Klienci biznesowi są ważnym elelentem usług Optimal Solicitors. Dla prowadzenia biznesu niezbędne jest zastosowanie zupełnie innych norm postępowania. Z reguły są to sytuacje oparte na prawie handlowym oraz gospodarczym, które wymaga nie tylko doświadczenia, ale i znajomości przepisów szczególnych.

Klienci biznesowi

Chris Germaine 03/14/2018 - 09:50

Skuteczne odzyskiwanie długów w UK

Jest takie powiedzenie w Wielkiej Brytanii “never a lender nor a borrower be” które najprościej mówiąc głosi, że najlepiej pożyczek ani nie dawać, ani ich nie brać. Gdyby każdy trzymał się tej zasady nie byłoby problemów z odzyskiwaniem długów, a taki artykuł nigdy by nie powstał.

Niestety rzeczywistość jest zgoła inna. Sposób na odzyskanie długu zależy w dużej mierze od tego kto jest dłużnikiem oraz kwoty pożyczki. Istnieją różnego rodzaju długi, zaczynając od tych najdrobniejszych, gdy domagamy sie zwrotu pieniędzy za nieudane zakupy, kończąc na tych wynikających z dużych, komercyjnych, wielomilionowych kontraktów.
Tamara Adams 11/12/2018 - 13:02

Jaka jest różnica pomiędzy akcjami zwykłymi a aktywami alfabetycznymi?

Istnieje wiele nazw typów akcji, które jednocześnie odsyłają do ich najbardziej charakterystycznych cech. Może stanowić to poważny kłopot dla biznesów, które chcą znaleźć aktywa bardziej korzystne dla ich działalności.

Posiadanie akcji firmy wydaje się być dobry i ciekawym pomysłem na stosunkowo łatwy zysk. Wypłacane dywidendy, głos w zebraniach, a także inne przywileje sprawiają, iż akcjonariusze mają duży i realny wpływ na funkcjonowanie całej firmy.