child maintenance

W przypadku rozwodu lub separacji możesz mieć pytania, takie jak: Jak załatwić sprawy dzieci i inne związane z prawem rodzinnym.  Dowiedz się więcej....

opieka nad dziećmi

Clara Burns 02/05/2020 - 11:44

Prawa dziadków do widywania wnuków

Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Statystycznie, 2 na 3 dziadków regularnie zajmuje się wnukami. Jednakże, relacje te psują się, gdy dochodzi do rozpadu związku (rozwodu, separacji)
OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.