Podział majątku w przypadku znaczących zasobów finansowych i dużego majątku

Podczas postępowania rozwodowego można spodziewać się konfliktów związanych z podziałem majątku. Takie konflikty coraz częściej pojawiają się, gdy rozwodzą się osoby zamożne, na przykład o bardzo wysokich zarobkach lub posiadaniu cennych aktywów. Jak wygląda postępowanie w takich sytuacjach?

Kim są osoby wyjątkowo zamożne?

Osoby wyjątkowo zamożne to ludzie, których majątek znacznie przekracza ich potrzeby finansowe. Często są to osoby, których roczny dochód przekracza 100 tysięcy funtów brytyjskich lub których majątek netto jest wart więcej niż 250 tysięcy funtów brytyjskich (liczą się dane za rok poprzedni). W takich sytuacjach często podpisuje się np. intercyzy, które szczegółowo określają podział majątku w przypadku rozwodu. Jeśli nie podpisałeś takiego dokumenty, nie martw się na zapas. Opracujemy najlepszą dla Ciebie strategię, aby wywalczyć jak najkorzystniejsze warunki.

Co należy wziąć pod uwagę podczas podziału majątku w takiej sytuacji?

Pierwszym, na co sąd zwróci uwagę, będzie dobro dziecka poniżej 18 roku życia. Sąd rozważy tak zwane 25 czynników.
Obejmują one:

 • Dostępny kapitał i źródła dochodu (istniejące w danym momencie lub dające się przewidzieć w przyszłości).
 • Szczegółowo rozpisane potrzeby finansowe, włączając w to:
 • Standard życia.
 • Wiek małżonków i długość trwania małżeństwa.
 • Wszelkie niepełnosprawności.
 • Sąd rozważy również dodatkowe aspekty:
 • Wkład każdej ze stron.
 • Zachowanie każdej ze stron rozważane jest osobno, także możliwe do utracenia świadczenia (np. emerytura współmałżonka).

Sąd określi potrzeby finansowe i aktualny standard życia obu stron. Jeśli poziom życia rodziny jest wysoki, potrzeby finansowe są zwykle wyższe. W takiej sytuacji sąd może zdecydować, że jedna ze stron potrzebuje wyższych alimentów z uwagi na wysoki standard życia. Takie alimenty mogą obejmować wydatki na rozrywkę, podróże, zabiegi kosmetyczne, ubrania itd. Taka sytuacja ma jednak również drugą stronę – standard życia po rozwodzie może się również obniżyć.

Jak dzieli się majątek podczas rozwodu?

Najważniejszy jest początek postępowania – strony mają obowiązek dostarczyć pełne i zgodne ze stanem faktycznym informacje na temat swoich finansów, zasobów i potrzeb.

Poniżej wymienimy tylko kilka z nich:

 • Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych nieruchomości.
 • Informacje bankowe (wyciągi z przynajmniej 12 miesięcy).
 • Dane na temat inwestycji (akcje, dzieła sztuki, zabytkowe samochody itd.).
 • Informacje dotyczące polis ubezpieczeniowych.
 • Informacje dotyczące emerytury.
 • Informacje o zadłużeniach.

Ma to na celu zapobieganie ukrywaniu aktywów przez którąkolwiek ze stron, a także zapewnienie dostępności wszelkich informacji, które mogą pomóc w dokonaniu sprawiedliwego podziału. Jak tylko informacje zostaną przekazane, możemy zgłosić wszelkie wątpliwości. Pomoże to w zawężeniu listy aktywów.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy, że pewne aktywa mogły zostać zatajone, możemy zapewnić, że zrobimy wszystko, aby je ujawnić, używając różnych metod. Będziemy w stanie wyciągnąć wszystkie na światło dzienne i używając doświadczenia naszych ekspertów, zweryfikować wyceny majątku prywatnego i firmowego.

Jest bardzo możliwe, że różni sędziowie dochodzą do różnych wniosków, analizując identyczne przypadki. Nazywa się to swobodą decyzji sądu. Jeśli jednak współpracujesz z doświadczonym zespołem prawników, pomoże Ci on przedstawić Twoją sprawę w najlepszy możliwy sposób.

Co dzieje się na początku?

Punktem wyjścia jest zawsze podział 50:50. Miej jednak na uwadze, że to tylko punkt startowy i do stron należy uargumentowanie, dlaczego podział powinien być inny. Rozważając to, sąd weźmie pod uwagę zasady równego podziału, potrzeby oraz re-kompensaty.

Jeśli zasoby finansowe stron przekraczają ich potrzeby, zasada podziału nakazuje równy podział majątku małżeńskiego (który został zgromadzony podczas trwania małżeństwa). Jednakże, gdy majątek został zgromadzony głównie przez Ciebie, możemy optować za nierównym podziałem. Zasada podziału nie ma zastosowania, gdy Ty zakupiłeś nieruchomość lub ją odziedziczyłeś, chyba że taki majątek został nabyty, aby stanowić część wspólnego majątku (jeśli np. sprzedałeś swoją nieruchomość, aby kupić inną wspólnie).

Co z podziałem biznesu?

Majątek firmowy również stanowi część majątku, który musi zostać podzielony w przypadku rozwodu. Strony często spierają się o spółki z ograniczoną działalnością (publiczne i prywatne), jednoosobowe działalności oraz spółki osobowe. Sąd może uznać majątek firmowy za część aktywów wspólnych, niezależnie od tego, czy udziały posiada jedna, czy obie strony. Jeśli firma jest własnością kilku osób, wartość udziałów ogranicza się do udziałów odpowiednich dla każdej ze stron. Firma często wyceniana jest właśnie podczas zbierania informacji na temat finansów się stron. Jeśli firma jedynie przynosi dochód, nie ma jednak żadnej wartości rynkowej, wycena nie jest konieczna. W zależności od okoliczności sąd może uznać jedną ze stron za właściciela, a drugiej zrekompensować to większym udziałem w innych aktywach.

Jak ustalane są alimenty?

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Dlatego właśnie warto zatrudnić specjalistę w tej dziedzinie. Osoba o wysokich dochodach może zostać zobowiązana do wypłacania małżonkowi alimentów, w szczególności, jeśli małżeństwo ma dzieci i druga strona ma niższe dochody lub nie jest w stanie zarabiać na swoje utrzymanie (np. z powodu choroby). Określenie kwoty alimentów wymaga rozpatrzenia przez sąd wielu czynników jak na przykład długość trwania małżeństwa, zdrowie małżonków oraz ich dochody. Kwoty ustala się osobno dla każdego przypadku.

Jak zabezpieczyć swoją własność przed podziałem?

Zacznij od zebrania wszystkich dokumentów, których w sądzie użyjesz jako argumentów. Zbierz informacje dotyczące: dochodów, oszczędności, pożyczek, nieruchomości i innych aktywów. Zwróć szczególną uwagę czy środki ze wspólnego konta nie zostały przelane na inne konto lub wypłacone. Jeśli zauważysz, że współmałżonek próbuje ukryć jakiś majątek, nie wymierzaj sprawiedliwości na własną rękę. W takim wypadku możesz domagać się zabezpieczenia majątku współmałżonka. Pomoże Ci to w walce z drugą stroną, która próbuje ukryć lub przenieść aktywa podczas postępowania sądowego.

Jeśli jakieś aktywa nie zostały wykazane, nie zostają wliczone do dzielonego majątku. Dlatego tak ważne jest wykazanie wszystkich. Jeśli któraś ze stron tego nie zrobi, może mieć to poważne konsekwencje, gdyż po wykazaniu aktywów należy złożyć podpis będący oświadczeniem prawdy, której naruszenie może skutkować postępowaniem karnym. Jest również możliwość, że sąd zarządzi pokrycie kosztów stronie, która nie wykazała całego majątku, przyznać większość „uczciwej” stronie lub jeśli niewykazany majątek został przeniesiony, sąd może cofnąć proces.

Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy Ci porady na temat Twojej sytuacji.

Najczęściej popełniane błędy

Częstym błędem popełnianym przez wiele osób jest to, że ludzie mocno skupiają się tylko na ustaleniu, która ze stron jest winna rozpadu małżeństwa. Sąd nie bierze pod uwagę zdrad małżeńskich i innych popełnionych przez strony błędów podczas dokonywania podziału majątku. Argumenty dotyczące zachowania stron również są rzadkie i bierze się je pod uwagę tylko w szczególnych okolicznościach.

Zamiast więc na tym się skupiać, skoncentruj się na jak najszybszym i najbardziej efektywnym przejściu przez cały proces. Jeśli to możliwe, postaraj się uniknąć rozprawy końcowej, aby uniknąć kosztów. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest poszukanie profesjonalnego wsparcia – prawników z doświadczeniem w sprawach rozwodowych ludzi o ponadprzeciętnym majątku. Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie i zatrudnia tylko ekspertów, którzy przeprowadzą Twoją sprawę w jak najkorzystniejszy dla Ciebie sposób.

Jest to tylko wstęp i podstawowe informacje na temat podziału majątku. Jeśli masz wysokie dochody i duży majątek i planujesz rozwód, pomożemy Ci uniknąć błędów i strat finansowych. Będziemy walczyć o ochronę Twojego mienia, dążąc do jak najkorzystniejszego rozwiązania. Rozwody osób zamożnych wymagają szczególnego podejścia. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej opieki prawnej i nie chcesz martwić się o swój majątek, zadzwoń do nas: 0161 250 7771 lub napisz wiadomość e-mail: info@optimalsolicitors.com.