Kiedy kończy się związek, zwykle do głosu dochodzą mieszane emocje. Nawet te pary, które zakończyły małżeństwo polubownie, odczuły, jak trudny może być rozwód lub separacja – włącznie z wpływem na ich sytuację mieszkaniową i finansową. Warto więc zastanowić się, jakie są podstawy do rozwodu.

 

Bywa, że termin „nieakceptowalne zachowanie”, jest często naznaczony wzajemnym obwinianiem się i wrogością. Ale tak być nie musi. Dla przykładu niekiedy strony mogą chcieć zastosować „separację sądową” zamiast rozwodu. Jednak wykorzystanie nieakceptowalnego zachowania jako podstawy do rozwodu może być inną opcją, jeśli nie było się w separacji ze współmałżonkiem przez dwa lata.

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją sądową?

W przeciwieństwie do rozwodu, o separację sądową można ubiegać się w dowolnym momencie. Separacja sądowa nie uniemożliwia stronom rozwodu na późniejszym etapie. W przeciwieństwie do rozwodu separacja sądowa ma tylko jeden etap: orzeczenie o separacji sądowej.

W przypadku rozwodu proces jest dwuetapowy:

  • Decree Nisi – Wyrok tymczasowy
  • Decree Absolute – Wyrok ostateczny (sześć tygodni i dzień później).

Jakie są podstawy separacji sądowej?

Zgodnie z prawem o separacji sądowej nie jest konieczne udowodnienie, że małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie. Podstawy separacji sądowej są takie same jak podstawy potrzebne do rozwodu na mocy obowiązującego prawa:

  • Cudzołóstwo
  • Nieakceptowalne zachowanie
  • Porzucenie na okres co najmniej dwóch lat
  • Dwuletnia separacja za zgodą
  • Pięcioletnia separacja, bez konieczności uzyskania zgody

Cudzołóstwo

Jeśli Twój partner dopuścił się cudzołóstwa, stanowi to uzasadniony powód do rozwodu.

Twój partner będzie musiał przyznać się do cudzołóstwa lub muszą istnieć dowody na cudzołóstwo. Jeśli Twój partner się nie zgadza i nie możesz udowodnić, że Twój partner odbył stosunek seksualny z inną osobą, możesz mieć trudności z udowodnieniem, że to kiedykolwiek miało miejsce. W takim przypadku powinieneś skorzystać z opcji nieakceptowalnego zachowania.

Nieakceptowalne zachowanie

Jeśli uważasz, że Twój partner zachowywał się w sposób, który spowodował rozpad Twojego małżeństwa, możesz pójść w tym kierunku.

W każdym przypadku możesz uzyskać rozwód tylko wtedy, gdy pozostajesz w związku małżeńskim przez co najmniej rok. Możesz skorzystać z przytoczenia nieakceptowalnego zachowania, jeśli na przykład Ty i Twój partner jesteście małżeństwem od 18 miesięcy i uważacie, że nie pasujecie do siebie. Może to być sformułowane w delikatny sposób, aby uniknąć bezpośredniego obwiniania którejkolwiek ze stron.

Porzucenie

Oznacza to, że zostaliśmy porzuceni przez współmałżonka.

Możesz ubiegać się stwierdzenie porzucenia, jeśli współmałżonek opuścił nieruchomość lub zostawił Ciebie i Twoje dzieci. Musisz pozostawać porzuconym przez swojego partnera przez co najmniej dwa lata. Jest to prawdopodobnie najmniej powszechna podstawa rozwodu, ponieważ wymaga mocnych dowodów. Na przykład musisz udowodnić, że współmałżonek zostawił Cię bez Twojej zgody i że nie chciałeś, aby Twój związek się skończył.

Dwuletnia separacja – za zgodą na rozwód

Jeśli Ty i Twój partner nie jesteście w poważnym związku od dwóch lat i zgadzacie się, że powinniście się rozwieść, może to być dla Was najlepsza opcja.

Można nadal mieszkać razem i powołać się na dwuletnią separację, ale musicie wykazać przed sądem, że nie żyliście razem jako mąż i żona (tj. odbywaliście stosunki seksualne, zachowywaliście się jak para, wyjeżdżaliście na wakacje, jedliście razem, spaliście razem, udzielaliście się razem towarzysko itp.).

Jeśli Ty i Twój partner uważacie, że wasze małżeństwo nie istnieje od ponad dwóch lat, partner musi wyrazić na to zgodę i oświadczyć to na potwierdzeniu doręczenia.

Należy być ostrożnym przy powoływaniu się na podstawy dwuletniej separacji, ponieważ wymagana jest zgoda. Jeśli Twój partner zignoruje dokumenty lub nie wyrazi zgody na rozwód, sąd nie może kontynuować rozwodu. Musisz upewnić się, że zarówno Ty, jak i Twój partner zgadzacie się, przeprowadzenie rozwodu.

Pięcioletnia separacja – bez zgody na rozwód

Jest to podobne do dwuletniej separacji; jednak zgoda partnera nie jest do tego wymagana, a okres separacji wynosi pięć lat.

Na przykład, jeśli nie jesteś parą od pięciu lat, a Twój wniosek o rozwód zostanie zignorowany, możesz komunikować się ze współmałżonkiem za pośrednictwem alternatywnych metod. Może to być wszystko, począwszy od SMS-ów i e-maili po Facebook Messenger.

W obu przypadkach – dwa lata i pięć lat – zwróć uwagę na każdy okres pojednania. Data separacji będzie liczona od końca okresu pojednania.

filling for judical separation divorce / podstawy do rozwodu

 

Wniosek o separację sądową lub rozwód

Zamiast „ Decree Absolute”, który otrzymujesz po sfinalizowaniu rozwodu, otrzymasz „Decree of Separation – Wyrok o Separacji”. Nie będziecie już postrzegani jako „para”, ale pozostaniecie małżeństwem.

Nadal możesz przejść przez podział majątku po separacji sądowej; jednak „pula emerytury” nie może być rozpatrywana ani rozstrzygana przez sąd, w przeciwieństwie do rozwodu. Nie możesz również ponownie zawrzeć związku małżeńskiego po separacji sądowej, ale możesz ponownie zawrzeć związek małżeński po otrzymaniu „Decree Absolute”. Jeśli zdecydujesz się na separację sądową, powinieneś również mieć świadomość, że Twój były małżonek nadal będzie miał możliwość złożenia wniosku o rozwód.

Jak Optimal Solicitors mogą Ci pomóc?

W Optimal Solicitors nasz zespół ekspertów ds. prawa rodzinnego może pomóc Ci zdecydować, jakie podstawy do rozwodu są najbardziej odpowiednie w Twojej sytuacji. Nasi prawnicy wysłuchają Ciebie i informacji odnośnie sytuacji Twojej rodziny i doradzą Ci w procesie rozwodowym.

Ważne jest, aby upewnić się, że jesteś świadomy wpływu rozwodu lub separacji sądowej na Twoją sytuację finansową i życiową. Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących podstaw rozwodu, skontaktuj się z naszym zespołem prawa rodzinnego pod numerem 0161 250 7771 lub za pośrednictwem naszego formularza online.