Błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie lub błędy chirurgiczne to tylko niektóre z zaniedbań medycznych. Mając to na uwadze, ważne jest aby uzyskać odszkodowanie.

Zaniedbania medyczne

OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:24

Zadośćuczynienie za zaniedbania lekarskie w Wielkiej Brytanii

W poprzednim artykule celowo skupiłem się na przyczynie, nie winie, jako czynniki wywołującym największe zamieszanie u klientów. Wystarczy wspomnieć stwierdzenie, że bez względu na to, czy lekarz popełnił błąd, nie uda się uzyskać odszkodowania, jeśli nie udowodni się, że zaniedbanie spowodowało obrażenia. W poniższym artykule przeanalizowałem kilka ostatnich spraw, które pokazują różne podejście sądów do ustalenia rozmiarów szkód.
OptimalSolicitors 02/21/2018 - 11:17

Odszkodowanie za zaniedbania medyczne

Bez wątpienia, większość osób poszkodowanych otrzymuje profesjonalną opiekę medyczną ze strony NHS. Jednak nawet w najlepszej organizacji od czasu do czasu zdarzają się nieprawidłowości i niedopatrzenia. Jeżeli dotknęły Ciebie, możesz ubiegać się o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne.

Istnieją dwie główne przeszkody do pokonania na drodze do odszkodowania za błędy lekarskie w UK. Pierwsza polega na ustaleniu nieprawidłowości lub uchybień popełnionych przez personel medyczny. Zasadniczo każdego rodzaju pomoc świadczona poniżej powszechnie przyjętych standardów może za takie uchodzić.