Spraw, aby spółki joint venture działały na Twoją korzyść.

Przystępując do tworzenia spółki joint venture, musisz mieć pewność, że rozważyłeś każdy scenariusz. Niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie okaże się wielkim sukcesem, czy też nie pójdzie zgodnie z planem, możesz spać spokojnie, wiedząc, że Optimal Solicitors ma na uwadze Twoje najlepsze interesy.

  curve

  Ograniczanie ryzyka związanego z umowami joint venture

  Umowy joint venture nie są wcale takie proste, a do wyboru jest wiele różnych struktur. Jedno małe niedopatrzenie może mieć poważne konsekwencje dla obu stron, co sprawia, że współpraca z doświadczonym zespołem prawników jest niezbędna, jeśli chcesz, aby wszystko poszło dobrze.

  Optimal Solicitors służy pomocą i radą na każdym etapie tego procesu. Udzielimy Ci indywidualnej porady, wyjaśnimy żargon prawniczy i będziemy działać na Twoją korzyść, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat.

  Bez względu na to, czy jesteś na wczesnym etapie zawierania umowy, czy gotowy do jej rozpoczęcia, odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące spółek joint venture i pomożemy Ci uporać się z kłopotami związanymi z ich organizacją.

  Joint ventures – wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest joint venture?

  Definicja joint venture mówi, że dwie lub więcej stron łączy się, aby osiągnąć bardzo konkretny cel, podkreślony umową handlową. Celem tym jest określona forma działalności gospodarczej, np. nowy projekt.

  Przykłady wspólnych przedsięwzięć

  Przykłady wspólnych przedsięwzięć

  Istnieje wiele znanych przykładów wspólnych przedsięwzięć (JV). Na przykład w 2005 roku Google i NASA współpracowały przy tworzeniu Google Earth. Nowszym przykładem spółki joint venture jest ta, którą stworzyły firmy Vodafone i Telefónica. Firmy te połączyły siły w 2012 r., aby przyspieszyć wdrażanie usług telefonii komórkowej 4G. W 2019 roku poszły o krok dalej – z zamiarem uruchomienia “przyszłościowej” sieci, która obejmowałaby wspólną infrastrukturę dla 5G.

  Ile jest rodzajów spółek joint venture?

  Spółki joint venture nie mają określonej struktury, dlatego też istnieje wiele ich rodzajów. Najczęściej spotykane to:

  • Spółka celowa (Special Purpose Vehicle – SPV) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzona specjalnie na potrzeby umowy joint venture.
  • Spółka partnerska lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) – charakteryzują się one przejrzystością podatkową, a więc każda ze stron jest opodatkowana bezpośrednio od swojej części zysków i strat.
  • Umowa o współpracy – w tym przypadku nie tworzy się nowego podmiotu, ale w umowie ustanawia się wspólne przedsięwzięcie.

  Czy spółki joint venture zawsze dzielą się w proporcji 50:50?

  Spółki joint venture mogą mieć dowolny podział własności, więc choć wiele z nich ma podział 50:50, to inne mają podział 60:40, 70:30 lub inny, który im odpowiada.

  Jak spółki joint venture dzielą się zyskami?

  To zależy od sposobu utworzenia spółki joint venture – umowa spółki joint venture powinna określać, w jaki sposób będą dzielone zyski.

  Jak rozpocząć działalność w ramach spółki joint venture?

  Po podjęciu decyzji o wyborze partnera joint venture i celu, jaki chcesz osiągnąć, musisz określić jej strukturę. Należy wziąć pod uwagę:

  • Złożoność przedsięwzięcia
  • Potrzebną ochronę przed odpowiedzialnością
  • Koszty, jakie chcesz ponieść w związku z utworzeniem joint venture.

  Następnie należy sporządzić umowę o wspólnym przedsięwzięciu. Niektórzy decydują się na sporządzenie umowy wstępnej lub listu intencyjnego na wstępnym etapie rozpoczynania działalności w ramach joint venture. Te ostatnie wymagają podpisania przez obie strony i mogą być prawnie wiążące. Obie te umowy zasadniczo określają warunki wspólnego przedsięwzięcia.

  Umowa partnerska spółki joint venture

  Jak działają spółki joint venture

  Cały proces zależy od rodzaju spółki joint venture i przedsiębiorstw, których dotyczy. Należy zastanowić się nad następującymi kwestiami (i najlepiej zawrzeć je w pisemnej umowie prawnej):

  • Struktura i cele joint venture
  • Wkłady finansowe, jakie ma wnieść każda ze stron /li>
  • Informarcje czy któraś ze stron będzie przekazywać aktywa lub pracowników
  • Szczegóły dotyczące własności intelektualnej
  • Zarządzanie joint venture (zakres odpowiedzialności i procedury, których należy przestrzegać)
  • Sposób podziału zobowiązań, zysków i strat
  • Proces rozstrzygania wszelkich sporów
  • Strategie wyjścia z joint venture dla obu firm.

  Co decyduje o sukcesie joint venture?

  Kluczowe cechy skutecznej joint venture to:

  • Dobra komunikacja – jest to ważny element każdej relacji i tak też powinna być traktowana. Konsekwentna, szczera komunikacja, w której obie strony wysłuchują nawzajem swoich poglądów, ma zasadnicze znaczenie dla jasnego zrozumienia obowiązków i łatwiejszego rozwiązywania sporów.
  • Pełne zaufanie – Każdy z partnerów powinien ufać sobie nawzajem i być w pełni przejrzysty. Należy dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami (zwłaszcza finansowymi).
  • Koncentracja na wynikach – podobnie jak w przypadku własnej działalności gospodarczej, należy mieć jasno określone cele, które są mierzone za pomocą wskaźników wydajności.
  • Elastyczność – świat biznesu jest dynamiczny i trzeba być otwartym na zmiany. Należy często sprawdzać, jak funkcjonuje wspólne przedsięwzięcie i czy konieczne są jakieś zmiany.
  • Jasność – jeśli każdy zna swoją rolę i sposób funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia, można uniknąć sporów. Najlepiej ustalić to prawnie, zawierając prostą umowę joint venture.

  Jak zakończyć współpracę w ramach spółki joint venture?

  To zależy od tego, w jaki sposób została ona utworzona. Jeżeli została utworzona na potrzeby konkretnego projektu, można ją zakończyć po jego zakończeniu. Jeżeli tak nie jest i chcesz zakończyć działalność spółki joint venture, musisz zapoznać się z warunkami rozwiązania umowy spółki joint venture. Jeden z partnerów może potencjalnie wykupić drugiego lub złożyć wypowiedzenie, aby zakończyć umowę.

  Najlepiej byłoby, gdyby umowa ta określała także:

  • W jaki sposób zostanie rozdzielona wspólna własność intelektualna?
  • W jaki sposób będą chronione poufne dane
  • Kto może ubiegać się o przyszłe dochody joint venture
  • Kto ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania kontynuowane w przyszłości

  Zalety i wady joint venture

  Czy joint venture to dobry pomysł?

  Istnieje wiele zalet joint venture. Można:

  • Wykorzystać połączone zasoby, wiedzę i doświadczenie w ramach każdej z firm
  • Uzyskać oszczędności dzięki efektowi skali, zwłaszcza w przypadku technologii
  • Dzielić ryzyko i koszty, zmniejszając wpływ na jedną firmę
  • Zachować elastyczność, dzięki czemu żadna ze stron nie traci prawa własności i można mieć pewność, że żadna ze stron nie jest związana na stałe
  • Przyspieszenie wzrostu dzięki łatwiejszemu dostępowi do nowych rynków i pokonywaniu barier wejścia na nie.

  Istnieją jednak pewne wady:

  • Jeśli nie ma odpowiednich przepisów prawnych, proces wyjścia może być trudniejszy
  • Zbyt mały nadzór może skutkować brakiem ukierunkowania lub nawet utratą reputacji, a zbyt duży może powodować napięcia we wzajemnych relacjach i problemy z wydajnością
  • W przypadku zakończenia współpracy JV może się okazać, że cała technologia i doświadczenie, którymi się dzieliliście, sprawiły, że wasz były partner stał się znacznie silniejszym konkurentem.

  Dlaczego przedsięwzięcia joint venture kończą się niepowodzeniem?

  • Różnice – począwszy od procesów, a skończywszy na stylu zarządzania, takie różnice mogą spowodować, że partnerstwo joint venture będzie miało trudności z osiągnięciem celu, do którego zostało powołane.
  • Konflikt – niezależnie od tego, czy jedna ze stron nie zapewnia swojego udziału w finansowaniu lub zasobach, czy też występują problemy z komunikacją, a nawet nieporozumienia, konflikt może być przyczyną niepowodzenia wspólnego przedsięwzięcia.
  • Niejasne cele – jeśli cele nie są jasno określone, prawdopodobieństwo niepowodzenia wspólnego przedsięwzięcia jest znacznie większe.

  Wspólne przedsięwzięcie a partnerstwo

  Czym jest spółka partnerska?

  Spółka cywilna to pojedynczy podmiot gospodarczy, który tworzą dwie lub więcej osób fizycznych. Ponieważ spółka joint venture może łączyć wiele podmiotów, niekoniecznie jest to spółka osobowa. Spółki osobowe nie wymagają zawierania umów prawnych – ale, podobnie jak w przypadku spółek joint venture, często najlepiej jest je mieć.

  Co jest lepsze: spółka joint venture czy partnerstwo?

  Ostatecznie zależy to od celów biznesowych. Spółki joint venture często wykraczają poza zysk, ponieważ mają bardzo konkretne cele – choć trwają one przez ograniczony czas. Spółki partnerskie trwają zwykle dłużej, ale ze względu na swój charakter wymagają od członków utraty tożsamości biznesowej i oferują mniejszą elastyczność.

  Pomogliśmy tysiącom osób, takim jak Ty, uzyskać najlepsze wyniki

  Stwórz joint venture z Optimal Solicitors

  Niezależnie od tego na jaki rodzaj wspólnego przedsięwzięcia się zdecydujesz, zawsze zaleca się zasięgnięcie porady prawnej i zawarcie umowy. Jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że układ jest dobrze zarządzany i że ryzyko związane ze sporami lub wycofaniem się w przyszłości będzie minimalne.

  Optimal Solicitors może Ci pomóc. Poprowadzimy Cię przez wszystkie kwestie prawne przed sporządzeniem umowy joint venture. Możesz mieć pewność że Twoje interesy będą chronione i że JV nie napotka później żadnych przeszkód prawnych. Oferujemy również dodatkowe i komplementarne usługi z zakresu prawa korporacyjnego, takie jak wsparcie przy umowach wspólników i sporach.

  Poproś o kontakt