Odszkodowanie za wypadek w pracy może być przyznane pracownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracodawca ma w stosunku do pracownika obowiązek tzw. “duty of care“, który nakłada na niego zobowiązanie do zachowania należytej staranności i podjęcia uzasadnionych działań mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Dodatkowo pracodawca powinien przestrzegać regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Co należy do obowiązków pracodawcy?

 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

2. Zapewnienie szkolenia odpowiedniego dla danego stanowiska pracy

3. Regularne dokonywanie oceny niebezpieczeństw i ryzyk w zakładzie pracy

 

Jakiego rodzaju wypadki mogą być podstawą do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie?

 

  • Poślizgnięcie się i potknięcia

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne miejsce pracy wolne od przedmiotów lub substancji, które mogą narażać pracowników na potknięcia i poślizgnięcia się.

W tym celu pracodawca powinien przeprowadzać regularne inspekcje czuwając nad eliminacją możliwych i już zaistniałych zagrożeń. To oznacza, że pracodawca musi mieć pewność, że każde zagrożenie jest zauważone i usunięte. Przykładowo, rozlana ciecz, jesli nie jest natychmiast usunięta,  musi być oznakowana tak, aby zwrócić uwagę pracowników na zagrożenie.

Jeśli inspekcje o zagrożeniu nie są odpowiednio przeprowadzone lub ich zalecenia nie są wprowadzane w życie, np. gdy zagrożenie pozostaje nieusunięte, możesz starać się o rekompensatę w razie wypadku.

 

  • Defekty maszyn

 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnych maszyn i sprzętu do pracy.

Jeśli pracownik w wyniku niesprawnie działającego sprzętu został poszkodowany, może zgłosić roszczenie o odszkodowanie.

W tych wypadkach pracodawca także jest zobowiązany przeprowadzać regularne inspekcje w zakresie sprawności i bezpieczeństwa sprzętu.

Pracownik powinien także otrzymać odpowiednie szkolenie dotyczące obsługi sprzętu, który wykorzystuje do pracy. Nawet jeśli sprzęt nie jest uszkodzony, ale pracownik nie był odpowiednio przeszkolony z obsługi sprzętu i tym samym został narażony na uszczerbek na zdrowiu z powodu braku szkolenia, może być uprawniony do odszkodowania.

Użytkowanie maszyn musi podlegać testom zagrożenia. Jeśli zostało stwierdzone, że dane maszyny lub sprzęt nie nadają się do użytku, aż do momentu naprawy nie powinny podlegać eksploatacji.

Maszyny i  sprzęt posiadające ostre lub niebezpieczne elementy muszą posiadać w bliskim zasięgu wyłącznik awaryjny, jak również osłonę bezpieczeństwa.

 

Wyposażenie ochronne

Pracodawca musi zapewniać odpowiednie wyposażenie ochronne dla pracowników w czasie obsługi niebezpiecznych urządzeń lub przedmiotów. Na przykład: Jeśli pracownik korzysta z piły albo pracuje z przedmiotami ostrymi, konieczne jest zaopatrzenie pracownika w odpowiednio przystosowane do zadania rękawice ochronne.

Do wyposażenia ochronnego mogą być również zaliczane: okulary ochronne, maski zabezpieczające np. przy spawaniu, które to powinny stanowić zabezpieczenie przed dostaniem się obiektów do oka czy urazami twarzy.

 

Obsługa manualna

Pracodawca ma obowiązek zredukować manualną obsługę przedmiotu czy manualne czynności do najniższego możliwego stopnia. To oznacza, że jeśli jest taka możliwość, manualne czynności powinny być wyeliminowane.

W miejscach i sytuacjach gdzie nie jest możliwe wykluczenie obsługi manualnej zupełnie, zadania czy czynności muszą podlegać testom zagrożenia. Pracownik nie powinien podnosić ciężkich przedmiotów. Podlega to regulaminowi bezpieczeństwa i higieny pracy – normy powinny wskazywać rozmiar i ciężar odpowiedni dla jednej osoby. Jeśli waga i rozmiar przekroczą dopuszczalną normę, ustanowione procedury muszą wskazać kto i ile osób powinno wykonać takie czynności.

Pracownik musi otrzymać szkolenie z obsługi manualnej zadania, do którego został wyznaczony. Pracodawca powinien zapewniać rotację pracy i przerwy tak, aby zapewnić pracownikom odpoczynek od pracy przy ciągłym podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

 

Roboty budowlane / place budowy

Pracodawca musi odpowiednio ocenić miejsce pracy i czynności wykonywane na placach budowy.

Muszą być przeprowadzane oceny zagrożeń w takich miejscach, a pracownikowi powinny zostać zapewnione szkolenia, nadzór i dokładne instrukcje.

Jeśli praca odbywa się na wysokości to konieczne są rusztowania, siatki, a nawet uprząż, jeżeli wymagają tego bezpieczeństwo.

Pracownik powinien mieć do dyspozycji odpowiednie drabiny, posiadające zabezpieczenia przed utratą stabilności.

Odzież ochronna na budowach najczęściej powinna zawierać twarde kaski.

 

Zaniedbania ze strony pracownika.

Jeśli doświadczyłeś uszczerbku na zdrowiu z powodu zaniedbania innego pracownika, odpowiedzialność za wypadek ponosi pracodawca. Np. w przypadku, gdy inny pracownik wjechał wózkiem widłowym w Ciebie lub pojazd, w którym się znajdowałeś z uwagi na niedopatrzenie lub zbyt szybką jazdę.

Wypadki w pracy mogą być spowodowane różnymi przyczynami i z różnych powodów. Uszczerbek na zdrowiu może zmusić do koniecznego przebywania na zwolnieniu i utratę dochodów. Możesz w tym przypadku być upoważniony do zgłoszenia roszczenia i starać się o rekompensatę finansową za uszczerbek na zdrowiu i utratę dochodów.

Posiadamy specjalistów w prowadzeniu spraw dotyczących wypadków w pracy, opartych na zasadzie ‘no- win – no – fee’, rozumianej jako: nie ma wygranej, nie ma opłaty. Skontaktuj się z nami, konsultacja pomoże stwierdzić czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

How we can help?

Contact us to see how we can help you.
Contact us