Gdy zostanie złożony wniosek o likwidację (upadłość), dostawcy i właściciele firm muszą niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej, gdyż znacznie zmieni się codzienne funkcjonowanie spółki.

Zgodnie z art. 127(1) ustawy o upadłości z 1986 roku (IA 86), przewidziano, że „…każde rozporządzenie majątkiem spółki, każdy transfer udziałów lub zmiana statusu członków spółki, dokonane po rozpoczęciu likwidacji są, chyba że sąd postanowi inaczej, nieważne.”

Ponadto, aby nie pozostawiać wątpliwości, art. 129(2) stanowi, że likwidacja spółki „… uważana jest za rozpoczętą w momencie złożenia wniosku o likwidację”. Oznacza to, że gdy sąd jedynie ostempluje formularz wniosku (Comp1), likwidacja jest uznawana za rozpoczętą.

W związku z tym, jeśli Twoja firma otrzyma jakiekolwiek płatności od spółki po złożeniu wniosku o jej likwidację, praktycy zajmujący się upadłościami będą mogli odzyskać te środki bezpośrednio z Twojej firmy, niezależnie od tego, czy już świadczyłeś usługi lub dostarczyłeś towary.

Jeśli Twoja firma przeżywa trudności finansowe lub musi odzyskać dług od spółki w Wielkiej Brytanii, lub Europie, prawnicy z Optimal Solicitors mają doświadczenie, które może Ci pomóc.