Jazda bez ważnego ubezpieczenia to naruszenie prawa i stanowi poważne ryzyko dla kierowcy. Poruszanie się samochodem po brytyjskich drogach wymaga wykupienia przynajmniej ubezpieczenia tzw. „3rd party”. Jest to odpowiednik polskiego OC z najniższym możliwym pakietem świadczeń. Jeżeli jednak kierowca nie zadbał o zapewnienie podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego, może mieć poważne problemy, jeśli dojdzie do wypadku lub kolizji.

Co zrobić, jeśli jesteś osobą poszkodowaną przez kierowcę, który nie ma ważnego ubezpieczenia? Co zrobić, gdy to Ty jesteś kierowcą, który nie zadbał o ubezpieczenie?

Jazda bez ważnego ubezpieczenia – jakie konsekwencje grożą?

 Jazda bez ważnego ubezpieczenia nie powinna nawet wchodzić w rachubę, gdyż po brytyjskich drogach porusza się ok. milion nieubezpieczonych samochodów. Ich kierowcom grożą poważne sankcje karne, jeśli funkcjonariusze policji wykryją w trakcie kontroli fakt zaniedbania ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeśli sprawa trafi na wokandę sądu, mogą zostać nałożone m.in. grzywny. Co ważne – na mocy obowiązującego prawa, wysokość takiej kary nie ma ustalonej górnej granicy.

Tacy nieroztropni kierowcy mogą zostać ukarani jeszcze innymi rodzajami kar. Funkcjonariusz może zdecydować np. o przyznaniu punktów karnych czy o zabraniu prawa jazdy. W uzasadnionych przypadkach policjanci mogą podjąć nawet decyzję o tym, aby zezłomować nieubezpieczony pojazd.

Na poważniejsze konsekwencje muszą nastawić się kierowcy, którzy spowodowali kolizję lub co gorsza – wypadek drogowy. Jeżeli w wyniku ich działania ucierpieli inny uczestnicy zdarzenia, to kierowca nieubezpieczonego pojazdu musi liczyć się z najbardziej dotkliwymi karami. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że im poważniejszy w skutkach wypadek, tym większe konsekwencje poniesie jego sprawca.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia pojazdu?

Istnieją przypadki, w których ubezpieczyciel może nie uznać istniejącego ubezpieczenia lub odmówić wydania polisy. Do szczególnych okoliczności należy zaliczyć następujące:

  • kierowca nie poinformował o kluczowych informacjach (np. zapomniał zadeklarować, że posiada nałożone punkty karne itp.);
  • celowo wprowadził w błąd ubezpieczyciela, podając nieprawdziwe dane;
  • ubezpieczyciel zmienił warunki ubezpieczenia;
  • osoba ubezpieczona nie opłaciła składki na polisę;
  • kiedy ubezpieczyciel wie, że kierowca notorycznie łamie przepisy drogowe (np. za pośrednictwem czarnej skrzynki);
  • jeśli kierowca wcześniej już nie ubezpieczył pojazdu lub jego polisa została anulowana;
  • właściciel pojazdu dokonał w nim zmian, polegających np. na podniesieniu mocy silnika.

Warto mieć świadomość, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, który nie uznał polisy. W Wielkiej Brytanii funkcjonują także firmy, specjalizujące się w udzielaniu pomocy takim kierowcom.

Uzyskanie rekompensaty od Motors Insurers Bureau

Motors Insurers Bureau (https://www.mib.org.uk/) – instytucja ta zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiar kolizji lub wypadków, których sprawcą był kierujący nieubezpieczonym samochodem. Co więcej, jeśli w wyniku takiego zdarzenia ucierpieli jego pasażerowie, to oni również mogą zwrócić się o wypłatę odszkodowania do tej instytucji.

Uzyskanie odszkodowania z wyspecjalizowaną kancelarią prawną

 Zwracając się z wnioskiem do Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, należy pamiętać o tym, że to wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinalizowania wszystkich niezbędnych formalności. Co więcej – zmuszony będziesz do zaakceptowania odszkodowania niezależnie od tego, w jakiej wysokości zostało przyznane. Z zasady może być ono znacznie zaniżone.

Jednakże, starając się o odszkodowanie warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego prawnika, który zajmie się wszelkimi formalnościami. Prawnik, doskonale orientując się w brytyjskim systemie ubezpieczeniowym, będzie więc dokładnie wiedział, jakie odszkodowanie powinno zostać przyznane w określonym przypadku. Dowiedz się, o jakie odszkodowanie możesz się starać >>>

Wyspecjalizowany prawnik może występować nie tylko w imieniu kierowcy, ale również jego pasażerów, pieszych, innych kierowców oraz pozostałych uczestników wypadku lub kolizji drogowej.

Czy odszkodowanie przysługuje nieubezpieczonemu kierowcy, gdy nie jest sprawcą zdarzenia?

Osoba, która kierowała nieubezpieczonym pojazdem, nie zawsze stoi na straconej pozycji. Zwłaszcza gdy, to ona została poszkodowana w wyniku kolizji lub wypadku. Uzyskanie odszkodowania w takich okolicznościach jest wprawdzie trudne, ale mimo wszystko prawdopodobne.

Teoretycznie, nieubezpieczony kierowca ma takie same prawa, co pieszy bez wykupionej polisy. Żeby wypłata odszkodowania była więc możliwa, nie może ulegać wątpliwości, kto jest sprawcą kolizji lub wypadku. Kluczowe w takich sytuacjach jest zebranie zeznań świadków, a także wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Przybyli policjanci muszą jednoznacznie stwierdzić, że winowajcą nie jest nieubezpieczony kierowca. Warto pamiętać, że funkcjonariusze mogą nadal ukarać kierowcę, nieposiadającego ważnej polisy komunikacyjnej. Dlatego niezależnie od okoliczności, zawsze warto zwrócić się o poradę prawną do renomowanej kancelarii.

Jeżeli jesteś uczestnikiem wypadku lub kolizji na drodze, nasi wyspecjalizowani doradcy pomogą uzyskać Ci najwyższe możliwe odszkodowanie. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 0161 250 7771