Słowo „krypto” oraz pojęcie “Inteligentne Kontrakty” zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, kiedy to mogliśmy zauważyć większe zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych, ale co ważniejsze, wśród inwestorów instytucjonalnych.

Ostatnio dyrektor Tesla oraz założyciel Elon Musk ogłosił, że Tesla doda do swojego zestawienia bilansowego bitmonety o wartości 1.5 biliona dolarów. Michael Saylor z MicroStartegy nabył dodatkowe bitmonety o wartości 1 biliona dolarów, zaciągając przy tym pożyczkę. JP Morgan poważnie rozważa obecnie kryptowalutę jako produkt do zaoferowania jego klientom i inwestorom, podczas gdy wiele banków centralnych już teraz oferuje usługi powiernicze dla kryptoaktyw.

W związku ze wzrostem zainteresowania tego typu dobrami niezwykle ważnym jest rozwój jurysprudencji i odpowiednie sklasyfikowanie tego typu dóbr nie tylko ze względu na konieczność ochrony inwestorów, ale również ze względu na dobro całego ekonomicznego systemu Krypto.

Regulatorzy zaczynają być coraz bardziej zaniepokojeni brakiem odpowiedniego nadzoru. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wszczęto postępowanie zainicjowane przez Prokuratora Stanu Nowy York przeciwko Theter oraz przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko Ropple (XRP), w Wielkiej Brytanii Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) ostrzega konsumentów przed inwestorami reklamującymi wysokie zyski z kryptoaktyw. Stwierdzili oni, że „Jak we wszystkich inwestycjach finansowych, konsumenci powinni się upewnić, że rozumieją, w co inwestują, ryzyko z tym związane, oraz adekwatne procedury ochronne”.

Jeśli chodzi o inwestycje związane z kryptowaktywami, konsumenci mają wątpliwy dostęp do Rzecznika Finansowego (FOS) lub do Systemu Wyrównawczego dla Usług Finansowych (FSCS) w razie jakichkolwiek problemów. Konsumenci mogą znaleźć więcej informacji na temat tego, jakiego typu usługi dotyczące kryptoaktyw są regulowane przez FCA w PS19/22: Przewodniku o Krypoaktywach.

Konsumenci powinni zachować czujność w sytuacjach, w których są kontaktowani z zaskoczenia, przekonywani do szybkiej inwestycji albo zapewniani o zyskach, które brzmią zbyt dobrze, aby były prawdziwe. Proszę zapoznać się ze stronami FCA ScamSmart w celu uzyskania bliższych informacji na temat tego, jak konsumenci powinni chronić się przed oszustwem.

Firmy oferujące tego typu usługi powinny się upewnić, że przestrzegają odpowiednich procedur oraz uzyskały autoryzacje FCA w przypadkach, które tego wymagają. Od 10 stycznia 2021 wszystkie firmy w Wielkiej Brytanii, które zajmują się kryptoaktywami powinny być zarejestrowane przez FCA w związku z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy. Działanie bez takiej autoryzacji stanowi przestępstwo. FCA ustaliła podstawowe czynniki ryzyka:

  • Ochrona konsumenta: niektórzy inwestorzy oferujący duże zyski z kryptoaktyw mogą nie podlegać innym regulacjom poza tymi, które dotyczącą prania brudnych pieniędzy.
  • Zmienność cen: zmienność cen w przypadku kryptoaktyw w połączeniu z trudnościami w oszacowaniu ich wartości, stawia konsumentów przed ryzykiem poniesienia strat.
  • Złożoność produktu: ze względu na złożoność produktu i usług związanych z kryptoaktywami może być trudnym dla konsumentów zrozumieć ryzyko z nimi związane. Nie ma gwarancji przeliczenia kryptoaktyw na gotówkę. Przeliczenie kryptoaktyw na gotówkę zależy w dużej mierze od popytu i podaży na rynku.
  • Koszty i opłaty: Każdy konsument powinien rozważyć wpływ kosztów i opłat na ich inwestycję, ponieważ mogą być one większe niż te, które dotyczą produktów inwestycyjnych na rynku regulowanym.
  • Materiał marketingowy: przedsiębiorstwa mogą przeszacować wpływy lub nie oszacować ryzyka. (oryginalną treść artykułu można znaleźć tutaj:  https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-warns-consumers-risks-investments-advertising-high-returns-based-cryptoassets)

Niemniej, pewien stopień klarowności został osiągnięty dzięki opublikowanej przez UK Jurisdiction Taskforce (UKJT) konsultacji w sprawie głównych problemów, dotyczących niepewności prawnej odnośnie do statusu kryptoaktyw i inteligentnych kontraktów w prawie angielskim.

Konsultacja ta została opublikowana w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie kryptoaktywami oraz coraz szersze zastosowanie technologii łańcuchów blokowych w wielu dziedzinach przemysłu.

Konsultacja ta dotyczyła dwóch głównych problemów natury prawnej:

  • Kryptoaktywa. W jakich okolicznościach, jeśli takie istnieją, kryptoaktywa i prywatne klucze są zidentyfikowane jako własność prywatna?
  • Umowy inteligentne. W jakich okolicznościach inteligentna umowa jest wiążąca i wykonalna zgodnie z jej warunkami?

UKJT na czele z Panem Geoffrey Vos, wydało Prawne Oświadczenie, które było poprzedzone konsultacjami prawnymi, i które stwierdza, że:

  • Kryptoaktywa stanowią własność według prawa angielskiego, ponieważ posiadają wszystkie jej cechy. Jednakże, mając na uwadze, że kryptoaktywa istnieją tylko wirtualnie, nie mieszczą się one w definicji dóbr, o których mowa w ustawie o Sprzedaży Dóbr (SGA 1979) i nie podlegają ochronie, którą ustawa ta przewiduje. Kryptoaktywa stanowią jednak „własność” w myśl ustawy o Upadłości z 1986.
  • Inteligentne umowy są w stanie spełniać powszechnie uznane zasady umów prawnych prawa angielskiego (mamy tu na myśli pewność zapisów, cel prawny umowy oraz jej znaczenie). W związku z tym mogą być one podważane lub egzekwowane przed sądem. Niektórzy mogą stawiać w wątpliwość możliwość uznania kontraktu inteligentnego za ważny, ze względu na anonimowość strony, która do niego przystąpiła. Jednakże, prawo angielskie nie wymaga, aby strony umów znały swoją tożsamość.

Jesteśmy w stanie Państwu doradzić w sprawach, dotyczących kryptoaktyw i problemów, które mogą wiązać się z tą ciągle rozwijającą się technologią. Wystarczy skorzystać z tej formy kontaktowej.