Nieuzasadnione zwolnienie z pracy to jedno z najczęstszych zagadnień, z którymi pracownicy zmagają się na co dzień. Ważne jest, aby mieć świadomość, że brytyjskie prawo starannie chroni prawa zatrudnionych osób, umożliwiając zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń praw pracowniczych.

Tego typu zabezpieczenie gwarantuje ustawa o prawach pracowniczych z 1996 roku. Zgodnie z jej zapisami, można wyróżnić kilka okoliczności sprawiających, że zwolnienie z pracy staje się z automatu bezzasadne. Zasadniczo zgodnie z brytyjskim prawem, każdy pracodawca, który wręczył pracownikowi wypowiedzenie, musi mieć pewność, że taka decyzja ma umocowanie w prawie i jest podjęta całkowicie sprawiedliwie.

 

Kiedy zwolnienie z pracy jest nieuzasadnione?

Podstawą do stwierdzenia, że zwolnienie nie miało żadnej podstawy, jest podpisana umowa o pracę. To na jej podstawie można stwierdzić, czy dana osoba miała status pracownika i z tego tytułu przysługują jej ustawowe prawa. Przy czym taki dokument nie musi być sporządzony w wersji papierowej. Ustna umowa o pracę jest również wiążąca.

Co ciekawe, istnieje jeszcze trzeci rodzaj umowy przez “zachowanie”. Oznacza to w praktyce sytuację, w której pracownik świadczył pracę dla danej firmy, jednak z biegiem czasu wygasła jego umowa, której żadna ze stron nie przedłużyła. W świetle obowiązujących przepisów taka osoba nadal była pracownikiem na podstawie zachowania poprzedniej umowy o pracę.

Co do zasady, największą ochroną są objęte osoby, które pracują w jednym zakładzie dłużej, niż dwa lata bez żadnych przerw. Niezależnie od powodu wypowiedzenia umowy, pracodawca musi wobec takich pracowników zachować przynajmniej trzymiesięcznego wypowiedzenia. Niezachowanie tego okresu jest jednoznaczne z nieuzasadnionym zwolnieniem, przy czym nie jest to jedyna okoliczność, przy zaistnieniu której wypowiedzenie umowy nie będzie miało podstawy prawnej.

Do innych należy zaliczyć następujące sytuacje:

  • zwolnienie nastąpiło po tym, jak pracownik wnioskował o urlop macierzyński lub ojcowski;
  • pracownik złożył wniosek o ustalenie elastycznych godzin pracy;
  • zmienił się właściciel firmy;
  • pracownik stał się członkiem związków zawodowych.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których zwolnienie automatycznie uznawane jest za nieuzasadnione. Jeżeli jednak zauważysz, że otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę z jednego z powyższych powodów, powinieneś zasięgnąć porady prawnej.

 

Jak złożyć wniosek o nieuzasadnione zwolnienie z pracy?

Udanie się po pomoc do specjalistów od prawa pracy jest pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić w przypadku podejrzenia, że Twój pracodawca Cię zwolnił niezgodnie z prawem. Doradcy z Optimal Solicitors chętnie pomogą rozwiązać Twój problem.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 0161 250 7771