W niniejszym artykule przybliżymy pojęcie separacji i przytoczymy możliwe jej konsekwencje.

Czym jest separacja formalna?

Separacja formalna to poświadczona przez sąd separacja małżeńska. Niestety często definicja ta nie jest poprawnie rozumiana. Najważniejszą cechą separacji formalnej jest to, że nie jest ona równoznaczna z końcem małżeństwa. Po jej zakończeniu małżonkowie nadal są małżeństwem. Jeśli para chce zakończyć małżeństwo, należy pomyśleć o rozwodzie.

Dlaczego warto rozważyć separację formalną?

Pary często zastanawiają się, czy warto rozważyć separację formalną. Zależy to od wielu okoliczności. Do najczęstszych przyczyn separacji formalnej należą:

  1. Najczęściej powodem jest niechęć do zakończenia małżeństwa rozwodem z przyczyn osobistych (np. religijnych lub kulturowych).
  2. W pierwszym roku po ślubie rozwód jest prawnie niemożliwy. Jeśli jednak para chce się rozstać, zwykle chce uporządkować sprawy finansowe. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o ustanowienie separacji formalnej i wtedy uporządkowanie spraw finansowych.
  3. Czasem „skutkiem ubocznym” rozwodu jest utrata pewnych świadczeń (np. emerytury). Jeśli masz wątpliwości odnośnie do świadczeń, które nie będą przysługiwać Ci po rozwodzie, skontaktuj się z naszą kancelarią.

A może lepszą opcję będzie formalne porozumienie?

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Jeśli w przyszłości planujesz przeprowadzić rozwód i nie chcesz ustanowienia separacji formalnej, możesz zdecydować się na formalne porozumienie. Chętnie udzielimy Ci wszelkiej pomocy i informacji.

Kluczowe informacje:

  1. Wniosek wymaga konkretnego uargumentowania. Do przyczyn, które możesz podać, należą te wspomniane w Akcie o Małżeństwie z roku 1973, sekcja 17 o procesie rozwodowym:
  • Cudzołóstwo – pozwany dopuścił się cudzołóstwa, czego nie akceptuje powód.
  • Niedorzeczne postępowanie – pozwany zachowuje się w sposób, którego nie jest w stanie zaakceptować powód.
  • Porzucenie – pozwany opuścił powoda przynajmniej na dwa lata (nieprzerwanie) poprzedzające pozew.
  • Dwuletnia separacja za zgodą obu stron – strony od decyzji o separacji mieszkają osobno przez nieprzerwany okres dwóch lat bezpośrednio przed złożeniem pozwu i pozwany przyjmuje wyrok sądu.
  • Pięcioletnia separacja bez zgody którejś ze stron – strony mieszkają osobno nieprzerwanie od pięciu lat przed złożeniem pozwu.
  1. Ważne jest również uargumentowanie, dlaczego konkretny sąd ma zająć się Twoją sprawą. Wszystko zależy od tego, czy mieszkasz w danym miejscu lub spełniasz odpowiednie warunki stałego pobytu.

Wniosek często nazywany jest pozwem. Osoba, która go składa, nazywana jest Powodem, druga strona nazywana jest natomiast Pozwanym.

Krok pierwszy

Na tym etapie dostarczamy Ci wszelkich niezbędnych informacji i doradzamy – zarówno osobiście, jak i na piśmie. Na podstawie udzielonych przez Ciebie informacji przygotowujemy pozew. Gdy jest gotowy, dostarczamy go do odpowiedniego sądu i wnioskujemy o nadanie numeru sprawy.

Krok drugi

Sąd weryfikuje dokumenty i jeśli uzna, że są kompletne, otwiera sprawę i nadaje jej numer. Następnie wysyła dokumentację Pozwanemu, który musi potwierdzić jej odbiór, podpisując dwustronicowy dokument. Jeśli pozwany zdecyduje, że zamiast separacji formalnej woli starać się o uzyskanie rozwodu, może złożyć w tej sprawie wniosek. To mocno komplikuje proces wnioskowania o separację formalną. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Krok trzeci

Kolejny etap to wnioskowanie o orzeczenie sądu. Wypełniamy w Twoim imieniu kolejne dokumenty, które sąd sprawdza i decyduje, czy wszystkie formalności zostały zachowane. Zdarza się, że na tym etapie sąd ma dodatkowe pytania.

Krok ten ma na celu sprawdzenie, czy nie ma konieczności oddalenie pozwu. Nie ma takiej konieczności, jeśli Pozwany przyjął dokumenty i je zaakceptował, nie odpowiedział na wniosek w ciągu przepisowych 7 dni lub oficjalną odpowiedź wysłał po upłynięciu terminu.

Jeśli pozew nie został oddalony, sąd wydaje orzeczenie o separacji formalnej. Dokonuje się tego po przesłuchaniu, w którym jednak strony nie muszą uczestniczyć osobiście. Podczas przesłuchania sędzia odczytuje nazwiska uczestników. Ważne: sędzia nie decyduje na tym etapie o zakończeniu małżeństwa (jak ma to miejsce na sprawie rozwodowej).

Krok czwarty

Należy pamiętać o uporządkowaniu spraw finansowych. Strony mogą zgodnie uporządkować je razem lub w drodze długiego formalnego postępowania. Jeśli potrzebujesz informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu.

Czy separacja formalna wpływa na ostatnią wolę?

Separacja formalna nie wpływa na treść Twojego testamentu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Pojednanie?

Klienci często nerwowo reagują na propozycję podjęcia próby pojednania. Zawsze mamy jednak obowiązek poinformować klienta o takiej opcji. Dlatego przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej lub wnioskowaniem o separację formalną zawsze zalecamy podjęcie próby mediacji. Jest szansa, że strony postanowią przepracować problemy jeszcze raz i godzą się podczas mediacji pojednawczej. Oczywiście w żaden sposób nie narzucamy tego klientom. Jeśli jesteś pewien, że nie ma szans na uratowanie Twojego związku, możemy pomóc Ci nie tylko w zakresie przepisów prawa, ale również skontaktować Cię z jedną z pomocnych organizacji zapewniających wsparcie duchowe.

Skontaktuj się z Optimal Solicitors pod numerem 0161 250 7771 lub poprzez naszą stronę: https://optimalsolicitors.com/pl/contact