Prawo rodzinne i prawa dziecka

Jesteśmy po to, żeby pomóc Tobie i Twojej rodzinie w problemach prawnych

Dowiedz się więcej
 
Umowy przedmałżeńskie i partnerskie
Umowy przedmałżeńskie i partnerskie
Zapewniamy wsparcie we wszelkiego rodzaju umowach przedmałżeńskich i partnerskich
Mimo że nie jest to najbardziej romantyczne, żyjąc w konkubinacie lub związku partnerskim bądź planując ślub, warto poważnie pomyśleć nad finansowymi konsekwencjami rozstania. Skutki ekonomiczne zakończenia związku mogą bowiem być kosztowne, stresujące i trudne do rozwiązania. Jednym ze sposobów uniknięcia niepotrzebnych wydatków i emocjonalnej niepewności jest ustalenie z wyprzedzeniem, co się stanie ze wspólnymi finansami w razie zakończenia związku. Możemy w tym pomóc, udzielając porad dotyczących podziału majątku i przygotowując umowę zabezpieczającą interesy obu stron.
 
Alimenty i uzgodnienia finansowe w przypadku separacji lub rozwodu
Alimenty i uzgodnienia finansowe w przypadku separacji lub rozwodu
Wspieramy Cię w ustaleniach finansowych po zakończeniu Twojego związku
W UK nie istnieją sztywne zasady i reguły, które określają sposób podziału majątku po zakończeniu związku. W wielu krajach w sprawach rozwodowych obowiązuje zasada „ring-fence” polegająca na podziale każdej rzeczy zakupionej lub nabytej w trakcie małżeństwa albo związku partnerskiego na zasadzie 50/50%. W Wielkiej Brytanii jest inaczej, co oznacza, że podział może być mniej lub bardziej korzystny dla jednej ze stron.

Rozwiązując kwestie finansowe po rozstaniu, punktem wyjścia dla sądów w UK jest ujawnienie przez obie strony szczegółów dotyczących majątku wniesionego przez nie do związku. W pierwszej kolejności rozpatrywane są potrzeby dzieci, o ile para je posiada. Następnie sąd weryfikuje wymagania i interesy obu stron sporu, odnosząc się do takich aspektów jak:
 
  • Wiek;
  • Ewentualne problemy zdrowotne;
  • Czas trwania małżeństwa / związku partnerskiego;
  • Opieka nad dziećmi;
  • Zarobki w przeszłości i ich przewidywana wysokość w przyszłości;
  • Utrzymanie jednej strony przez drugą.


Nie rezygnuj z umowy finansowej, która zabezpieczy Twoje interesy ekonomiczne w związku. Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu sporów finansowych po zakończeniu małżeństwa czy związku partnerskiego, skontaktuj się z nami już dziś.
 
Przemoc i molestowanie w rodzinie
Przemoc i molestowanie w rodzinie
Jeżeli cierpisz z powodu jakiegokolwiek rodzaju przemocy lub molestowania w związku, możemy Ci pomóc
Nie musisz cierpieć w milczeniu ani godzić się z upokarzającymi relacjami. Podejmij kroki prawne, żeby ochronić siebie i najbliższych przed agresywnym partnerem. Sąd może bowiem wydać nakaz zabraniający sprawcy używania przemocy w kontaktach z Tobą i bliskimi. W razie potrzeby sąd może również nakazać byłemu partnerowi opuszczenie domu. W przypadku złamania nakazu winowajca popełnia przestępstwo kryminalne, którego konsekwencją może być ograniczenie lub pozbawienie wolności.
 
Kontakt z dziećmi
Kontakt z dziećmi
Nasz zespół doradza i asystuje Ci przy ustalaniu wymiaru czasowego kontaktu z dziećmi
Niestety, gdy związek się rozpada, strony niekiedy się nie zgadzają w sprawie kontaktu i opieki nad dziećmi. W przypadku braku porozumienia konieczna może być interwencja sądu, który rozwiąże spór. W tych trudnych chwilach służymy Ci pomocą, przeprowadzając Cię przez kolejne etapy przesłuchań sądowych, mediacji oraz kompletowania i składania dokumentów.
 
Umowa lub nakaz odpowiedzialności rodzicielskiej
Umowa lub nakaz odpowiedzialności rodzicielskiej
Przygotowujemy umowę o odpowiedzialności rodzicielskiej i pomagamy Ci w uzyskaniu nakazu odpowiedzialności rodzicielskiej
W UK odpowiedzialność rodzicielska oznacza prawo rodziców do decydowania o dziecku. Nadaje ona rodzicowi formalny status, który pozwala angażować się w takie sprawy jak wybór miejsca życia potomstwa; szkoła, do której uczęszcza; miejsce leczenia itp. Co ważne, stałe prawo do odpowiedzialności rodzicielskiej ma jedynie matka. Niezamężni ojcowie nie uzyskują tego statusu automatycznie, dlatego potrzebują porozumienia z matką dziecka lub muszą złożyć wniosek do sądu o wydanie nakazu. Możliwa jest także sytuacja, w której odpowiedzialność rodzicielską uzyskują osoby niebędące rodzicami dziecka, np. dziadkowie, wujostwo, inni krewni czy bliscy znajomi.
 
Alimenty
Alimenty
Wspieramy Cię w negocjacjach w sprawie umowy o alimenty i uzyskaniu opieki nad dzieckiem, jeśli jest ona kwestionowana
W Wielkiej Brytanii rodziców zachęca się do polubownego ustalania warunków wypłaty alimentów. Jeśli jednak strony nie potrafią dojść do porozumienia, możesz zwrócić się do sądu o interwencję i ustalenie kwoty alimentów. Przy braku jednomyślności byłych małżonków lub partnerów powszechnie korzysta się z bezpłatnej usługi „Opieka nad dziećmi” (www.cmoptions.org), która okazuje się pomocna w przypadku rozwiązywania kwestii spornych związanych z roszczeniami finansowymi z tytułu opieki nad potomstwem.
 
Specjalne postanowienie sądowe lub zakaz podejmowania działań względem dziecka
Specjalne postanowienie sądowe lub zakaz podejmowania działań względem dziecka
Czasami zdarzają się spory związane z opieką nad dzieckiem, których rodzice nie są w stanie zażegnać pomiędzy sobą
Specjalne postawienie sądowe służy do uregulowania nierozwiązanych kwestii dotyczących wychowania dziecka, takich jak szkoła, do której ono uczęszcza; wyjazdy zagraniczne czy wybór metody leczenia w razie problemów zdrowotnych.
Z kolei zakaz podejmowania działań względem dziecka skutkuje tym, że dana osoba najpierw musi zdobyć sądowe pozwolenie, jeśli cokolwiek planuje zrobić z potomstwem. W efekcie sąd może np. podjąć decyzję o zakazie wyjazdu zagranicę, argumentując to obawą o bezpieczny powrót dziecka do domu.

Ubiegając się o specjalne postanowienie sądowe lub zakaz podejmowania działań względem dziecka, przy podejmowaniu decyzji sąd uwzględnia przede wszystkim dobro potomstwa. Musi mieć pewność, że wydanie postanowienia lub zakazu będzie miało korzystniejszy wpływ na życie dziecka niż jego brak.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o specjalne postanowienie sądowe lub uzyskać zakaz podejmowania działań względem dziecka, nasz zespół pomoże Ci zarówno w zbieraniu i uzupełnianiu dokumentacji, jak i w trakcie procedury sądowej.
 

Pozwól sobie pomóc

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji
0161 250 7771 07546 785 771
(CAŁODOBOWA INFOLINIA)
UZYSKAJ POMOC