Finanse - ogół procesów i operacji, związanych z pieniądzem. Przede wszystkim gromadzenie oraz przechowywanie pieniędzy, ale również rozporządzanie nimi. Finanse wymagają od każdego specjalisty znajomości w prawie handlowym oraz gospodarczym. Wymaga to nie tylko doświadczenia, ale i skutecznego stosowania przepisów szczególnych.

Finanse

OptimalSolicitors 03/13/2018 - 15:12

Warunki potrzebne do uzyskania zwrotu PPI

Czy mieli Państwo kiedyś pożyczkę, kartę kredytową, kredyt? Czy wiedzieli Państwo, że mogło się to wiązać z niepotrzebnymi opłatami za ubezpieczenie? W końcu, czy wiedzą Państwo że można postarać się o zwrot takich opłat?

Do dnia dzisiejszego komercyjne banki wypłaciły około 20 bilionów odszkodowania dla klientów. Jednym z uprawnionych mogą być także Państwo, pod warunkiem, że byli Państwo obciążani niepotrzebnymi opłatami za tzw. PPI. Prosze jednak pamiętać, że czasu jest coraz mniej.