kwotowych.
  3. Zabronienie kierowaniem pojazdów na rok. Jeżeli zostałeś złapany na jeździe lub usiłowaniu jazdy pod wpływem alkoholu dwukrotnie w ciągu 10 lat, wówczas może zapaść decyzja o pozbawieniu możliwości kierowania pojazdami na okres 3 lat.

Nieco mniejszych kar możesz się spodziewać, jeżeli zostałeś przyłapany na sprawianiu nadzoru nad samochodem, który był uczestnikiem ruchu drogowego. Konsekwencje mogą być następujące s.5(1)(b):

  1. Pozbawienie wolności do 3 miesięcy.
  2. Mandat do wysokości 2 500 funtów.
  3. Zabranie prawa jazdy na okres jednego roku.

Odmowa poddania się badaniu

Warto pamiętać, że nie opłaca się odmówić poddania się badaniu na obecność alkoholu bez uzasadnionej przyczyny. Zgodnie z brytyjskim kodeksem drogowym, każdy policjant ma prawo zarządzić takie badanie, natomiast gdy się na to nie zgodzisz bez poważnej przyczyny, możesz ponieść takie same konsekwencje karne, jak gdybyś kierował samochodem lub usiłował to zrobić będąc pod wpływem alkoholu.

Możliwe konsekwencje związane z odmową poddania się testom to:

  • więzienie na okres 6 miesięcy
  • mandat bez limitu kwoty
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres jednego roku

Jak możemy Ci pomóc?

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu mogą być poważne. Prawo brytyjskie przewiduje różne rodzaje kar w przypadku kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. To może obejmować pozbawienie wolności, nałożenie mandatu lub zakaz prowadzenia pojazdów. Odmowa badania na obecność alkoholu bez uzasadnionej przyczyny również jest traktowana poważnie i może skutkować konsekwencjami prawnymi, takimi jak więzienie, mandat lub zakaz prowadzenia pojazdów.

Nasza kancelaria prawna Optimal Solicitors, oferuje wsparcie i profesjonalną pomoc w przypadku konieczności zakwestionowania mandatu lub obrony przed zarzutami związanymi z jazdą pod wpływem alkoholu.

Działamy na korzyść naszych klientów, starając się znaleźć najlepszą linię obrony, w tym wykazując ewentualne błędy proceduralne, niesłuszne posądzenia lub wadliwe wyniki badań. Nasza doświadczona kadra prawników podejmuje się różnorodnych spraw związanych z przewinieniami drogowymi, aby pomóc klientom w jak najmniejszym poniesieniu konsekwencji prawnych lub uniknięciu ich całkowicie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach związanych z konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu.