Porady dla pracodawców prezentowane tutaj bazują na obecnych wytycznych rządu i zaleceniach ACAS dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem.

 

Jak możemy zminimalizować ryzyko dla naszych pracowników?

Poziom ryzyka aktualnie jest sklasyfikowany jako wysoki.  W tej sytuacji, dobrze aby pracodawcy upewnili sie iż:

  • Wszystkie kontakty awaryjne pracownikow (emergency contacts) sa aktualne
  • Wszyscy managerowie są świadomi jak zaobserwować symptomy koronawirusa oraz jak postępować w poszczególnych sytuacjach takich jak np. zgłaszanie przez pracowników nieobecności z powodu choroby oraz obowiązujących w miejscu pracy procedur, jeśli wśród pracowników pojawią się objawy wirusa
  • Pracodawcy powinni wysłać pracownikom maila/instrukcje mające na celu zachęcenie do czujnego postępowania, dotyczącego szczególnie mycia rąk, używania jednorazowych chusteczek higienicznych itp.

 

Kiedy pracownik zarażony koronawirusem pojawi się w miejscu pracy

Jesli pracownik źle się poczuje w trakcie pracy, dobrą praktyką będzie przygotowanie ‘izolatki’ – odosobnionego pokoju, w którym pracownik o złym sampopoczuciu może pozostać odizolowany od pozostałych pracowników firmy oraz wykonać we własnym zakresie telefon pod numer alarmowy ‘111’ zanim kolejne kroki zostaną podjęte.

Jeśli pracownik zarażony koronawirusem pojawi się w pracy, nie jest to jednoznaczne iż firma powinna zostać całkowicie zamknięta. Lokalne Public Health England (PHE) skontaktuje sie z pracodawcą w celu:

  • Omówienia sytuacji
  • Identyfikacji osób, które miały kontakt z zarażoną osobą
  • Przeprowadzenia oceny ryzyka (risk assesment)
  • Poinstruowania o podjęciu dodatkowych kroków zapobiegawczych

 

Kiedy pracownik nie jest chory, ale przebywa w kwarantannie lub samoizolacji, czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczeń chorobowych lub Statutory Sick Pay (Odgórnie ustalona minimalna stawka wypłacana pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim)?

Pracodawca nie jest prawnie zobowiązany do wypłacania żadnego z tych świadczeń, aczkolwiek jest to dobra praktyka w zaistnialej sytuacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pojawienia sie zarażonych praciwników w pracy i zarażenia wirusem innych pracowników.

W kwestii Statutory Sick Pay, przy założeniu iż osoba w samoizolacji podjęła takie kroki na podstawie pisemnego zalecenia lekarza rodzinnego lub ‘111’, wtedy są oni uważani za niezdolnych do pracy w oparciu o obowiązujące regulacje prawne (The Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020) i są upoważnieni do otrzymywania SSP.

W sytuacji, kiedy pracownik podejmuje decyzję o samoziolacji na własną rękę, bez posiadania pisemnego pisemnego zalecenia o takim postępowaniu, nie jest upoważniony do otrzymywania świadczeń ze strony pracodawcy (SSP) (aczkolwiek ta sytuacja może to ulec zmianie w niedalekiej przyszłości).

Dodatkowo, Minister Finansow (The Chancellor of the Exchequer), zaanonsował iż rząd brytyjski zwróci koszty pracodawcom zatrudniającym małą liczbę pracowników (<250 pracowników) i wypłacającym statutory sick pay swoim pracownikom przez pierwsze 14 dni choroby.

 

Co w sytuacji, kiedy pracownicy nie chcą przyjśc do pracy?

Jeśli pracownik odmawia przyjścia do pracy, pracodawca upoważniony jest do podjęcia akcji dyscyplinarnej, aczkolwiek nie będzie to dobrą praktyką w zaistnialej sytuacji. Niektórzy ludzie, szczególnie osoby dotknięte przewlekłymi chorobami mogą obawiać się zarażenia koronawirusem i z tego powodu odmawiać pojawienia się w miejscu pracy.

W tej sytuacji pracodawca powinien dokładnie wysłuchać obaw swoich pracowników i wyjaśnić im aktualnie podejmowane środki ostrożności oraz, jeśli możliwe, zapewnić możliwość dostosowania warunków pracy do zaistniałej sytuacji, na przykład poprzez umożliwienie pracy z domu.

Dodatkowo, praciwnicy mogą poprosić pracodawcę o przyznanie płatnego lub bezpłatnego urlopu, aczkolwiek pracodawca ma prawo odmówic przyznania urlop.