Odszkodowanie za zaniedbania medyczne to kwestia, którą trudno jest pomijać. Pomimo profesjonalnej opieki medycznej ze strony National Health Service, czasami w najlepszych organizacjach zdarzają się nieprawidłowości i niedopatrzenia. Jeżeli byłeś poszkodowany z powodu medycznej pomyłki, przysługuje Ci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Istnieją dwie główne przeszkody do pokonania na drodze do odszkodowania za błędy lekarskie w UK. Pierwsza polega na ustaleniu nieprawidłowości lub uchybień popełnionych przez personel medyczny. Zasadniczo każdego rodzaju pomoc świadczona poniżej powszechnie przyjętych standardów może za takie uchodzić.

Druga przeszkoda jest znacznie trudniejsza, ponieważ wymaga udowodnienia, że w wyniku niewywiązania się z obowiązków służbowych personelu medycznego doszło do określonych obrażeń czy urazów. Aby utrudnić postępowanie, szpital często komplikuje dochodzenie i nie podaje potrzebnych informacji. Personel medyczny często broni się także poprzez argumentację, że danego problemu po prostu nie udało się rozwiązać.

Kłopotów z uzyskaniem odszkodowania nie ma przy tak oczywistych błędach, jak np. zaszycie obcego przedmiotu w ciele pacjenta. W tym przypadku uwodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy błędem lekarskim a konsekwencjami dla zdrowia jest bardzo łatwe. Nie każde niedopełnienie lub niewykonanie obowiązków bądź wykonanie ich w nieprawidłowy sposób przez lekarza ze szkodą dla pacjenta jest jednak tak łatwe do powiązania z odniesionymi obrażeniami.

Dla przykładu rozważmy hipotetyczną sytuację. Klient grał jako bramkarz w meczu piłki nożnej. Broniąc dłonią piłki, złamał nadgarstek. W pobliskim szpitalu zdiagnozowano uraz jako zwichnięcie, a następnie uspokojono i odesłano do domu pomimo olbrzymiego bólu. Przez kilka następnych tygodni ból nie ustępował, aż w końcu poprawnie zdiagnozowano pęknięcie kości. Po leczeniu chirurgicznym rokowania medyczne okazały się bardzo dobre. Jak sprawa się zakończyła?

Ta hipotetyczna sytuacja pokazuje, że sam fakt niedopełnienia obowiązku przez personel medyczny, np. w formie nieprawidłowej diagnozy czy błędnej decyzji o leczeniu lub jego zaniechaniu, nie pozwala uzyskać wysokiego odszkodowania. Dopiero w przypadku błędów, które bezpośrednio skutkują poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, jest szansa na wywalczenie satysfakcjonującej rekompensaty.

Jeżeli masz pewność, że padłeś ofiarą lekarskiego błędu lub niedopełnienia obowiązków przez personel medyczny, skontaktuj się z nami – bez zobowiązań, w celach darmowej konsultacji. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie na podstawie formy współpracy „no win, no fee”.