Życiowe zmiany i decyzje dotyczące relacji osobistych mogą zdarzyć się w każdej chwili. Czy to po okresie refleksji, czy po nagłym uświadomieniu sobie, decyzja o rozpoczęciu procesu rozwodowego jest istotna. Niniejszy artykuł przeprowadzi Cię przez współczesny proces rozwodowy, w tym przez wprowadzony w kwietniu 2022 roku rozwód “bez winy”, oraz praktyczne kwestie dotyczące podziału majątku.

 

Procedury Rozwodowe w Wielkiej Brytanii

Wprowadzony w kwietniu 2022 r. proces rozwodowy “bez winy”, zmieniło sposób, w jaki pary podchodzą do separacji. Ta istotna aktualizacja pozwala parom na rozstanie się bez przypisywania winy, prowadząc do bardziej polubownego rozwiązania. Teraz pary mogą wystąpić o rozwód na podstawie nieodwracalnego rozpadu małżeństwa, bez konieczności udowadniania winy, takiej jak cudzołóstwo czy nieracjonalne zachowanie. Zmiana ta ma na celu złagodzenie emocjonalnego i administracyjnego obciążenia dla obu stron, upraszczając drogę do separacji.

 

Podział Majątku Małżeńskiego 

Rozważając rozwód, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników:

    Warto wiedzieć, że sfinalizowanie rozwodu i otrzymanie ostatecznego wyroku niekoniecznie czyni Cię finansowo niezależnym od Twojego byłego współmałżonka.

  • Konieczne jest uczestnictwo w mediacji przed złożeniem wniosku do sadu o wydanie nakazu.
  • Jeśli możecie osiągnąć porozumienie co do sposobu podziału majątku małżeńskiego, zaleca się, aby zostało to spisane w formie nakazu zgody, czyniąc je prawnie wiążącym.
  • Umowa powinna również zawierać “nakaz czystej przerwy” (Clean Break Order), co oznacza, że obie strony są od siebie niezależne finansowo, i żadna ze stron nie może żądać niczego od drugiej w przyszłości.
  • W przypadku, gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, a sprawa trafia do sądu, punktem wyjścia zawsze jest równy podział 50/50, ale przed podjęciem decyzji uwzględniane są wszystkie czynniki.


To, co robimy

Podróż przez rozwód, choć trudna, jest ścieżką ku nowym początkom. Z odpowiednim doradztwem i wsparciem, proces może prowadzić do rozwiązania, które szanuje interesy wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci.

W kancelarii Optimal Solicitors możemy doradzić Ci w kwestii Twoich praw po rozpadzie małżeństwa oraz doradzić Ci, do czego możesz być uprawniony. Możemy pomóc Ci w negocjacjach z byłym współmałżonkiem, aby osiągnąć porozumienie oraz sporządzić dla Ciebie nakaz zgody. Jeśli porozumienie okaże się trudne do osiągnięcia, jesteśmy przygotowani, by wspólnie z Tobą przejść przez proces sądowy, zapewniając, że będziesz informowany i otrzymasz wsparcie na każdym kroku.