Przemoc domowa stawia dodatkowe wyzwania podczas przyzwyczajania się do życia w zamknięciu. Przepisy rządowe, wprowadzone w celu zwalczania epidemii koronawirusa, ograniczają nasze codzienne wyjścia do minimum – jedno dziennie. Obejmuje to aktywność fizyczną, konieczne zakupy spożywcze, nabycie lekarstw, oraz podróże do i z pracy, jeśli praca zdalna nie jest możliwa. W kontekście przemocy domowej te ograniczenia stwarzają dodatkowe wyzwania dla osób zmagających się z trudną sytuacją w domu.

 

Jak przemoc domowa wpływa na zdrowie psychiczne

Choć dla wielu z nas sytuacja jest stresująca, dla niektórych przepisy oznaczają uwięzienie z domowym oprawcą bez możliwości wyjścia. Przemoc domowa jest mocno powiązana z depresją i lękiem.

 

Skutki zamknięcia (kwarantanny)

W związku z zamknięciem ludzi w domach w krajach na całym świecie liczba przypadków przemocy domowej drastycznie wzrosła we wszystkich krajach, które monitorują takie dane od początku izolacji. Sekretarz Generalny ONZ nakazał ostatnio rządom wszystkim krajów prowadzenie jeszcze dokładniejszych statystyk. UK Refuge – największa organizacja charytatywna do spraw przemocy domowej w Wielkiej Brytanii – zarejestrowała 700% więcej zgłoszeń każdego dnia. Sky News donosi, że policja w ciągu ostatnich kilku tygodni dokonała 4000 aresztowań w związku z przemocą domową – 30 procent więcej niż zwykle. We Francji odnotowano wzrost o 30%, a w Stanach Zjednoczonych – o 35%.

Czym jest przemoc domowa?

Prawo definiuje przemoc domową jako każdy incydent lub serię incydentów kontrolowania, przymusu lub zastraszania, a także maltretowania lub znęcania się w środowisku osób będących bliskimi partnerami, lub członkami rodziny. Prawdą jest, że dotyka to w znacznie większym stopniu kobiet nękanych przez mężczyzn niż odwrotnie, jednak zdarza się, że ofiarami są mężczyźni maltretowani przez kobiety lub osoby w związkach homoseksualnych maltretowane przez partnerów tej samej płci, dlatego wszystkie ofiary powinny być traktowane tak samo. Niestety, często ofiarami są również dzieci.

 

Rodzaje przemocy domowej

Przemoc domowa może przybierać różne formy:

 • Fizyczną
 • Emocjonalną
 • Seksualną
 • Finansową
 • Psychologiczną

Wiele z powyżej wymienionych może występować w jednym czasie. Kontrola i przymus zostały dodane do definicji przemocy domowej w roku 2012, wiele ofiar nie zdaje sobie jednak sprawy, że to, co robi partner, jest przestępstwem. Dodatkowo ciężko jest spojrzeć prawdzie w oczy i uświadomić sobie, że bliska osoba może przejawiać w stosunku do nas tego typu zachowania.

Przemoc domowa może między innymi obejmować następujące czynności:

 • znęcanie fizyczne lub groźby;
 • manipulowanie ofiarą i jej poniżanie;
 • manipulowanie kimś w taki sposób, aby zwątpił w swoje zdrowie psychiczne, na przykład poprzez trywializację, przerywanie rozmowy, przedstawianie wydarzeń w nieprawdziwej wersji, zrzucanie na ofiarę odpowiedzialności psychicznej
 • zabranianie spotkań z rodziną i przyjaciółmi;
 • ograniczanie środków finansowych do minimum i rozliczanie z każdego wydanego grosza;
 • ciągłe kontrolowanie, gdzie jest partner, także namierzanie telefonu lub śledzenie.

Ktoś, kogo znasz, może być ofiarą przemocy domowej – każdy może nią być, niezależnie od statusu społecznego i finansowego. Są pewne oczywiste oznaki przemocy fizycznej, jak siniaki i ślady, których łatwo nie da się wytłumaczyć. Co jednak z innymi rodzajami przemocy, które wymieniliśmy? Jak można je zauważyć?

Co najmniej połowa przypadków przemocy domowej nie zostaje zgłoszona, ponieważ wiele osób boi się, że nie zostaną potraktowane poważnie. Bycie niepewnym, zaniepokojonym lub wycofanym może być oznaką problemu, podobnie jak regularne odwoływanie spotkań i wcześniej zaplanowanych wydarzeń. Ofiary często określają oprawców jako humorzastych, mówią o złym nastroju lub, na przykład, wspominają o zdenerwowaniu podczas picia alkoholu.

Podczas koniecznego zamknięcia w domu takie sytuacje mogą zdarzać się częściej, ponieważ na ludzi zamkniętych w domach wywierana jest presja wynikająca nie tylko z samego zamknięcia, ale też np. problemami finansowymi, utratą pracy lub obawą o jej utratę.

 

Jak można zapobiec przemocy domowej?

Oprócz zaangażowania policji i postawienia zarzutów karnych można również skorzystać z niektórych środków prawnych sądu rodzinnego, które mogą zapewnić Ci ochronę. Sądy rodzinne pozostają otwarte i są dostępne dla pilnych przypadków.

 

Pomoc ze strony policji

Policja może wydać zakaz zbliżania się, aresztować oprawcę podważając kaucję, jeśli mają zostać postawione zarzuty popełnienia przestępstwa. Może również zostać wydane policyjne zawiadomienie (PIN – Police Inspection Notice) o wystąpieniu nękania, które jest ostrzeżeniem dla oprawcy, mówiącym, że jego zachowanie może zostać jednoznacznie uznane za nękanie i powinien tego zaprzestać. Jednakże nie jest to formalne ostrzeżenie, nie jest więc równoznaczne z wyrokiem skazującym, nie będzie też odnotowane w zaświadczeniu o niekaralności w przyszłości.

 

Kompetencje sądów rodzinnych

Środkami, które może wdrożyć sąd rodzinny, są: zakaz prześladowania, zakaz zamieszkiwania pod danym adresem i zakaz dokonywania przez rodzica określonych czynności, jeśli w grę wchodzą dzieci.

Zakaz prześladowania to zakaz mający moc aresztowania, aby powstrzymać oprawcę przed zastraszaniem, poniżaniem i nękaniem. Może również zawierać klauzulę mówiącą, że oprawca nie może kontaktować się z ofiarą i zbliżać się do jej domu na odległość mniejszą niż np. 100m. Zakaz może obejmować również dzieci.

Jeśli potrzebujesz ochrony w związku z przyznaniem zakazu prześladowania przed powiadomieniem oprawcy, zakaz można wydać „ex-parte”, tzn. bez powiadomienia sprawcy. Zostanie ono jednak wręczone sprawcy przed rozprawą, aby miał możliwość się na niej stawić. Sprawca może wtedy przyjąć zakaz i pozostaje on w mocy lub też odmówić, po czym sąd zbierze dowody i przeprowadzi rozprawę mającą na celu ustalenie, co się wydarzyło oraz tego, czy zakaz powinien być kontynuowany. W sądzie możesz liczyć na pewne przywileje – osobne pomieszczenie poza budynkiem lub ekrany, które umożliwią złożenie zeznań bez kontaktu ze sprawcą.

Zakaz zamieszkiwania pod danym adresem może objąć zakaz zamieszkiwania w całym domu lub konkretnej jego części. Proces wygląda podobnie jak w przypadku zakazu prześladowania. Zakaz zostaje przyznany, jeśli jest ryzyko popełnienia wykroczenia, sąd bierze jednak pod uwagę również czynniki takie jak prawo własności domu, możliwości finansowe oraz potrzeby mieszkaniowe. W zakazie może zostać ujęta klauzula mówiąca o tym, że oprawca musi nadal łożyć na spłatę kredytu / czynsz / rachunki i opłaty w zależności od okoliczności.

Zakaz dokonywania przez rodzica określonych czynności opisany jest w Children Act. Dotyczy jednej kwestii i nakłada na rodzica ograniczenie. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, gdy jedno z rodziców nie może zabrać dziecka od drugiego rodzica lub ze szkoły z wyjątkiem sytuacji, gdy było to wcześniej ustalone. Podobnie z wywiezieniem dziecka poza granice Wielkiej Brytanii. Wnioski o nałożenie takiego zakazu często składane są razem z powiadomieniem o przemocy domowej i mogą być też nałożone bez powiadomienia w nagłych wypadkach.

Jest to bardzo trudny czas dla ofiar przemocy domowej, jednak pomoc jest cały czas dostępna. Nasz dział prawa rodzinnego w Optimal Solicitors jest gotowy do pomocy, niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twoja sprawa. Zadzwoń do nas pod numer 0161 250 7771 i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej, abyśmy mogli doradzić Ci, co dalej. W nagłym wypadku zawsze powinieneś zadzwonić na policję: 999.