Biznes wymaga stosowania szczególnych rozwiązań ponieważ generuje potrzeby, które zaspokoić może wyłącznie specjalista z zakresu prawa handlowego bądź cywilnego

Klienci biznesowi

Chris Germaine 03/14/2018 - 09:50

Skuteczne odzyskiwanie długów w UK

Jest takie powiedzenie w Wielkiej Brytanii “never a lender nor a borrower be” które najprościej mówiąc głosi, że najlepiej pożyczek ani nie dawać, ani ich nie brać. Gdyby każdy trzymał się tej zasady nie byłoby problemów z odzyskiwaniem długów, a taki artykuł nigdy by nie powstał. Niestety rzeczywistość jest zgoła inna. Sposób na odzyskanie długu zależy w dużej mierze od tego kto jest dłużnikiem oraz kwoty pożyczki. Istnieją różnego rodzaju długi, zaczynając od tych najdrobniejszych, gdy domagamy sie zwrotu pieniędzy za nieudane zakupy, kończąc na tych wynikających z dużych, komercyjnych, wielomilionowych kontraktów.