Pomocna informacje na temat prawa rodzinnego w tym związków partnerskich, podziału majątku przy rozwodzie czy intercyz małżeńskich.

Rodzina

Azhar Hussain 03/31/2020 - 14:16

Podział majątku w przypadku rozwodu osób zamożnych

Podczas postępowania rozwodowego można spodziewać się konfliktów związanych z podziałem majątku. Takie konflikty coraz częściej pojawiają się, gdy rozwodzą się osoby zamożne, na przykład o bardzo wysokich zarobkach lub posiadaniu cennych aktywów. Jak wygląda postępowanie w takich sytuacjach?
Stephanie Matthews 03/26/2020 - 13:33

Prawo rodzinne – czym jest strona procesująca

Popełniono wobec Ciebie przestępstwo? Naruszono umowę? Masz problem z ojcem Twoich dzieci w zakresie kontaktu między nim a dziećmi? Jeśli tak, masz prawo do odwołania się na drodze postępowania sądowego
Azhar Hussain 02/07/2020 - 08:11

Przekształcenie Związku Partnerskiego w Małżeństwo Osób Tej Samej Płci

Celem tego artykułu jest przedstawienie w jednym miejscu informacji dotyczących procedur stosowanych, gdy istnieje potrzeba przekształcenia związku partnerskiego osób tej samej płci w związek małżeński.
Azhar Hussain 02/05/2020 - 09:34

Radcy Prawa Rodzinnego – Jak Są Postrzegani?

Kiedy zaproponowano mi napisanie artykułu o radcach prawa rodzinnego uświadomiłem sobie, że jest to temat, o którym można mówić bez końca. Dlatego właśnie stworzyłem tak długi artykuł – aby był maksymalne wyczerpujący.
Azhar Hussain 02/05/2020 - 08:33

Co Należy Wiedzieć o Odpowiedzialności Rodzicielskiej?

Artykuł jest zbiorem informacji na temat pojęcia odpowiedzialności rodzicielskiej w Anglii i Walii.

Azhar Hussain 02/04/2020 - 13:06

Czy Jest Możliwa Zmiana Nazwiska Dziecka?

Chęć zmiany nazwiska dziecka przez jednego z rodziców (lub na odwrót – chęć powstrzymania jednego z rodziców przed dokonaniem takiej zmiany) to często prawnicza droga przez mękę.

Azhar Hussain 02/04/2020 - 10:09

Optimal Solicitors – Usługi prawne dla nowoczesnych rodzin

Tradycyjny model rodziny wciąż istnieje w wielu kręgach. Z czasem ewoluuje jednak nowoczesny model rodziny, głównie dzięki ciągłym zmianom w społeczeństwie.
OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.
Azhar Hussain 02/03/2020 - 09:31

Separacja formalna – Czym Jest? Czy to dobre rozwiązanie?

What is Judicial Separation? This is a formal process by which you confirm the marital separation between you and your partner. There is often confusion regarding this process. It is very important to remember that this process does NOT end the marriage and at the end of the process you will remain married to your ex-partner. If you seek to dissolve the marriage, you should be considering divorce proceedings and we invite you to contact us to discuss your specific circumstances.
Clara Burns 02/05/2020 - 11:44

Jakie prawa mają dziadkowie Jeśli chodzi o widywanie wnuków?

Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Statystycznie, 2 na 3 dziadków regularnie zajmuje się wnukami. Jednakże, relacje te psują się, gdy dochodzi do rozpadu związku (rozwodu, separacji)