Związek cywilny to prawnie uznany związek między dwojgiem ludzi i oferuje wiele takich samych korzyści, jak zwykłe małżeństwo.

 

 

Małżeństwo

Azhar Hussain 02/07/2020 - 08:11

Zmiana Związku Partnerskiego w Małżeństwo Osób Tej Samej Płci

Celem tego artykułu jest przedstawienie w jednym miejscu informacji dotyczących procedur stosowanych, gdy istnieje potrzeba przekształcenia związku partnerskiego osób tej samej płci w związek małżeński.