Intercyza, znana również jako umowa przedmałżeńska, staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem w zarządzaniu wspólnymi finansami par. Obejmuje ona pisemne ustalenia przedmałżeńskie, regulujące kwestie majątkowe w przypadku rozwodu lub separacji małżonków.

Prenuptial Agreement (Intercyza, umowa przedmałżeńska), popularnie nazywane pre-nup, to pisemne umowy tworzone przed małżeństwem, które mają na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań finansowych przyszłych małżonków razie rozwodu lub separacji.

Zgodnie z prawem w momencie zawarcia małżeństwa cały nasz majątek trafia na wspólny stół i zostaje objęty wspólnością majątkową, z wyjątkiem szczególnych części majątku objętych wyłączeniem ze wspólności. Podstawową funkcją umów przedmałżeńskim jest najczęściej ograniczenie wzajemnych roszczeń związanych ze wspólnym majątkiem małżeńskim.

Umowy są dobrym punktem wyjścia w razie rozpadu małżeństwa, a także dobrym zabezpieczeniem przed przedwcześnie rozpadającymi się związkami. Umowy te wyraźnie wskazują majątek, który każdy z małżonków wnosi do małżeństwa oraz określają życzenie małżonków względem jego podziału w razie rozstania.

Kontrakt przedmałżeński może także pomóc parom, które wstępują w związek małżeński drugi raz. Uregulowanie stosunków finansowych z drugim z kolei małżonkiem może zabezpieczyć prawo do dziedziczenia dzieci z pierwszego małżeństwa.

Dla tych, którzy posiadają majątek z dziedziczenia albo wiedzą, że w ich rodzinie jest majątek dziedziczony od pokoleń, umowa daje możliwość ochrony tego majątku w razie rozpadu małżeństwa czy związku partnerskiego.

Umowa przedmałżeńska (Prenuptial Agreement)

Istotnym jest w trakcie sporządzania takiej umowy, żeby uważnie się zastanowić nad jej postanowieniami, zredagować je w sposób możliwie precyzyjny, jasny i szczegółowy. Obydwie strony przed sporządzeniem umowy muszą ujawnić sobie wzajemnie swoją sytuację finansową i posiadane dobra. Obydwie strony muszą się zastanowić jak najlepiej przygotować się na zmiany, które może przynieść małżeństwo. Przykładowo warto mieć przygotowane rozwiązania na wypadek: posiadania dzieci, utraty pracy, dziedziczenia, przyznania renty/emerytury, nabycia nowego majątku itp. Obydwie strony muszą zasięgnąć niezależnej porady prawnej. Na wypadek konfliktu pozwala to uniknąć oskarżeń mówiących, że jedna ze stron wywarła presję na podpisanie umowy w takim, a nie innym kształcie. Skorzystanie z takiej porady może być szczególnie istotne dla strony, która ma więcej do stracenia. Profesjonalna porada pozwala lepiej zrozumieć naturę oraz konsekwencje podpisywanej umowy.

Musisz pamiętać, że w obecnie umowy przedmałżeńskie nie mają takiej samej mocy prawnej jak orzeczenia Sądu. Tym samym, w razie rozwodu, postanowienia danej umowy nie muszą być automatycznie podtrzymane przez orzeczenie Sądu. Większą pewność w tym zakresie na pewno daje umowa sporządzona przez prawnika zajmującego się prawem rodzinnym. Ułatwia ona Sądowi zrozumienie, w jaki sposób strony umówiły się w sprawach podziału przed małżeństwem. Umowa taka może mieć duży wpływ na wynik postępowania rozwodowego w tym zakresie.

Niezależnie, Sąd będzie zawsze brał pod uwagę sporządzoną intercyzę. Rozważeniu będą podlegać:

  • Czy strona, która miała więcej do stracenia, dobrze zrozumiała postanowienia umowy?
  • Czy zasięgnęła porady prawnej?
  • Czy była pod presją w trakcie podpisywania umowy?
  • Czy cały majątek został ujawniony?
  • Czy sprawiedliwe będzie, żeby postanowienia umowy zostaną podtrzymane?

Jeżeli uważasz, że umowa przedmałżeńska jest czymś, co potrzebujesz i chciałbyś zasięgnąć porady, skontaktuj się z nami – Optimal Solicitors.