STUDIUM POWAŻNEGO WYPADKU W MIEJSCU PRACY

Po wypadku w miejscu pracy przy używaniu maszyny formierskiej, pracownik produkcyjny, pani Anna, wciąż odczuwała ból związany z wypadkiem, który ponadto pozostawił szczątkową bliznę. Po tym, jak klientka skontaktowała się z nami w sprawie roszczenia z tytułu wypadku w pracy, nasz zespół prawników pomógł jej uzyskać odszkodowanie w wysokości 150.000 funtów.

 

 

GŁÓWNE INFORMACJE

IMIĘ KLIENTA

Anna Tomczak* 

WIEK KLIENTA

30+

PODSUMOWANIE USZCZERBKU ZDROWOTNEGO

Wypadek przy pracy przy maszynie formierskiej; zmiażdżenie palców, dłoni i ramienia naszego klienta przez wałek maszyny formierskiej

WYNIK SPRAWY

Sprawa rozstrzygnięta w maju 2021, klient otrzymał 150,000 funtów odszkodowania

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Kevin Walker – Prawnik ds. Poważnych urazów zdrowotnych

*Imię i nazwisko klienta zostało zmienione ze względów bezpieczeństwa

JAK DOSZŁO DO WYPADKU?

Pracując jako pracownik produkcji w firmie inżynieryjnej, pani Anna miała wypadek podczas używania maszyny formierskiej, która zmiażdżyła jej rękę i spowodowała trwałe obrażenia.

Pani Anna pracowała dla swojego pracodawcy przez wiele lat, natomiast w dniu wypadku po raz pierwszy pracowała na maszynie formierskiej. Klientka nie otrzymała żadnych instrukcji, ani szkoleń dotyczących korzystania z maszyny. Ponadto, brakowało osłony bezpieczeństwa.

Maszyna przez krótki czas działała płynnie, natomiast w pewnym momencie została zablokowana. Na miejscu nie było obecnego inżyniera, więc pani Anna wyłączyła maszynę i wspięła się na jej górę, aby spróbować ją odblokować.

Gdy maszyna została odblokowana, rozpoczęła swoją pracę z powrotem, bez uprzedniego sygnału ostrzeżenia. Maszyna zaczęła wciągać dłoń pani Anny i miażdżyć jej palce, dłoń i przedramię.

Pani Anna doznała poważnego zmiażdżenia palców, dłoni oraz ramienia. Została przewieziona do szpitala i przeszła naprawczą operację otwartej redukcji i stabilizacji wewnętrznej (ORIF*) złamań ręki oraz nadgarstka.

*ORIF  ORIF to zabieg chirurgiczny, w którym implanty, takie jak metalowe płytki i śruby, są wstawiane w celu utrzymania złamanych kości na miejscu, tak aby mogły się prawidłowo goić.

Klientka została zwolniona z miejsca pracy za rażące wykroczenie, ponieważ jej pracodawcy stwierdzili, iż nie przestrzegała procedur firmy i nie powinna była próbować odblokować maszyny samodzielnie.

Kevin Walker, jeden z naszych prawników ds. poważnych obrażeń, powiedział:

„Materiał dowodowy w postaci świadków może mieć kluczowe znaczenie dla sprawy i tak było w przypadku tego roszczenia, dotyczącego wypadku w pracy. Świadkowie często niechętnie zgłaszają się, aby pomóc osobie poszkodowanej, ponieważ obawiają się o swoją pracę, w przypadku jeśli poprą argumenty potwierdzające winę firmy. Ważnym jest, aby porozmawiać ze świadkami tak szybko, jak to tylko możliwe, jako iż pamięć dotycząca wypadku zanika, a ludzie zmieniają pracę i tym samym – tracą kontakt. Ich dowody mogą wpłynąć na końcowy wynik całej sprawy. Mimo, że dowody nie zostały ujawnione, inżynier z firmy pozwanej potwierdził w zeznaniach sądowych, że pomimo odrzucenia odpowiedzialności i obszernej dokumentacji ujawnionej przez pracodawcę w obronie pozwu, część dokumentacji była niedokładna, a zwyczajowa praktyka i procedury nie były przestrzegane, lekceważąc bezpieczeństwo pracowników”.

Optimal Solicitors udało się zdobyć dla klienta £150,000.

NASZA POMOC

Pani Anna zwróciła się do nas o pomoc. Nasza Kancelaria szybko ustaliła, że pracodawca był winien wypadkowi. Po ustaleniu, iż pracodawca zawinił, byliśmy w stanie poprzeć sprawę klientki dowodami ekspertyzy inżynierskiej.

Raporty medyczne uzyskano również od ekspertów z zakresu ortopedii kończyn górnych, chirurgii plastycznej, psychiatrii i terapii zajęciowej. Sporządziliśmy zeznanie świadka, współpracownika Pani Anny, które było w stanie potwierdzić, że maszyna stale się blokowała i że w dniu wypadku na miejscu nie było żadnego inżyniera.

 

KTO BYŁ WINIEN WYPADKOWI

Naszą pozycją w sprawie był fakt, że pracodawca był winny wypadkowi ze względu na zaniedbania i uchybienia prawne. Oświadczono, iż pozwany naruszył przepisy bezpieczeństwa w miejscu pracy, ponieważ wspomniana maszyna była wadliwa, nie była odpowiednio zabezpieczona, kontrolowana, ani regularnie konserwowana. Klientowi nie zapewniono szkolenia, nadzoru, ani odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (‘PPE’).

 

LECZENIE ORAZ SKUTKI

Operacja, a także rehabilitacja zostały zaaranżowane prywatnie. Uzyskano kosztorys przyszłych terapii, pomocy i sprzętu, których klientka prawdopodobnie będzie wymagać do końca życia, z powodu trwałego osłabienia ramienia i zmniejszonej siły chwytu w uszkodzonej ręce. Podobnie zaaranżowano wczesną interwencję w formie sesji psychoterapeutycznych, aby zapewnić wsparcie psychologiczne oraz jak najlepszy efekt leczenia.

Klientka częściowo powróciła do zdrowia, z najlepszym rezultatem po około dwóch latach od dnia wypadku, ale pozostały pewne utrzymujące się objawy urazu i resztkowe blizny, które nie uległy poprawie.

 

POROZUMIENIE STRON

Pozwany pracodawca odmówił odpowiedzialności w sprawie – obwiniając panią Annę za jej własne nieszczęście i nieprzestrzeganie polityki i procedur firmy.

Pomimo dowodów ujawnionych przez pozwanego pracodawcę, nasz Prawnik, pan Kevin był przekonany o prospekcie wygrania sprawy i wszczął postępowanie sądowe w imieniu klienta. Powiedział:

„Mieliśmy wiarę w sprawę naszej klientki, a zeznania świadka utwierdziły nas w przekonaniu, że roszczenie ma duże szanse powodzenia”.

Przed wyznaczeniem przez Sąd terminu rozprawy, doszło do ugody między stronami. Pozwani zmienili swoje stanowisko w sprawie i suma roszczenia została oszacowana. Przeprowadzilismy negocjacje zapweniając klientce ugodę finansową w związku z wypadkiem na sumę 150,000 funtów. Wspomniana suma objęła roszczenia z tytułu uszczerbku zdrowotnego, utraty zarobków, leczenia, opieki, pomocy oraz sprzętu. Przy negocjacjach ugody, uwzględniono element zaniedbania obu stron, a także ryzyka jakie niosło za sobą postępowanie sądowe.

Oferujemy kompleksową obsługe roszczenia, związanego ze wszystkimi poważnymi oraz katastroficznymi obrażeniami, zarówno pod zwględem prawnym jaki i medycznym. Zapewniamy ekspertyze specjalistyczną najlepszych prawników z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw urazów katastroficznych, oferujemy usługi ogólnokrajowe i pracujemy na zasadzie „No Win, No Fee.

Jeśli doznałeś/-aś uszczerbku zdrowotnego w wyniku czyjegoś zaniedbania i chcesz wiedzieć, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Zadzwoń do nas pod numer 0161 250 7771 lub skontaktuj się z nami online.