Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowanie za poważny lub trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypadki powodujące bardzo ciężki lub trwały uszczerbek na zdrowiu, taki jak uraz mózgu, uszkodzenie kregosłupa lub rdzenia kręgowego, czy amputacje, mogą w znaczący sposób zmienić życie Twoje, jak i Twoich najbliższych.
 

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli ucierpiałeś w wypadku w pracy. Uzyskanie rekompensaty za poniesione straty i obrażenia jest możliwe gdy zdarzenie jest spowodowane: Błędem innego pracownika, Zaniedbaniem pracodawcy, Wadliwym lub nieprawidłowo używanym sprzętem lub Nadużyciami przełożonych.
 

Odszkodowanie za wypadek drogowy w UK

Poniosłeś jakiekolwiek straty w wyniku wypadkowego drogowego na terenie UK i chcesz je skutecznie odzyskać? Zgłoś się do nas już teraz, a otrzymasz profesjonalną pomoc w uzyskaniu należnego Ci odszkodowania. No win, no fee oraz przejżyste zasady.
 

Odszkodowanie za wypadek motocyklowy w UK

Jeśli doznałeś urazu w wypadku spowodowanym przez błąd innego uczestnika ruchu, bądź zaniedbanie administratora drogi, to możesz ubiegać się o odszkodowanie.
 

Odszkodowanie za wypadek rowerowy

Możesz starać się o odszkodowanie jeśli ucierpiałeś w wypadku rowerowym spowodowanym przez osoby trzecie, lub niezależne od własnych działań czynniki zewnętrzne.
 

Odszkodowania za Wypadki w miejscach publicznych w UK

Jeżeli się poślizgnąłeś, potknąłeś, lub upadłeś w miejscu publicznym, doznając przy tym urazu, to może Ci przysługiwać odszkodowanie. Jednym z obowiązków administracji i właścicieli obiektu jest utrzymywanie go w stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi z niego korzystających, lub przebywających w jego obrębie.
 

Odszkodowanie za wypadek dziecka w UK

Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 18 lat i doznało obrażeń w wyniku czyjegoś zaniedbania lub uchybienia, może być uprawnione do odszkodowania.
 

Napaść i pobicie w UK

Każda osoba, która została ofiarą pobicia, napaści, gwałtu, podpalenia, celowego zatrucia, lub porwania, w wyniku którego odniosła obrażenia cielesne, może ubiegać się o odszkodowanie.