Kwestie związane z promocją idei równości od zawsze były bliskie naszemu sercu, z tego powodu przepełnia nas duma, gdy patrzymy, jak środowisko LGBT udziela się w tej sprawie. Społeczność ta nadal zmaga się z problemem nietolerancji, ale jednocześnie stanowiąc jedność. Co najważniejsze takie podejście przynosi widoczne rezultaty! Niektórzy twierdzą, że droga jest jeszcze długa, ale wszystkie znaki wskazują, że idziemy w dobrym kierunku.

Niezwykłe jest to, że minęło zaledwie 50 lat od częściowej dekryminalizacji osób pozostających w związkach z partnerem tej samej płci. Zmiany społeczne, których jesteśmy świadkami, mają również charakter progresywny, gdyż liczba osób odnoszących się z akceptujących małżeństwem osób tej samej płci gwałtownie się zwiększa.

Zmiany dokonują się także w sektorze prawnym. W grę wchodzą kwestie związane z legalnością małżeństw tej samej płci oraz cywilnych związków partnerskich również par jednopłciowych.

Pomimo tak dobrych prognoz na przyszłość przedstawiciele społeczności LGBT wciąż napotykają w życiu codziennym na wiele trudności. Optimal Solicitors  sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i nadużyć, które oceniają jakąś z grup społecznych jako gorszą ze względu na preferencje seksualne, religię, kolor skóry czy pochodzenie.

Niestety z przykrością trzeba przyznać, że wzrasta liczba zgłaszanych przypadków przestępstw, których podłożem jest nienawiść w stosunku do osób o innych preferencjach seksualnych. Jednak oprócz smutnych wniosków, które można szybko wyciągnąć, sytuacja ta dowodzi także wzrostu zaufania ze strony społeczności LGBT, która chętniej i częściej zgłasza takie przestępstwa do odpowiednich organów, a to już prosta droga do podjęcia działań i dalszych zmian.

Nasza kancelaria prawna, ze swoim szeroki wachlarzem usług, gotowa jest służyć radą i wsparcie społeczności LGBT oraz innych osobom, które zostały dyskryminowane w rozwiązywaniu problemów prawnych. Oferujemy usługi, które są dostosowane do indywidualnych, często bardzo złożonych potrzeb naszych klientów. Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, iż nie skupiamy się tylko na jednej dziedzinie, dzięki temu zapewniając szerokie wsparcie prawne.