Uzgodnienia finansowe

Pomożemy Państwu we wszelkich uzgodnieniach finansowych, które wynikają z zakończenia relacji pomiędzy partnerami
NAPISZ DO NAS
Cohabiting & Unmarried Couples
 

Uzgodnienia finansowe

Z rozpadem małżeństwa wiążą się trudności nie tylko emocjonalne, ale również finansowe. Mamy świadomość, iż mogą być Państwo poddenerowani ze względu na niepewność w kwestiach finansowej przyszłości swojej rodziny. Jesteśmy zespołem ekspertów, który pomoże przejść przez ten trudny okres. Mamy szerokie doświadczenie w kwestiach związanych z uzgodnieniami dotyczącymi zarówno wniosków o niskiej jak i wysokiej wartości. Jesteśmy przyjaznym, doświadczonym zespołem, który traktuje wszystkich klientów (niezależnie od podejmowanego aspektu) w ten sam sposób zapewniając dostosowaną do indywidualnych potrzeb usługę. Poprzez negocjacje, które będziemy prowadzić w Państwa imieniu, zaoszczędzicie pieniądzę, bo sprawa zostanie rozwiązana bez konieczności rozpoczynania kosztownego postępowania sądowego.
...Finansowe ustalenia nie powinny być pozostawione przypadkowi. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w rozwiązaniu problemu, który powstał w wyniku zakończenia związku prosimy o kontakt jeszcze dziś...
Cohabitation Agreements
 

Rozwody z podziałem majątku o wysokiej wartości

Rozumiemy, że rozwody i towarzyszący im podział majątku o wysokiej wartości często wymagają bardziej technicznego podejścia, ze względu na złożony charakter postępowania. Tego typu procedury mogą często wymagać przedłużenia samych działań obejmując swym zasięgiem trudne kwestie, takie jak: złożone problemy międzynarodowe, aktywa o wysokiej wartości, znaczne dochody, aktywa biznesowe, emerytury, zobowiązania podatkowe, akcje, nieruchomości i dodatkowe kwestie związane z utrzymaniem dziecka. Jesteśmy gotowi, aby zapewnić wsparcie nie tylko dzięki naszej ekspertyzie prawnej, ale także szerokiemu gronu specjalistów, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu złożonych kwestii, mając na względzie zapewnienie sprawiedliwego finansowego rozstrzygnięcia.
... Te skomplikowane sprawy wymagają często ochrony znaczącego majątku, w tym również aktywów międzynarodowych. Chętnie przeprowadzimy Państwa przez te zawiłe procedury ...
Relationship Breakdown for Cohabiting Couples
 

Kalkulacja zabezpieczeń finansowych

Nie istnieje ustandaryzowana formuły służąca do obliczeń w kwestiach finansowych przy rozwodzie. Trzeba pamiętać, iż sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, a także szereg zagadnień związanych z ustawowymi czynnikami (s.25 Mimarimonialosy Act Act 1973), a są nimi:
 • Dostępne dochody i zasoby kapitałowe (istniejące lub dające się racjonalnie przewidzieć w przyszłości).
 • Potrzeby finansowe, w tym:
  • wiek stron i okres, w którym byli małżeństwem;
  • poziom życia, do którego były przyzwyczajone obie strony;
  • ewentualna niepełnosprawność partnera.
 • Inne czynniki to:
  • Zachowanie obu stron, które jest brane pod uwagę w wyjątkowych okolicznościach.
  • Wkład finansowy wniesiony przez każdą ze stron.
  • Wszelkie świadczenia, które jedna ze stron utraci z powodu rozwodu.
Powyższe wskaźniki używane są w celu obliczenia wspólnego majątku oraz podziału go pomiędzy parterów. Jednakże należy pamiętać, iż wciąż nadrzędnym kryterium, którym sąd będzie kierował się w pierwszej kolejności będzie dobro dzieci.

Punktem wyjścia w kwestiach związanych z podziałem majątku będzie zawsze podział 50% - 50%. Jest to właściwe, gdy wspólny majątek zapewnia wystarczające wsparcie dla obu stron oraz dzieci. W niektórych okolicznościach nierówny podział może być konieczny, a strony mogą argumentować, dlaczego uważają, że większa część aktywów powinna zostać przez nie otrzymana. Trzeba pamiętać, iż wciąż jest to możliwe. Sąd będzie starał się osiągnąć takie porozumie, które zapewni to, że strony nie będą zależne finansowo od siebie w przyszłości.

Rodzaje rozwiązać, o które można aplikować:
 • Maintence Pending Suit: uzyskanie od byłego partnera stałych płatności w momencie, gdy roztrzyganie kwestii finansowych jest w toku.
 • Legal Service Order: sąd może nakazać byłemu partnerowi wypłatę pieniędzy na pokrycie kosztów sądowych.
 • Maintenance Payments: partner zostaje zobowiązany do dokonywania regularnych płatności przez określony okres lub na bieżąco.
 • Lump Sum Payments: ryczałtowa wypłata od byłego partnera, która byłaby płatna jednorazowo lub w ratach.
 • Property Adjustment Orders: zlecenia sprzedaży, przeniesienia lub rozliczenia nieruchomości na rzecz stron lub ich dzieci.
 • Compensation for loss of Pension Rights/Orders: kwestie związane z przeniesieniem składek emerytalnych.
 • Child Maintenance: kwestie związane z płatnościami na utrzymanie dzieci.
 

Nasi eksperci służą pomocą

 
Jesteśmy gotowi omówić Państwa sprawy finansowe i przeprowadzić Państwa przez cały proces.
NIE obciążymy Państwa za wstępne omówienie Państwa przypadku. Ocenimy wszystkie okoliczności i wyjaśnimy, w jaki sposób możemy Państwu pomóc.
Postaramy się obniżyć koszta, dążąc do osiągnięcia porozumienia bez konieczności formalnego postępowania sądowego.
Prosimy o kontakt, a my sprawdzimy w jaki sposób możemy Państwu pomóc.
 
0161 250 7771
 
07546 785 771
(CAŁODOBOWA INFOLINIA)
NAPISZ DO NAS
 
 

Fachowa porada prawna – uzgodnienia finansowe

Proces rozstrzygania spraw finansowych jest dość trudny. Podstawowym celem wszelkich tego typu rozwiązań jest dążenie do porozumienia bez narażania Państwa na niepotrzebne koszty związane z procesem. Nasz doświadczony zespół będzie ciężko pracował, aby ochronić Państwa pozycję finansową i wesprzeć Państwa w tej sytuacji. W takich okolicznościach ważne jest zapewnienie sobie odpowiego wsparcia prawnego. Nasi adwokaci pomogą Państwu zrozumieć te zawiłe sprawy.
Czekamy na Państwa służąc radą i pomocą.
 
Nasze akredytacje

Nasze akredytacje
 
 

Klienci o nas

Wszystkie opinie pochodzą z Trustpilot

Pozwól sobie pomóc
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji