Ważność testamentu decyduje o losie naszej własności po śmierci. Jeśli sporządziliśmy testament zgodny z wymogami ustawowymi, to on będzie decydować, jak nasze mienie będzie przekazywane. Niejednakowość dziedziczenia często pozostawiana przypadkowi może prowadzić do niejasności i konfliktów. Dlatego warto zrozumieć zasady dziedziczenia w Wielkiej Brytanii, aby zapewnić klarowność i zabezpieczenie dla swoich najbliższych w przypadku śmierci.

Aby dowiedzieć się, co dzieje się ze spadkiem po śmierci na terenie Anglii i Walii, gdy nie zostanie pozostawiony ważny testament, proszę odwiedzić oficjalną stronę rządową: Zasady dziedziczenia, gdy ktoś umrze bez testamentu. Strona ta zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak kwestie dziedziczenia są uregulowane w zależności od kręgu spadkobierców, obejmując małżonków i dzieci.

Parę obserwacji na powyższy temat:

  1.  Zasady nie przewidują rozwiązań dla osób pozostających w nieformalnych związkach, bez małżeństwa. Jedynym sposobem na to, żeby nasz partner coś odziedziczył, jest pozostawienie testamentu. To też najlepsza droga do uniknięcia konfliktu w rodzinie.
  2. Gdy posiadamy małżonka oraz dzieci należy dobrze przemyśleć kwestie dziedziczenia. Możemy mieć np. dom warty powyżej £250,000.00, wobec którego może powstać spór o własność.
  3. Małżonek, z którym jesteśmy w separacji, ale jeszcze nie jesteśmy rozwiedzeni, jest wciąż naszym małżonkiem i będzie dziedziczył.
  4. Dzieci z poprzednich małżeństw lub ze związków pozamałżeńskich wciąż są naszymi dziećmi. Może warto uregulować kwestię dziedziczenia między swoimi dziećmi, inaczej niż regulują to zasady?
  5. Dzieci poniżej 18 roku życia nie dziedziczą do czasu osiągnięcia pełnoletności. Może warto pomyśleć nad rozwiązaniami co do zapewnienia im środków na utrzymanie?


Rola testamentu w Wielkiej Brytanii

Może nam się wydawać, że powyższe problemy nas nie dotyczą, bo uregulowaliśmy wszystko w testamencie. Należy jednak pamiętać, że zasady w Wielkiej Brytanii dotyczące testamentów są inne niż za granicą. Każdy testament, żeby był ważny, musi spełniać określone wymogi. Inny mało znany fakt – jeżeli po przygotowaniu testamentu wejdziemy w związek małżeński, zgodnie z brytyjskim prawem, testament jest nieważny. Dopóki nie przygotujemy kolejnego testamentu po zawarciu małżeństwa, w razie naszej śmierci będą obowiązywać zasady dziedziczenia ustawowego. W razie rozwodu podobnie testament może być nieważny.

Możemy także myśleć, że nie musimy się przejmować testamentem, bo nie mamy żadnego wartościowego majątku. Oczywiście, może tak być. Często jednak, po policzeniu wszystkiego, co posiadamy, zaczynamy myśleć inaczej. Należy się zastanowić czy prowadzimy fundusz emerytalny? Ilość pieniędzy, którą możemy tam zgromadzić, może być dość znaczna. Ubezpieczenie na życie? Drogi samochód lub biżuteria?
Co się stanie z naszymi dziećmi w razie śmierci? Jednym z rozwiązań powszechnie używanych w testamentach są postanowienia co do tego, kto zajmie się naszymi dziećmi po naszej śmierci.


Jeżeli jesteśmy z zagranicy lub jesteśmy samotnymi rodzicami i nie zostawimy testamentu zgodnie z prawem angielskim, dzieci będą uznane za sieroty.

Oznacza to, że rząd brytyjski, za pośrednictwem instytucji socjalnych, będzie decydować, kto powinien zająć się dziećmi. Może być problem ze zgodą na wyjazd dzieci z kraju, żeby zajęli się nimi np. dziadkowie lub rodzeństwo. Warto uregulować tę kwestię i nie pozostawiać losów dzieci przypadkowi.
Przygotowanie testamentu jest relatywnie tanie. Najprostsze testamenty przygotowane przez kwalifikowanego prawnika będą kosztować około £180.00. Wydaje się to być małą ceną za spokój ducha…