Wypadek w gospodarstwie rolnym to zdarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla pracowników. Każdy pracodawca ma wiele obowiązków względem swoich zatrudnionych, a kluczowym z nich jest zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. Ponadto, pracodawcy muszą bezwarunkowo przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Co w takim razie wchodzi w skład obowiązków pracodawcy?

  • Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy,
  • Zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia,
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka.

Praca z maszynami

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia tego, aby wszystkie maszyny i urządzenia były utrzymywane w należytym stanie. Wynika to z prostego faktu, gdyż jeśli pracownik odniesie obrażenia z powodu wadliwego wyposażenia, może on być uprawniony do roszczenia o odszkodowanie. W gestii pracodawcy leży przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa sprzętu. A dodatkowo musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie, aby mogli bezpiecznie posługiwać się wszystkimi niezbędnymi urządzeniami.

Szkolenia to ważny element dbania o bezpieczeństwo pracowników, gdyż nawet jeśli sprzęt nie był wadliwy, ale pracodawca ominął szkolenie i pracownik doznał urazu, może on być uprawniony do zgłoszenia roszczenia.

Dodatkowo nie wolno zapomnieć, iż używanie maszyn musi podlegać ocenie ryzyka, gdyż w przypadku gdy sprzęt lub maszyna zostaną uznane za wadliwe, nie wolno ich użytkować, dopóki nie zostaną naprawione.

Nie wszyscy wiedzą, iż niektóre urządzenia wymagają przycisku awaryjnego zatrzymania w swoim systemie na przykład drzwi roletowych. A nieruchome maszyny elektryczne z ostrymi lub niebezpiecznymi częściami muszą mieć przyciski zatrzymania awaryjnego w zasięgu ręki osoby, która je obsługuje.

Zaniedbanie ze strony współpracowników

Wypadek w pracy może zdarzyć się również wskutek nieostrożności innego pracownika. W takich przypadkach odpowiedzialnym bardzo często jest pracodawca. Idealnym przykładem obrazującym taki typ sprawy są pracownicy, którzy nieostrożnie posługują się wózkami widłowymi, nie rozglądając się odpowiednio.

 

Wypadki przy pracy mogą się zdarzać z różnych powodów i towarzyszyć im mogą najróżniejsze okoliczności.

Obrażenia doznane w wyniku wypadku mogą przynieść poważne skutki, a mianowicie zwolnienie z pracy oraz utratę zarobków. Niemniej jednak w skład roszczenia, które można wystosować do pracodawcy, można także zamieścić kwestie związane nie tylko z odniesionymi obrażeniami, ale również stratami finansowymi.

Nasza kancelaria prawna ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wypadków, a w tego typu sprawach działamy na zasadach „no win – no fee”. Z powodzeniem zakończyliśmy dla naszych klientów wiele tego typu roszczeń.

Poniżej znajduje się podsumowanie roszczenia, które rozstrzygnęliśmy bardzo niedawno i które może przybliżyć Państwu, jak praca nad takimi sprawami wygląda krok po kroku.

Nasz klient pracował w gospodarstwie rolnym, używając ciężkiego sprzętu w tym między innymi kombajnu do zbioru ziemniaków. Gdy czyścił rolki w maszynie, usuwając liście ziemniaków, jego noga utknęła. W związku z wypadkiem nasz klient doznał poważnego urazu kostki i nogi.

Dochodzenie prowadzone w sprawie pokazało, że nasz klient nie był odpowiednio przeszkolony w zakresie użytkowania maszyn. Dodatkowo jego kolega z pracy, który wykonywał w tym dniu czynności razem z nim, również nie był odpowiednio przeszkolony. Ponadto okazało się, iż w stosunku do wykonywanej pracy nie zostało przeprowadzone ryzyko, a pracodawca nie uwzględnił wytycznych BHP dotyczących użytkowania maszyn oraz wyposażenia ochronnego.

Gdy nasza kancelaria otrzymała wystarczającą ilość informacji, wysłaliśmy list z roszczeniem do pracodawcy naszego klienta. Strona przeciwna niemalże natychmiast poinstruowała swoich adwokatów. W konsekwencji czego otrzymaliśmy odmowę odpowiedzialności, jednak złożono także naszemu klientowi ofertę. Reprezentanci pracodawcy zasugerowali, iż mogą uregulować roszczenie naszego klienta w wysokości 80 000 funtów plus koszty prawne.

Nasz klient chciał przyjąć ofertę, ale zasugerowaliśmy mu prowadzenie dalszych negocjacji z prawnikami pracodawcy, zapewniając mu zwiększoną kwotę odszkodowania, która opiewana ostatecznie na 90 000 funtów. Wydaje się to tym ważniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę szkody, a także utracone zarobki i wszelkie problemy, które nasz klient może napotkać w przyszłości.

Mimo że druga strona odrzuciła odpowiedzialność, uznali, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przegrają swoją sprawę i dlatego byli gotowi złożyć ofertę i uniknąć w ten sposób poważniejszych kosztów prawnych. Nasze pismo skierowane do strony przeciwnej dotyczyło wszystkich kwestii i byliśmy przekonani, że spotka się ono z pozytywnym dla nas rozpatrzeniem.

Zazwyczaj w takich sytuacjach uzyskujemy niezależne ekspertyzy medyczne. Potwierdzają one charakter i rozmiar obrażeń oraz ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów w przyszłości. Jednak oferta w wysokości 80 000 funtów stanowiła wliczone ryzyko, biorąc pod uwagę to, co było już znane na temat obrażeń odniesionych przez naszego klienta.

Ostatecznie naszym największym wyzwaniem było zapewnienie naszemu klientowi największej możliwej rekompensaty. W tej kwestii poradziliśmy naszemu klientowi, zważywszy na to, iż chciał on jak najszybciej załatwić sprawę, aby wziął pod uwagę nasze doświadczenie w radzeniu sobie ze sprawami dotyczącymi tego rodzaju obrażeń i rodzajem ryzyka, które może się pojawić. Uwzględniliśmy w naszych negocjacjach ocenę urazu fizycznego, a następnie wzięliśmy pod uwagę ryzyko wystąpienia problemów w przyszłości. Oczywiście poinformowaliśmy naszego klienta, że innym rozwiązaniem jest uzyskanie specjalistycznych dowodów medycznych. Po ustaleniu wraz z naszym klientem dalszej drogi postępowania przystąpiliśmy do ustalenia ostatecznej oferty.

Należy pamiętać, iż zazwyczaj w takich sytuacjach uzyskuje się raporty ekspertów, ale czasami najlepszą ocenę można przeprowadzić na podstawie dostępnych dowodów. Ważne jest, aby klient został odpowiednio poinformowany, dokładnie rozważyć z nim jego opcje i przystąpić do rozliczenia w kwocie obejmującej wszystkie kwestie. Większości przypadków nie da się rozwiązać bez specjalistycznych dowodów medycznych, ale dysponujemy wystarczającą fachową wiedzą, aby poradzić sobie ze wszystkimi rodzajami potencjalnych scenariuszy.