Finansowe powiązania po rozwodzie stanowią istotny aspekt, który wymaga szczególnej uwagi. Mimo zakończenia małżeństwa nie wszystkie kwestie finansowe zostają zakończone automatycznie.

Odpowiedź na pytanie z tytułu niniejszego artykułu jest krótka: tak. Rozwód kończy Twoje małżeństwo, jednak nie wszystkie stosunki finansowe są zakończone. O ile nie zostaną ustalone konkretne zalecenia w tej kwestii, każda ze stron może mieć roszczenia wobec drugiej. Sąd ma prawo sporządzić orzeczenie niezależnie od tego, czy sama się na to zgodzisz (jest to tak zwany „nakaz zgody”) czy jest to zalecenie sędziego po złożeniu wniosku o zadośćuczynienie finansowe po przyznaniu rozwodu. Zawsze radzimy, aby kwestie finansowe zostały rozwiązane przed złożeniem pozwu rozwodowego i bezwzględnym zakończeniem małżeństwa. Zawsze istnieje ryzyko, że możesz utracić świadczenia związane z polisami na życie, ubezpieczeniem emerytalnym itd.

Co, jeśli nie mamy żadnego majątku do podziału?

Jeśli już uporządkowaliście swoje finanse lub nie macie żadnego majątku do podziału, a także żadnych niejasności związanych z dochodami (z wyjątkiem alimentów na dziecko, które stanowią oddzielne zobowiązanie), możesz złożyć wniosek o zakończenie wszelkich stosunków finansowych. Skutkuje to końcem wzajemnych roszczeń i zapewnia czystą sytuację finansową. Można to wszystko przygotować, uiszczając stałą opłatę. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Sami doszliśmy do porozumienia, nie potrzebujemy sądu!

Możecie sformalizować ugodę. Sędzia sprawdzi, czy jej warunki są sprawiedliwe i czy nie ma potrzeby udziału sądu w sprawie. Zawsze warto skonsultować ustalenia z niezależnym doradcą. Jeśli jesteście zadowoleni z ustaleń, nieważne czy zostały opracowane z pomocą mediatora i bez udziału strony trzeciej, możemy udzielić Ci porady dotyczącej ustaleń, sporządzić formalny wniosek i złożyć go w sądzie w Twoim imieniu za stałą opłatą.

Podsumowując, zawsze zaleca się sformalizowanie każdej ugody, aby mieć pewność, że żadna ze stron nie złamie warunków. Bez tego narażasz się na przyszłe problemy związane z potencjalnymi roszczeniami wobec Ciebie. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, jeśli w grę wchodzi rozporządzany wspólnie majątek.

 

Ale przecież nie możemy sprzedać domu rodzinnego, po co więc składać jakiekolwiek wnioski?

Nie zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż domu rodzinnego od razu po rozstaniu, na przykład wtedy, jeśli kapitał, który można uzyskać, jest niewielki lub jeśli żadne z Was nie jest w stanie wziąć na siebie spłaty hipoteki. Dom może być również koniecznym miejscem zamieszkania dzieci, jeśli nie możesz pozwolić sobie na osobne lokum. Zdarza się to całkiem często, jednak można taką sytuację bezpiecznie rozwiązać. Choć zawsze rekomenduje się całkowite rozwiązanie stosunków finansowych, nawet jeśli jest to niemożliwe, warto zaplanować i przemyśleć, co może wydarzyć się w przyszłości. Są różne możliwości, można na przykład ustalić, że nieruchomość zostanie sprzedana, gdy najmłodsze z dzieci skończy 18 lat, a uzyskana ze sprzedaży kwota zostanie podzielona po połowie. Powinno się także określić szczegóły ewentualnych alternatyw, jeśli któraś ze stron zmieni zdanie.

Ważne jest również, aby uzyskać poradę specjalisty, aby wszelkie ustalenia były spisane poprawnie i zapobiegały problemom w przyszłości.

Możemy pomóc Ci przejść przez cały ten proces oraz wesprzeć Cię w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem 0161 250 7771, w celu uzyskania darmowej porady telefonicznej, która ma na celu zaplanowanie dalszego działania.