parental-responsibility

Matka, ojciec dziecka lub inna osoba sprawująca władzę rodzicielską mogą wystąpić o orzeczenie sądowe. Inne osoby muszą najpierw uzyskać pozwolenie od sądu.

 

 

Forma orzeczeń dotyczących dziecka

OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.