Sprawy rozwodowe to najbardziej osobisty rodzaj postępowań. Wymaga często pomocy prawnika, który zadecyduje i pomoże klientowi w dokonaniu właściwej decyzji.

Rozwód

Aleksandra Jankowska 09/03/2019 - 09:47

Rozwód w UK – Koszty i procedury zakończenia związku na wyspach

Każdy z nas staje w ciągu swojego życia w momencie, kiedy musi podjąć decyzję trudną i stresującą. Bezdyskusyjnie jedną z nich jest rozwód. Zakończenie związku
Azhar Hussain 04/16/2019 - 08:29

Podział majątku osób zamożnych przy rozwodzie

W sytuacji rozwodu, często mogą mieć miejsce konflikty na tle podziału majątku. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy byli małżonkowie są osobami zamożnymi.
Chris Germaine 01/03/2019 - 09:56

Czy można rozwieść się w Wielkiej Brytanii, mimo że małżeństwo zostało zawarte za granicą?

Stając w obliczu rozwodu, w naszych głowach głębi się dużo myśli i jeszcze więcej pytań. I pomimo tego, iż sądy maksymalnie upraszczają procedurę to i tak osoby chcące złożyć pozew rozwodowy stają przed poważnym pytaniem: czy można rozwieść się w Wielkiej Brytanii uprzednio zawierając związek małżeński poza granicami UK?