W kwestiach dotyczących rodziny lub dzieci, porada prawna dotycząca prawa dziecięcego jest niezbędna. W kancelarii Optimal Solicitors zajmujemy się kwestiami prawno-rodzinnymi, które mogą pojawić się po rozpadzie związków, a także interwencją władz lokalnych i problemami z ochroną dzieci.  

Te prawa są głównie regulowane przez Ustawę o dzieciach z 1989 roku. Ustawa z 1989 roku obejmuje zarówno prawo prywatne, jak i publiczne dotyczące opieki i wychowania dzieci. Obejmuje także tymczasowe usługi dostępne dla dzieci i ich rodzin. Prawo rodzinne może stawiać wiele wyzwań, z których najważniejsze to odpowiedzialność rodzicielska. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA 

Art. 3(1) Ustawy o Dzieciach z 1989 roku reguluje wszystkie prawa, obowiązki, odpowiedzialność i władzę, które rodzic prawowicie posiada w stosunku do dziecka i jego/majątku: 

Odpowiedzialność rodzicielska obejmuje takie okoliczności jak: 

 • Prawo do decydowania w kwestiach takich jak wybór szkoły dla dziecka. 
 • Prawo do decydowania o edukacji religijnej dziecka, w takim zakresie, że jako rodzic posiadający odpowiedzialność rodzicielską, możesz poprosić o wyłączenie dziecka z modlitw religijnych w szkole lub innej instytucji edukacyjnej. 
 • Prawo do podejmowania decyzji dotyczących leczenia medycznego. Dzieci w wieku 16 lat lub starsze mogą samodzielnie wyrazić zgodę na jakiekolwiek leczenie medyczne. W większości przypadków dzieci poniżej 16 roku życia wymagałyby zgody osób posiadających odpowiedzialność rodzicielską. Jednakże, w przypadku zagrożenia życia, zgoda może nie być wymagana, nawet od osób posiadających odpowiedzialność rodzicielską. 

Należy pamiętać, że odpowiedzialność rodzicielska nie ogranicza się do trzech powyższych czynników. Rodzice sprawujący władzę rodzicielską mogą korzystać z szeregu praw. 

Bycie biologicznym rodzicem nie zawsze oznacza posiadanie władzy rodzicielskiej. Na przykład matka dziecka automatycznie posiadałaby władzę rodzicielską, ale utraciłaby ją, gdyby dziecko zostało legalnie adoptowane. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Ustawy o dzieciach z 1989 roku, jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, ojciec również będzie miał odpowiedzialność rodzicielską. To prawo będzie obowiązywać nawet po rozwodzie.
Jednakże, jeśli rodzice dziecka nie są prawnie małżeństwem w chwili narodzin dziecka, wówczas ojciec nie będzie miał automatycznej odpowiedzialności rodzicielskiej, chyba że w następujących okolicznościach: 

 1. Jego imię znajduje się na akcie urodzenia. 
 1. Poprzez zawarcie umowy o odpowiedzialność rodzicielską z matką dziecka. 
 1. Jeśli sąd wyda decyzję o odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie Art. 4(1) Ustawy o Dzieciach z 1989 rok 
 1. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego z matką dziecka. 

Są odmienne sposoby, w których osoby inne niż rodzice mogą ubiegać się o odpowiedzialność rodzicielską. 

Nakazy Dotyczące Ustaleń w Sprawie Dzieci 

Prawo dotyczące dzieci może również pomóc w kwestiach domowych i rodzinnych, takich jak nakaz kontaktów i nakaz zamieszkania. Są one znane jako “nakazy zgodnie z Sekcją 8”.

Do 22 kwietnia 2014 r. istniały one oddzielnie jako nakazy kontaktów, nakazy dotyczące konkretnych spraw i nakazy zamieszkania. Teraz zostały one połączone i klasyfikowane jako “nakazy dotyczące ustaleń w sprawie dzieci”. 

 • Nakaz kontaktu umożliwiłby osobie mieszkającej z dzieckiem decydowanie o tym, kogo dziecko może odwiedzać, kontaktować się lub przebywać zgodnie z wymienionymi w nakazie.
 • Nakaz zamieszkania określiłby, z którą osobą dziecko będzie mieszkać. To było i wciąż jest korzystne, szczególnie jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, nakazy dotyczące ustalania opieki nad dziećmi mogą uwzględniać wiele scenariuszy, z którymi możesz się spotkać. Na przykład możesz mieć konkretny problem, który powstał w związku z odpowiedzialnością rodzicielską nad dzieckiem. 

Obejmowałoby to spory dotyczące typowych kwestii, takich jak szkoła, do której dziecko powinno uczęszczać, jaką religię powinno wyznawać lub czy powinno otrzymać określoną formę leczenia. 

 

CZAS TRWANIA NAKAZÓW SEKCJI 8

Nakazy z sekcji 8 (poza nakazami obejmującymi ustalenia dotyczące dziecka, określającymi warunki życia) zazwyczaj obowiązują do czasu, gdy dziecko osiągnie wiek 16 lat. Wyjątkowe okoliczności mogą przedłużyć to do wieku 18 lat (zgodnie z S. 9 ust. 7 Ustawy o Dzieciach z 1989 roku). 

W przypadku, gdy były małżonek może odmówić wykonania istniejącego postanowienia sądowego, lub jeśli chcesz zmodyfikować obecny plan wsparcia dla dziecka, możesz szukać pomocy, omawiając sprawę z doświadczonym prawnikiem rodzinny. Prawnik rodzinny może Cię reprezentować i zapewnić, że najlepsze interesy Twoich dzieci pozostaną głównym punktem w każdych postępowaniach sądowych. 

Prawo dotyczące dziecka istnieje w celu udzielenia pomocy, porad i ochrony, a więc szczególną uwagę poświęca się dobrostanowi dziecka. Obejmuje to dobrostan fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. 

W okolicznościach, gdy nie ma oczywistego ani bezpośredniego konfliktu między rodzicami w separacji, powinny istnieć ustalenia dotyczące pozostawania dzieci w kontakcie z „pozostawionym” rodzicem i dalszą rodziną. Powinny one mieć solidne prawne podstawy, które będą uznawane przez systemy prawne wszystkich odpowiednich krajów i przepisów. Mogą one wzmocnić cię i być może nawet dać ci uznane prawa do kontaktu z Twoim dzieckiem. 

Kluczowym elementem tego jest Twoja wolność wyrażania swojej opinii, bez względu na Twoje relacje z dzieckiem. Jednakże to nie gwarantuje Ci automatycznego prawa do tego. W zależności od Twojej roli możesz potrzebować, poprosić o zgodę. W każdym razie możemy Ci w tym pomóc, aby uzyskać jak najbardziej pozytywny wynik. 

 

JAK MOŻEMY POMÓC 

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie dziecka mają rozległą wiedzę i doświadczenie. Możemy pomóc Ci w: 

 • Aranżacje zamieszkania dziecka 
 • Nakzay obejmujące ustalenia dotyczące dziecka 
 • Nakazy lub umowy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej 
 • Nakzy dotyczące zakazu kroków 
 • Nakazy awaryjne 
 • Nakazy dotyczące specjalnych kwestii 

Niezależnie od sytuacji, przy podejmowaniu wszelkich decyzji najważniejszym interesem Twojego dziecka (dzieci) powinno być dobro dziecka. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie tego procesu. 

Możemy pomóc Ci w sprawie Twoich dzieci i doradzić w sprawie dostępnych procedur. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat spraw związanych z dziećmi, skontaktuj się z członkiem naszego zespołu ds. prawa rodzinnego pod numerem 0161 250 7771 lub wyślij nam zapytanie za pomocą naszego formularza kontaktowego online.