Prawo imigracyjne

Stała rezydentura w Wielkiej Brytanii oraz obywatelstwo brytyjskie

Dowiedz się więcej
 
Uzyskaj stałą rezydenturę oraz obywatelstwo brytyjskie dla siebie oraz swojej rodziny
W związku z nadchodzącymi zmianami, związanymi z uruchomieniem procedury Brexitu, Rząd Wielkiej Brytanii szykuje wiele zmian w zakresie przepisów regulujących sytuację prawną imigrantów. Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że wszystkie osoby, które uzyskały potwierdzenie statusu rezydenta (tymczasowego lub stałego) na dotychczasowych zasadach, będą mogły skorzystać z uproszczonej ścieżki otrzymania statusu stałego osiedleńca – czyli osoby, której pozycja prawna będzie zbliżona do obywatela UK.

Z kolei, wobec braku jasnych zapowiedzi, dotyczących przesłanek uzyskania obywatelstwa brytyjskiego po Brexicie, osoby, które spełniają warunki do jego uzyskania w chwili obecnej, powinny uruchomić tą procedurę niezwłocznie, unikając ewentualnych rozczarowań w przyszłości (procedura ta będzie zapewne dłuższa lub bardziej skomplikowana).
 
Stala rezydentura

Stała rezydentura

Opierając się na aktualnie obowiązujących zasadach uzyskiwania potwierdzenia statusu rezydenta stałego, zapewniamy, że może go uzyskać każdy obywatel UE, który przebywa na terenie UK legalnie od przynajmniej 5 lat, a w chwili składania wniosku jest:
 • pracownikiem;
 • osobą poszukującą pracy;
 • studentem;
 • osobą, prowadzącą własną działalność gospodarczą, albo;
 • osobą, która posiada środki finansowe na swoje utrzymanie.


Najbliżsi członkowie rodziny osoby, która spełnia warunki do uzyskania dokumentu stałego rezydenta (i które przebywają w UK przez okres min. 5 lat), mogą być również zgłoszone w tym samym, wspólnym wniosku, co ułatwia i przyspiesza procedurę dla rodzin.
 

Obywatelstwo brytyjskie

Niezmiernie ważnymi zapisami ustawy, dotyczącymi wszystkich osób, które uzyskały status stałego rezydenta są te, które przyznają im prawo ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie:
 
 • już po 12 miesiącach od uzyskania tego dokumentu;
 • niezwłocznie, jeśli osoba przebywała legalnie w UK przez okres minimum 6 lat w chwili uzyskania dokumentu;
 • niezwłocznie, jeśli partnerem lub małżonkiem takiej osoby jest obywatel UK.


Wymaga podkreślenia, że każda osoba, która chce uzyskać obywatelstwo UK (a nie urodziła się w tym kraju) musi najpierw uzyskać dokument potwierdzający status stałego rezydenta.

Uproszczona procedura nabycia obywatelstwa UK dotyczy m.in.:
 
 • pełnoletnich obywateli UE, których małżonkiem albo partnerem jest obywatel UK – w tym przypadku, osoba ta może uzyskać potwierdzenie statusu rezydenta stałego już po 3 latach legalnego pobytu w UK i niezwłocznie po jego uzyskaniu wystąpić o nadanie obywatelstwa brytyjskiego,
 • dzieci urodzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, których przynajmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo UK albo status osiedleńca UK (przebywało w UK przynajmniej 5 lat).
 
Co zrobić, gdy nie wiesz jakie przysługują ci prawa
Prawo pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii, okres jego trwania, czy procedura jego uzyskania lub potwierdzenia, zależy od bardzo wielu czynników, głównie wypływających z tego, jakie posiadasz obywatelstwo i jaki będzie charakter twojego pobytu. Omówienie wszystkich prawdopodobnych wariantów nie jest możliwe w tym miejscu, dlatego proponujemy skontaktować się z naszymi wykwalifikowanymi pracownikami. Na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej, po otrzymaniu od Państwa odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, będziemy w stanie zaproponować Państwu ścieżkę proceduralną, gwarantującą optymalne rozwiązanie.

Przedstawiamy poniżej najczęściej spotykane procedury imigracyjne, z którymi – obok potwierdzenia statusu rezydenta i uzyskania obywatelstwa brytyjskiego, mają do czynienia pracownicy Optimal Solicitors:
 
 • pozwolenie na pobyt w UK dla członków rodziny – dotyczy obywateli spoza UE, którzy są członkami rodziny obywateli UE, przebywających, bądź planujących przybyć do Wielkiej Brytanii;
 • Registration Certificate (tzw. status rezydenta tymczasowego) – dotyczy obywateli UE, legalnie przebywających na terytorium Wielkiej Brytanii (bez względu na długość tego pobytu);
 • procedura uzyskiwania wizy – bez względu na jej rodzaj ( m.in. wizy rodzinne i wnioski o jej przedłużenie, wizy studenckie, wizy dla partnerów osób przebywających w UK)
 
Procedura apelacyjna ekstradycji

Procedura apelacyjna ekstradycji

Optimal Solicitors zajmuje się również procedurą apelacyjną ekstradycji orzeczonej na terytorium Wielkiej Brytanii. W tym przypadku, ze względu na terminy ustawowe, wiążące osobę objętą procedurą ekstradycji, ogromne znaczenie ma jak najszybsze poinformowanie nas o możliwej konieczności zainicjowania postępowania apelacyjnego w tego typu sprawie.

Po ustaleniu z naszym pracownikiem, która procedura znajdzie zastosowanie w Państwa przypadku, udzielimy pełnych informacji na temat dokumentów, które będą niezbędne do skutecznego złożenia wniosku, charakteru procedury i niezbędnych opłatach. Pełna porada, udzielona przy pierwszej rozmowie, jest całkowicie bezpłatna.

Przedstawiając Państwu powyższą ofertę, mamy nadzieję wpłynąć na Państwa decyzję o jak najszybszym uzyskaniu potwierdzenia legalności swego pobytu lub obywatelstwa UK, zanim procedury w tym zakresie staną się bardziej utrudnione.
 

Pozwól sobie pomóc

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji
0161 250 7771 07546 785 771
(CAŁODOBOWA INFOLINIA)
UZYSKAJ POMOC