Prawo drogowe - przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego, właścicieli gruntów wokół autostrad i władz lokalnych. Najpowszechniej stosowany obszar dziedzin prawnych. Ma zastosowanie w przypadku każdego podmiotu poruszającego się w ruchu drogowym. Jest to jedyny obszar, w którym normy napisane są na zasadzie dosłowności bez interpretacji.

Prawo drogowe

Azhar Hussain 08/30/2019 - 13:19

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest ekstremalnie niebezpieczna. Zarówno dla Ciebie, jak i pozostałych osób na drodze. Z tego powodu brytyjskie prawo przewiduje bardzo surowe kary dla kierowców.

Brytyjskie prawo dopuszcza pewną ilość alkoholu w organizmie, po której możesz swobodnie kierować pojazdami. Należy jednak mieć świadomość, że nieco inaczej te progi kształtują się w Szkocji, niż w pozostałych krajach wchodzących w skład Królestwa.