Czy po przeprowadzeniu procedury redukcji etatów musisz zaoferować proces odwoławczy?

Punktem wyjścia jest to, że nie ma żadnego prawnego obowiązku zaoferowania odwołania się od zwolnienia w przypadku redukcji etatów, aczkolwiek mogą występować pewne zalety zaoferowania tego.

Jako że większość pracodawców jest świadoma podstawowych wytycznych odnośnie do zwolnień, zawartych w kodeksie praktyk ACAS, a kodeks ACAS rekomenduje pracodawcom przeprowadzenie procesu odwoławczego, nie odnosi się to jednak do redukcji etatów. Istnieją wytyczne ACAS odnośnie do redukcji etatów, które mówią, że zaoferowanie odwołania jest dobrą praktyką, ale — w przeciwieństwie do kodeksu praktyk ACAS, nie mają one żadnego prawnego znaczenia.

Pracodawcy powinni również przyjrzeć się swoim własnym zasadom i procedurom lub jakimkolwiek umowom zbiorowym, które mogą mieć wpływ na odwołania od zwolnień z powodu redukcji etatów. Jeżeli wytyczne odnośnie do zwolnień w przypadku redukcji etatów dają prawo do odwołania się, wtedy powinieneś zezwolić na nie (zakładając, że pracownik jest zatrudniony ponad 2 lata i nabył prawa kwalifikujące go do otrzymania odszkodowania z tytułu bezprawnego zwolnienia). Jeżeli nie zastosujesz swojej własnej procedury, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwolnienie może zostać uznane za bezzasadne.

W sprawie Robinson przeciwko Ulster Carpet Mills trzech pracowników zostało zwolnionych ze względu na redukcję etatów. Twierdzili oni, że zostali niesłusznie zwolnieni, ponieważ nie udzielono im prawa do odwołania się, mimo że nawet pracownicy zwolnieni za uchybienia mieli takie prawo. Sąd Apelacyjny w Północnej Irlandii stwierdził, że z powodu braku konkretnych faktów, procedura odwoławcza nie była wymagana, zanim masowe zwolnienia można uznać za słuszne.

Mimo że sprawa ma niemal 30 lat i pochodzi z Północnej Irlandii, a zatem nie jest wiążąca w Anglii, Szkocji i Walii, od tamtego czasu została przyjęta w kilku sprawach, ostatnio w czerwcu 2020 roku przez Prezydenta Trybunału Apelacyjnego w sprawie Gwynedd Council przeciwko Shelley Barratt.

Ponadto umożliwienie odwołania się ma tę zaletę, że naprawia ewentualne wady proceduralne. Jeżeli trybunał uważa, że pracownik nie miał na początku odpowiedniej możliwości, by zakwestionować osiągnięty wynik, brak apelacji może oznaczać, że mała wada proceduralna będzie wystarczająca do uznania danego zwolnienia za niesłuszne, a gdyby doszło do procedury odwoławczej oraz gdyby dano pracownikowi równą szansę na zgłoszenie problemu, jakikolwiek by on nie był, można by było uniknąć orzeczenia przez trybunał, że zwolnienie było bezzasadne.

Co za tym idzie, istnieje bardzo dobry argument przeciwko procesowi apelacji w przypadku zwolnień z powodu redukcji etatów. W przeciwieństwie do zwolnień z powodu wyników bądź zachowania jest to mało prawdopodobne, by inna osoba ucierpiała poprzez cofniecie zwolnienia w wyniku odwołania, gdzie w sytuacji zwolnień z powodu redukcji etatów inne osoby mogłyby ucierpieć. Na przykład, osoba A, która przeszła przez system punktowy w trakcie redukcji etatów i uzyskała wyższy wynik, dowiaduje się teraz, że jest zwolniona, ponieważ osoba B, która pierwotnie uzyskała niższy od niej wynik, uzyskała pozwolenie na apelację.

Istnieje potrzeba wprowadzenia ostateczności w procesach selekcji w związku z redukcją etatów, a procesy odwoławcze destabilizują tę ostateczność. Istnieje również obawa, że wówczas osoba A skorzystałaby z prawa do odwołania.

 

Jak możemy Ci pomóc w podobnej sytuacji?

Jak widać, jest to złożony obszar, jednakże jesteśmy pod ręką, by pomóc Ci w procedurze redukcji etatów, a naszym głównym celem jest uniknięcie niepotrzebnych kosztów, postępowań i sporów.

Jeżeli masz jakiekolwiek dalsze pytania, skontaktuj się z naszym biurem pod numerem 0161 250 7771 w celu odbycia darmowej konsultacji telefonicznej, a następnie doradzimy Ci na podstawie Twojej konkretnej sytuacji.