Pomocna informacje na temat prawa rodzinnego w tym związków partnerskich, podziału majątku przy rozwodzie czy intercyz małżeńskich.

Prawo rodzinne - porady, regulacje

Azhar Hussain 02/05/2020 - 08:33

Co Należy Wiedzieć o Odpowiedzialności Rodzicielskiej?

Odpowiedzialność rodzicielska w Anglii i Walii dotyczy rozpadu związku, aranżacją opieki nad dziećmi oraz podziałem majątku.
Nicola Dunkerley 04/30/2020 - 11:26

Znaczenie zdrowia psychicznego w kwestii przemocy domowej w czasie pandemii

Dla wielu z nas kwarantanna z uwagi na koronawirusa jest stresująca z uwagi na uwięzienie z domowym oprawcą bez możliwości wyjścia. Pomoc ofiarom jest dostępna
Azhar Hussain 03/31/2020 - 14:16

Podział majątku w przypadku rozwodu osób zamożnych

Podczas postępowania rozwodowego można spodziewać się konfliktów związanych z podziałem majątku. Takie konflikty coraz częściej pojawiają się, gdy rozwodzą się osoby zamożne, na przykład o bardzo wysokich zarobkach lub posiadaniu cennych aktywów. Jak wygląda postępowanie w takich sytuacjach?
Stephanie Matthews 03/26/2020 - 13:33

Prawo rodzinne – czym jest strona procesująca

Popełniono wobec Ciebie przestępstwo? Naruszono umowę? Masz problem z ojcem Twoich dzieci w zakresie kontaktu między nim a dziećmi? Jeśli tak, masz prawo do odwołania się na drodze postępowania sądowego.

Zwykle osoba fizyczna może szukać porady prawnej od doświadczonego radcy prawnego. Są też osoby, które czują się pewnie, radząc sobie samodzielnie, bez żadnej porady prawnej. A także takie, których po prostu nie stać na zatrudnienie radcy prawnego.

Jeśli osoba fizyczna chce, może skorzystać z prawa do samodzielnego reprezentowania siebie. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne reprezentowanie, zostaniesz ofi-cjalnie nazwany „stroną procesującą się” i będziesz mógł przygotowywać własne dokumenty, podpisywać dokumenty sądowe i stawiać się przed sędzią.
Azhar Hussain 02/07/2020 - 08:11

Zmiana Związku Partnerskiego w Małżeństwo Osób Tej Samej Płci

Celem tego artykułu jest przedstawienie w jednym miejscu informacji dotyczących procedur stosowanych, gdy istnieje potrzeba przekształcenia związku partnerskiego osób tej samej płci w związek małżeński.
Clara Burns 02/05/2020 - 11:44

Prawa dziadków do widywania wnuków

Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Statystycznie, 2 na 3 dziadków regularnie zajmuje się wnukami. Jednakże, relacje te psują się, gdy dochodzi do rozpadu związku (rozwodu, separacji)
Azhar Hussain 02/05/2020 - 09:34

Postrzeganie Radcy Prawa Rodzinnego

Kiedy zaproponowano mi napisanie artykułu o radcach prawa rodzinnego uświadomiłem sobie, że jest to temat, o którym można mówić bez końca. Dlatego właśnie stworzyłem tak długi artykuł – aby był maksymalne wyczerpujący.
Azhar Hussain 02/04/2020 - 13:06

Czy Jest Możliwa Zmiana Nazwiska Dziecka?

Rozumiemy jak trudna może być zmiana imienia dziecka, szczególnie je drugi rodzic nie zgadza się z tą decyzją lub jeśli to ty sprzeciwiasz się takiej aplikacji.
OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.
Azhar Hussain 02/03/2020 - 09:31

Czym jest separacja formalna?

Separacja formalna to poświadczona przez sąd separacja małżeńska. Niestety często definicja ta nie jest poprawnie rozumiana. Najważniejszą cechą tej separacji