Child Arrangement Order

Jeżeli warunki zawarte w Nakazie związanym z opieką nad dzieckiem nie są spełniane przez jedną lub drugą stronę, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o ich wykonanie. Więcej informacji na temat rozwodów..

 

 

naruszenie zobowiązań związanych z dziećmi

OptimalSolicitors 02/03/2020 - 12:21

Ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem

Gdy rozstajesz się ze swoim partnerem, jest do omówienia dużo spraw dotyczących opieki na dzieckiem, między innymi sprawy takie jak miejsce zamieszkania dziecka czy ilość czasu, którą dziecko będzie spędzało z każdą ze stron.